Hur man utvecklar spatial medvetenhet

Promenera, köra bil, idrotta, läsa en bok... det finns otaliga aktiviteter du inte skulle kunna göra utan spatial medvetenhet.
Hur man utvecklar spatial medvetenhet
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Människan måste utveckla en spatial medvetenhet eftersom det är avgörande i det dagliga livet, även om man inte är medveten om vad det är! Låt oss tänka oss en vanlig dag: du vaknar på morgonen och du vet att du ligger i din säng. Sedan reser du dig upp och går ner genom hallen och duckar automatiskt för att undvika elementet på höger vägg. En enkel, vardaglig scen som ovan skulle inte vara möjlig utan spatial medvetenhet och en rumslig känsla av vår omgivning.

Men låt oss gå vidare. Efter frukost klär du på dig, väljer ut en liten ryggsäck och lämnar huset. Du går mot bageriet, korsar gatan, svänger av till vänster och går in i butiken. Alla har inte en lika utvecklad spatial uppfattning.

Du känner säkert någon som är bra på att rita eller som har en speciell talang för att få plats med alla resväskorna i bilen innan en resa. Men vi behöver inte ha någon speciell talang, och om vi inte har någon viss skada eller sjukdom har vi alla tillräcklig förmåga att fungera i miljön omkring oss.

Vad är spatial medvetenhet eller rymdperception?

Spatial medvetenhet är en komplex kognitiv förmåga som gör att vi är medvetna om oss själva och objektens relativa position i rymden. Därför är det kopplat till hur vi uppfattar, identifierar och bearbetar information från omgivningen.

Genom information vi får från sinnena (särskilt synen) skapar vi en mental representation av miljön. Dessa gör att vi kan navigera genom vår miljö. Olika begrepp spelar in:

 • Plats: platsen för objekt.
 • Avstånd: deras position i förhållande till mig.
 • Proprioception: var jag är och hur jag ska gå tillväga för att kunna röra mig genom miljön.
resväskor på hög
Att packa effektivt är en fråga om spatial medvetenhet som vissa är bättre på än andra.

Varför är det viktigt att utveckla denna förmåga?

Spatial medvetenhet är en grundläggande funktion i det dagliga livet. Detta eftersom det tillåter oss att relatera och interagera med andra föremål och människor i miljön. Något som krävs för att vi ska kunna utföra de mest grundläggande och nödvändiga aktiviteterna.

Tack vare rumsuppfattning kan vi, bland mycket annat, göra följande:

 • Identifiera storleken och formen på ett föremål, se det i tre dimensioner och känna igen det från olika vinklar. Vi vet dess position i rymden, kan inse om det är statiskt eller rör på sig och hur långt borta det är.
 • Läsa och skriva, och förstå texters struktur och grammatik.
 • Använda matematiska begrepp och utföra numeriska operationer.
 • Hålla ett lämpligt socialt avstånd när vi interagerar med andra människor.
 • Vara medvetna om vår kropp och hur vi använder den för att röra oss i miljön.
 • Skilja vänster från höger, följa en rutt, utöva sporter, klä på oss, köra bil…

Fortsätt läsa mer i den här artikeln: Vad är WISC-testet och för vilka barn är det?

Hur kan jag utveckla spatial medvetenhet?

Denna rumsliga medvetenhet är en medfödd förmåga, men den måste få en chans att utvecklas under hela tillväxten. Den är kopplad till höger hjärnhalva och börjar manifestera sig i mycket tidig ålder.

När barnet interagerar med sin omgivning börjar det bygga och förstå grundläggande begrepp som form, storlek, djup och plats. På så sätt stärks deras spatiala medvetenhet och olika system kan utvecklas:

 • Förvärvet av en kroppslig medvetenhet är grundläggande. Barnet börjar bli medvetet om sig själv, sin kropp och dess olika delar. Den proprioceptiva känslan tillåter dem att ta emot information genom receptorer i huden, musklerna och lederna. Till exempel när det lilla barnet lindas in i en filt, får massage eller försöker nå och använda sina leksaker.
 • Det vestibulära systemet ger information om vår position (både när vi sitter eller ligger). Det berättar också om vi är i rörelse och med vilken hastighet vi är det.
 • När barnet väl känner till sin kropp och dess olika positioner och funktioner börjar det relatera den till den yttre miljön genom sinnena. Det får information om de föremål och människor som finns runt omkring det.
 • Med hjälp av minnet börjar de planera sina rörelser i omgivningen.

Exempel på spatial medvetenhet

För att bättre förstå vikten av rumslig perception, har vi här ställt samman några vardagliga exempel på dess relevans:

 • När du besöker en ny stad och vill besöka de viktigaste monumenten och sevärdheterna, gör rumsuppfattningen att du kan tolka kartan för att nå destinationen.
 • Om du vill lägga din väska i bagagehyllan i flygplanet och denna är nästan full, hjälper din spatiala medvetenhet dig att hitta den bästa positionen för att den ska få plats.
 • Den låter dig också beräkna vinklar och utrymme när du parkerar eller att hitta ett föremål hemma hos dig genom att följa instruktioner som “det ligger i en väska, under bordet, till höger om soffan”.
kompass och leksaksflygplan på karta
Att förstå en karta skulle vara omöjligt utan spatial medvetenhet. Denna förmåga gör det lättare för oss att navigera i okända städer och platser.

Människor kan utveckla spatial medvetenhet

Även om spatial medvetenhet är en medfödd förmåga, finns det också olika sätt att förbättra den. Till exempel att lägga pussel, spela schack eller spela tv-spel som Tetris eller Mindcraft.

På samma sätt kan det vara användbart att ta en mental rundtur i rummen där du bor eller öva på att rita olika föremål från olika perspektiv. Precis som alla andra förmågor, så ju mer du övar på detta, desto mer kommer din förmåga att förbättras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fernández, J. C., Mercado, F. & Sánchez, M. D. (2003). Teoría y práctica psicomotora de la orientación y localización espacial.
 • Gutierrez, A. (1991). Procesos y habilidades en visualización espacial. In Memorias del 3er Congreso Internacional sobre Investigación Matemática: Geometría (pp. 44-59).
 • Álvarez, N., de la Fuente, D., Gallego, M., & Gutiérrez, C. B. (s. f.). Percepción espacial. Recuperado marzo de 2021, de http://files.sensacion-y-percepcion.webnode.es/200000042-bdd20bfc9f/percepcionespacial.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.