Vilka är fördelarna med flytande biopsi?

En flytande biopsi kan vara av vilken biologisk vätska som helst, såsom blod, urin eller pleuravätska, där man kan bestämma en biomarkör. Det är en teknik som har vissa fördelar jämfört med traditionell biopsi och är mycket användbar för att övervaka cancerpatienter.
Vilka är fördelarna med flytande biopsi?

Senaste uppdateringen: 22 april, 2020

En flytande biopsi är en metod för att karakterisera egenskaperna hos tumörceller. Det är också känt som ”blodbaserade biomarkörtest”. Hittills har en vävnadsbiopsi varit det enda redskapet läkare haft till hjälp för att bestämma vilken typ av tumör en patient har. Vävnadsbiopsier har emellertid ett antal begränsningar. Dessa begränsningar är vad som lett till utvecklingen av nya och mindre invasiva tekniker, såsom flytande biopsi.

Denna typ av metod söker, kvantifierar och karakteriserar tumörceller, liksom deras kärn-DNA eller tumör-DNA som cirkulerar i blodet hos patienter med vissa typer av cancer. Det mest eftertraktade målet är att räkna tumörcellerna i blodet för att förutspå överlevnad. Ju fler tumörceller en patient har, desto sämre är deras prognos. Denna typ av metod används bland annat på patienter med bröst-, prostata-, kolon-, rektal- och lungcancer.

En flytande biopsi kan göras på vilken biologisk vätska som helst, som till exempel blod, urin eller pleuravätska. Dessa vätskor kan bestämma en biomarkör som, precis som hos en vävnadsbiopsi, representerar vävnaden som producerat biomarkören.

Begränsningar av vävnadsbiopsi

Läkare utför en traditionell biopsi.

Som vi nämnde ovan har vävnadsbiopsi, trots att det är en av de bästa metoderna för att bestämma en tumörs egenskaper, en del begränsningar. För det första kräver det ett stickprov av tumören. Med andra ord, det är en invasiv teknik som kräver en mindre operation, vilket är obekvämt för patienten.

En operation är kanske inte alltid ett lämpligt alternativ för vissa patienter som är i en känslig situation eller i ett avancerat stadium av sjukdomen. En annan begränsning är att den vävnad som man väljer för biopsi kanske inte är den mest lämpliga. Det kanske inte är relevant för den totala bedömningen av tumören. Utöver detta kan resultatet ta flera dagar att komma fram.

En annan begränsning med vävnadsbiopsi är att det endast låter läkaren utläsa tumörens mutationsstatus vid en viss tidpunkt. För att följa upp patientens status måste man alltså göra fler operationer i samband med att sjukdomen utvecklas. Om man extraherat provet vid ett tidigare stadium av sjukdomen kanske det inte är tillräcklig grund för att bestämma vilken behandling patienten bör undergå.

En slutlig begränsning är att det, beroende på tumörens läge, ibland kan vara omöjligt att göra en biopsi. I dessa fall kommer en flytande biopsi till undsättning.

Fördelarna med en flytande biopsi

En flytande biopsi erbjuder fördelen att snabbt upptäcka mutationer i vissa tumörer på ett känsligt, bekvämt och pålitligt sätt för både patienten och onkologen. Dessutom möjliggör det för upptäckten av mutationer i DNA som finns i blodet. Man kan sedan använda denna information för att bestämma de bästa tillgängliga behandlingsalternativen.

En flytande biopsi är dessutom inte lika invasiv som en traditionell biopsi. För att göra en flytande biopsi behöver läkaren bara ta ett blodprov och sedan tillämpa avancerade och ultrakänsliga analytiska tekniker, till exempel BEAMing-teknik.

Eftersom det bara kräver ett blodprov kan man genomföra en flytande biopsi utan att påverka patientens välbefinnande. Dessutom är det mer tillgängligt för ett större antal patienter än vad en vävnadsbiopsi är. Detta faktum medför möjligheten att få in sjukdomsdata i realtid.

Slutligen bör vi nämna att en flytande biopsi är representativ för hela tumören, inte bara för en del av den. Det ger dig också möjlighet att övervaka sjukdomen över tid. Detta har alltid varit en begränsning med traditionell biopsi.

Den här artikeln kanske också intresserar dig: De första symtomen på cancer i bukspottskörteln

När ska man utföra en flytande biopsi?

Doktor gör sig redo för benmärgsdonation.

En flytande biopsi är perfekt när en läkare inte kan få tillräckligt med vävnad från en vävnadsbiopsi, eller när tumören är belägen på en plats som är svår att komma åt. Några av dessa svåråtkomliga platser är:

  • Hjärnan
  • Benen
  • Lungorna

Dessutom är det rekommenderat när patienten inte svarar på den pågående behandlingen och när patienten vägrar genomgå en till traditionell biopsi.

Slutsats

En flytande biopsi är en mycket användbar metod som kan ersätta den invasiva tekniken för vävnadsbiopsi. Det har många fördelar jämfört med traditionell biopsi. Men experter studerar fortfarande metoden för att upptäcka ytterligare användningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barcat, J. A. (2015). Biopsia líquida. Medicina (Argentina).
  • Silva, A. S. F. da, Cavichio, M. W. E., Machado, A. L., Tokura, E. H., Andrade, L. E. C., Lázari;, C. dos S., … Carvalho, M. H. B. de. (2017). Biópsia líquida. Fleury Medicina e Saúde. Revista Medica: N: 5 Edição 2 ;2017.
  • Salinas Sánchez, A. S., Martinez Sanchis, C., Gimenez Bachs, J. M., & García Olmo, D. C. (2016). Biopsia líquida en cáncer. Actas Urologicas Espanolas. https://doi.org/10.1016/j.acuro.2015.06.008

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.