Hur man förebygger magsår för att slippa få återfall

För att förhindra magsår behöver du ändra dina vanor och följa vissa rekommendationer för en hälsosam livsstil. Nedan förklarar vi de bästa sätten. Läs vidare för att upptäcka vilka de är!
Hur man förebygger magsår för att slippa få återfall
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Magsår är ganska vanligt. Faktum är att en hög andel återfall observeras bland patienter som drabbats en gång. Därför är det viktigt att veta hur man förebygger magsår.

En låg andel patienter som lider av magsår kan uppvisa komplikationer som blödning och perforering, vilket kan vara livshotande. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd.

Vad är magsår?

Magsår är defekter eller sår i magsäcken eller tolvfingertarmen (den del av tunntarmen som kommer direkt efter magen).

De uppstår och växer tack vare magsaftens låga pH. Sjukdomen är associerad med två huvudfaktorer: Helicobacter pylori-infektioner och användning av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID från engelskans non-steroidal anti-inflammatory drug).

De flesta som har magsår uppvisar inte några symptom eller lider enbart av dyspepsi:

 • Magont
 • En svidande känsla eller halsbränna
 • Matintolerans med rapningar och spänningar i magen
 • Illamående och kräkningar

Komplikationer av magsår inkluderar blödning, penetration, perforering och obstruktion. Under de senaste decennierna har förekomsten minskat tack vare identifiering och behandling av H. pylori.

förebygger magsår
H. pylori-bakterien är en avgörande faktor i förekomsten av magsår.

Den här artikeln kan kanske intressera dig: Tio nyttiga livsmedel för att reglera matsmältningen

Vilka faktorer gör uppkomsten av magsår mer troliga?

En av de avgörande faktorerna är en gastrisk infektion av Helicobacter pylori. Mellan 85% och 100% av alla patienter med magsår testar positivt för denna bakterie i magen eller tolvfingertarmen.

Men även användningen av icke-steroida antiinflammatoriska medel, som aspirin, ibuprofen, indometacin, diklofenak, piroxikam och naproxen, tillsammans med andra faktorer, som cigaretter och alkohol, är en riskfaktor. Risken ökar gradvis ju längre en person använder dessa produkter.

Experter vet också att magsår kan vara ärftliga. Denna disposition måste dock finnas i kombination med ohälsosamma vanor för att resultera i en sjukdom. Ett exempel kan vara att patienten konsumerar vissa livsmedel och drycker som kan orsaka magbesvär. Att följa en hälsosam kost med mycket frukt, grönsaker och fibrer kan minska risken och vara en strategi som förebygger magsår.

Dessutom bör vi nämna att stress spelar en stor roll vid bildandet av magsår. Det finns vissa bevis för att stress kan bidra till utvecklingen, såväl som sämre läkning och en ökad risk för återfall.

Hur man förebygger magsår

Vi vill i den här artikeln ta upp några rekommendationer som du kan följa för att förebygga magsår. Tänk på att dessa tips bara fungerar i kombination med hälsosamma vanor och medicinska terapeutiska åtgärder som stöds av vetenskapliga bevis:

 • Undvik att använda aspirin när det är möjligt. I synnerhet bör vårdpersonal noga överväga huruvida de bör ordinera det till patienter med magsår i sin historia. Av denna anledning bör de alltid välja lägsta möjliga dos, och patienten bör alltid ta läkemedlet i samband med måltider. Om du behöver smärtstillande medel bör du alltid försöka välja paracetamol.
 • För patienter med en sjukdomshistoria med magsår som behöver fortsätta ta aspirin eller ett annat NSAID-medel rekommenderar experter samtidig behandling med protonpumpshämmare (såsom omeprazol) så länge de tar dem.
 • Behandla H. pylori-infektion med antibiotika. Flera typer av antibiotika har testats och många av dem har visats inte klara av att döda bakterierna. Den valda behandlingsplanen måste ta hänsyn till resistensen hos denna bakterie. Av denna anledning är kombinationen av klaritromycin och amoxicillin i 14 dagar ett av de alternativ som läkare väljer.
 • Undvik cigaretter och begränsa alkoholintaget.
 • Lägg om din kost. Du bör undvika choklad, fet mat, stekt mat, kaffe, citrusfrukter och alltför starka eller kryddiga livsmedel. Även om dessa enligt experter inte är en direkt orsak till magsår, kan de förvärra dem. Därför föreslår de alltid en minskad konsumtion av dessa livsmedel.
 • Undvik att bli överviktig.
förebygger magsår: kvinna med magproblem
Dyspepsi är en uppsättning symptom i övre matsmältningssystemet som indikerar förekomsten av ett magsår.

Du bör också läsa den här artikeln: Potatis- och banansmoothie som lindrar magsår

Åtgärder som förebygger magsår är viktiga för att undvika återfall

Patienter som har haft denna sjukdom kommer att kunna dra stor fördel av de flesta åtgärder som förebygger magsår som vi har rekommenderat i den här artikeln. Framför allt bör de främst undvika att ta NSAID och röka.

Dessutom kommer en läkare vid många tillfällen att utvärdera förekomsten av H. pylori. Detta är inte något som patienten kan märka på egen hand. Faktum är att läkaren måste utföra kompletterande metoder för att bekräfta förekomsten av bakterien. Man måste även testa om det rör sig om antibiotikaresistenta stammar. När utredningen är klar lägger läkaren upp ett protokoll för behandlingen.

Även om ohälsosamma vanor, stress och en dålig kost inte är direkt orsakande faktorer, så kan en hälsosammare livsstil förbättra symptomen eller förhindra att dyspepsin blir värre. Kort sagt, det finns inga magiska sätt att förhindra magsår på. Det kräver en hel del av patientens engagemang och uthållighet för att genomföra de livsstilsförändringar de behöver göra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Kasper y col., Principios de medicina interna de Harrison, edición número 19, Editorial McGrawHill.
 • Nimish B., Peptic ulcer disease: Epidemiology, etiology, and pathogenesis, retrieved on 26 July 2020, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/peptic-ulcer-disease-epidemiology-etiology-and-pathogenesis?search=%C3%BAlcera%20g%C3%A1strica&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank=4
 • Zambrano-Plata, Gloria Esperanza, et al. “Prevalencia de los factores de riesgo para cáncer gástrico en universitarios.” Revista Ciencia y Cuidado 11.1 (2014): 16-26.
 • Nimish B., Peptic ulcer disease: Clinical manifestations and diagnosis, retrieved on 26 July 2020, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/peptic-ulcer-disease-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=%C3%BAlcera%20g%C3%A1strica&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
 • Nimish B., Peptic ulcer disease: Treatment and secondary prevention, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/peptic-ulcer-disease-treatment-and-secondary-prevention?search=%C3%BAlcera%20g%C3%A1strica&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
 • Fallone C. and cols., The Toronto Consensus for the Treatment of Helicobacter pylori Infection in Adults, Gastroenterology 2016;151:51-69.
 • Ganfornina Andrades, Ana. “El estrés y el sistema digestivo.” (2017).
 • Morilla Morilla, Ana. “Epidemiología, diagnóstico molecular y estudio de resistencias de Helicobacter pylori.” (2018).
 • Ichiyanagui Rodríguez, Carlos Enrique. “Epidemiología de la hemorragia digestiva.” Acta médica peruana 23.3 (2006): 152-155.
 • National Institute for health and care excellence (NICE). Gastro-oesophageal reflux disease and dyspepsia in adults: investigation and management. Clinical guideline [CG184]Published date: 03 September 2014 Last updated: 18 October 2019.
 • NIH Consensus Conference. Helicobacter pylori in peptic ulcer disease. NIH Consensus Development Panel on Helicobacter pylori in Peptic Ulcer Disease. JAMA. 1994;272(1):65-69.
 • Li LF, Chan RL, Lu L, et al. Cigarette smoking and gastrointestinal diseases: the causal relationship and underlying molecular mechanisms (review). Int J Mol Med. 2014;34(2):372-380. doi:10.3892/ijmm.2014.1786.
 • National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Tratamiento para las úlceras pépticas (úlceras gástricas), retrieved on 28 July 2020. https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/ulceras-pepticas/tratamiento#paciente

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.