Hur uppstår en spermiecysta och hur behandlar man det?

Hur uppstår en spermiecysta och hur behandlar man det?
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 19 januari, 2023

Det manliga reproduktionssystemet är sammansatt av flera kanaler där sperma både bildas och transporteras. Alla dessa kanaler kan innehålla cystiska eller neoplastiska abnormiteter som förändrar strukturen. Vill du veta vad en spermiecysta är? Läs vidare!

En spermiecysta är en mjuk och smärtfri cysta i bitestikeln, vilket är en kanal i den övre bakre delen av testikeln, i vilken nybildade spermier mognar och lagras.

Flera studier visar att detta är vanligt förekommande, särskilt hos äldre män. Men det orsakar vanligtvis inte några relevanta kliniska manifestationer och diagnosen ställs vanligtvis av en slump.

Orsaker

Bitesticklarna består av mikroskopiska rör som transporterar de nybildade spermatozoerna. En obstruktion av någon av dessa kanaler kan vara orsaken till att en spermiecysta uppstår. Men forskarna har ännu inte kommit fram till det exakta ursprunget.

En annan möjlig orsak till denna typ av cysta hos ett barn är genetiska förändringar, dock är detta en sällsynt missbildning under de första levnadsåren. Riskfaktorerna för att få en spermiecysta är inte heller helt klarlagda.

Forskarna tror att användandet av läkemedlet dietylstilbestrol under graviditeten kan innebära ökad risk. Detta läkemedel ordinerades tidigare för att förhindra missfall och andra komplikationer, men förbjöds 1971 på grund av dess samband med vaginalcancer.

Ett eko av testiklarna.
Ofta upptäcks dessa cystor av en slump, genom ett ultraljud som läkaren utför av någon annan anledning.

Symtom på en spermacysta

Spermacystor orsakar i de flesta fall inte några uppenbara kliniska manifestationer. De är smärtfria cystor, som bibehåller en stabil storlek och är inte cancerogena.

Det finns dock fall där de avsevärt kan öka i storlek. I dessa fall kan man upptäcka vissa tecken, såsom följande:

 • Tryck vid basen av penis
 • Rodnad i pungen
 • Svullnad bakom eller ovanpå testikeln
 • Obehag eller smärta i den drabbade testikeln
 • Eventuell förstoring av pungen
 • Tyngdkänsla i den drabbade testikeln

Det är viktigt att komma ihåg att en spermacysta vanligtvis inte orsakar några förändringar i utlösning eller någon smärta i penis. Om du upplever något av dessa symtom bör du därför uppsöka en specialist så snart som möjligt.

Diagnosticering av en spermiecysta

Det enklaste och snabbaste sättet att upptäcka en spermacysta är genom en fysisk undersökning. Läkaren bör undersöka varje testikel noggrant för att kunna hitta avvikelsen. Även om cystan inte är smärtsam, kan man uppleva ett visst obehag under undersökningen.

När läkaren har upptäckt klumpen i pungen beställer denna vissa tester för att bekräfta etiologin. Några av de nödvändiga testerna är följande:

 • Genomlysning: En specialist lyser igenom pungen med en lampa och för att observera förändringen. Diagnosen kan ställas när ljuset indikerar att det är en cysta med flytande innehåll, och inte en solid tumör.
 • Ultraljud: Ultraljud är en användbar metod när en genomlysning inte är avgörande. Denna metod använder ljudvågor för att rekonstruera testikelbilden och utvärdera klumpen och dess egenskaper.

Hur behandlar man en spermiecysta?

De flesta spermiecystor är asymtomatiska, varför detta inte motiverar någon typ av behandling, enligt nyare forskningsprotokoll. Smärtsamma cystor går att behandla med receptfria smärtstillande medel, såsom ibuprofen eller paracetamol.

Din läkare kan rekommendera vissa procedurer för att ta bort cystan. Viktigt att komma ihåg är att fertiliteten kan bli påverkad. Därför bör du noggrant utvärdera huruvida du planerar att skaffa barn i framtiden.

Den första invasiva proceduren är en spermatocelektomi, som inte är något annat än kirurgisk resektion av spermatocele. Detta är ett polikliniskt ingrepp där ett snitt görs i pungen och cystan i bitestikeln tas bort.

Den andra behandlingen man kan ge vid en spermiecysta är aspiration med eller utan skleroterapi. Läkaren sätter då in en speciell nål för att avlägsna vätskan från cystan. Vid skleroterapi injicerar man ett irriterande ämne och skapar ett ärr på pungen.

Spermier simning.
Eftersom det påverkar processen för produktion och lagring av spermier kan behandlingen påverka fertiliteten.

Bevarande av fertiliteten

Både spermatocelektomi och aspiration kan skada bitestickeln och sädesledaren, vilket påverkar fertiliteten. Detta kan vara ett stort problem för unga män som vill ha barn.

Därför är det bäst för unga män att genomgå spermakonservering innan de genomgår den här typen av behandling. En spermabank kan också vara ett alternativ, men det bästa är att konsultera en specialist om tillgängliga metoder.

Ett tillstånd med få komplikationer

S är cystor med få kliniska manifestationer eller komplikationer. En man kan gå ett helt liv med en utan att ens märka det. Dessutom påverkar de inte fertiliteten, förutom efter eventuell behandling.

I vissa fall kan de emellertid växa och skapa obehag. Oavsett är det mest tillrådliga att gå till läkare om du märker en knöl i pungen. Detta är det enda sättet att få en korrekt diagnos och få korrekt behanding.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Boscarelli A, Bellini T. Epididymal cyst in children. Eur J Pediatr. 2021 Sep;180(9):2723-2729.
 • Hikosaka A, Iwase Y. Spermatocele presenting as acute scrotum. Urol J. 2008 Summer;5(3):206-8.
 • Kliesch S. Hydrocele, spermatocele, and vasectomy: management of complications. Urologe A. 2014 May;53(5):671-5.
 • Lundström KJ, Söderström L, Jernow H, Stattin P et al. Epidemiology of hydrocele and spermatocele; incidence, treatment and complications. Scand J Urol. 2019 Apr-Jun;53(2-3):134-138.
 • Rioja J, Sánchez-Margallo FM, Usón J, Rioja LA. Adult hydrocele and spermatocele. BJU Int. 2011 Jun;107(11):1852-64.
 • Salama N, Hassan OS. A Post-Aspiration Giant Spermatocele in a Young Man: A Case Report and Literature Review. Clin Med Insights Case Rep. 2022 May 13;15:11795476221097218.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.