Symptom på njursvikt: 7 tecken du behöver känna till

Det är inte någon hemlighet att en bra njurfunktion låter oss leva ett bra liv och åtnjuta god hälsa.
Symptom på njursvikt: 7 tecken du behöver känna till

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

En återkommande smärta i njurområdet kan vara ett symptom på njursvikt. Det kan dock även uppstå på grund av försvagade muskler.

Vi tänker oftast inte på hur viktiga njurarna är, men de arbetar för att hjälpa oss ta bort vätskor och gifter som kan göra kroppen sjuk.

Faktum är att de kan bearbeta 190 liter blod om dagen som efter filtreringsprocessen låter oss göra av med runt 2 liter vatten och avfall.

Eftersom de deltar i att kontrollera blodtrycket och utsöndringen av hormoner finns det ingen tvekan om att njurhälsan påverkar välmåendet.

Det är därför viktigt att man uppmärksammar symptom på njursvikt i tid.

Vi har samlat ihop 7 symptom på njursvikt. Dessa symptom är tecken på att något inte står riktigt rätt till i kroppen.

Vätskeretention och inflammation

Vätskeretention kan vara ett symptom på njursvikt

Ett av de första tecknen på njursvikt är okontrollerad inflammation i kroppen, som ofta kommer med vätskeretention.

Dessa symptom på njursvikt är resultatet av att njurarna har svårigheter med att filtrera avfall och producera urin. Som ett resultat stannar vatten kvar i vävnaden.

Konsultera din läkare om du märker ovanlig inflammation i:

 • Fötter och anklar
 • Händer
 • Ben
 • Ansikte
 • Mage

Svårigheter att kontrollera blåsan

Att inte kunna kontrollera blåsan är också ett tecken på att något kan vara fel med njurarna.

Om man går mycket mer på toaletten, eller mycket mindre, utan märkbar anledning är det en indikation på att något är fel med njurarna.

Noterbara förändringar i urinen

Förändring av urinen kan vara ett symptom

Konsistensen, färgen och lukten på urinen indikerar om njurarna har svårigheter att uppfylla sina uppgifter.

Noterbara förändringar, som exempelvis en mer gulaktig färg, kan vara ett tecken på infektioner eller kroniska problem.

Det är även viktigt att konsultera en läkare ifall:

 • Urinen har skum
 • Lukten är stark eller obehaglig
 • Det bränner när man urinerar
 • Det förekommer blod i urinen

Hudutslag kan också vara symptom på njursvikt

Hudutslag kan uppstå på grund av olika saker, men det kan även bero på att njurarna inte fungerar som de ska.

Organen lyckas inte filtrera vissa gifter, som stannar kvar i blodflödet. Och efter att kroppen har transporterat dem förändrar de den normala oljeproduktionen i huden.

Som en konsekvens kan det uppstå akne. Det kommer dock nästan alltid med en kliande känsla.

Smärta i korsryggen

Ländryggssmärta kan bero på problem med njurarna

En återkommande smärta i korsryggen kan vara ett tecken på att något är fel med njurarna.

Patienter med korsryggssmärta, speciellt äldre vuxna, vittnar om att de upplever det på grund av inflammation.

Det kan ha att göra med en försvagning av musklerna, men uteslut inte möjligheten att det finns ett problem med njurarna.

Högt blodtryck

Patienter med njursvikt måste konstant kontrollera sitt blodtryck.

Njurarna hjälper till att balansera nivåerna av kalium och natrium, två mineraler som bibehåller blodtryckets stabilitet. Om något är fel kan denna balans därför påverkas.

Njurarna håller även vätskorna i kroppen under kontroll, vilket motverkar inflammation i artärerna.

Högt blodtryck kan dessutom komma från ett problem känt som njurartärstenos, vilket orsakar en delvis blockering av den artär som transporterar blod till njurarna.

En känsla av utmattning

Brist på energi är ett tecken

När njurarna inte fungerar som de ska är det vanligt att patienter känner sig utmattade och upplever en brist på energi.

Det uppstår på grund av en minskad produktion av ett hormon som kallas erytropoietin, som skapar röda blodceller i blodet för att optimera transporten av syre och näringsämnen.

Om det inte fungerar kan det leda till anemi, och även yrsel och koncentrationsproblem.

Har du märkt några av dessa symptom? Tänk på att många njurproblem kan korrigeras så länge de upptäcks tidigt.

Undersök varningssymptom direkt, och försök att ha hälsosamma vanor som minskar risken.

Bilder: wikiHow.com


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bagshaw, S. M., Bellomo, R., Devarajan, P., Johnson, C., Karvellas, C. J., Kutsiogiannis, D. J., … Gibney, R. T. N. (2010). Review article: Acute kidney injury in critical illness. Canadian Journal of Anesthesia. https://doi.org/10.1016/j.jct.2016.09.035
 • Jelkmann, W. (2016). Erythropoietin. Frontiers of Hormone Research. https://doi.org/10.1159/000445174
 • Yang XH, Zhang BL, Gu YH, Zhan XL, Guo LL, Jin HM. (2018).Association of sleep disorders, chronic pain, and fatigue with survival in patients with chronic kidney disease: a meta-analysis of clinical trials. Sleep Med. 2018 Nov;51:59-65. doi: 10.1016/j.sleep.2018.06.020.
  • Center for Disease Control and Prevention. (2010). National Chronic Kidney Disease Fact Sheet. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. https://doi.org/10.1007/s12205-017-1086-8

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.