Effekterna av paracetamol på personligheten

Forskare känner till den hepatotoxiska effekten av paracetamol, men hittills finns det inga register angående dess effekter på personligheten.
Effekterna av paracetamol på personligheten

Senaste uppdateringen: 02 november, 2020

Det finns en studie som bekräftar effekterna av paracetamol på personligheten hos patienten. Den förklarar oväntade effekter som vi inte vetat om tidigare. I synnerhet kan paracetamol orsaka en minskning av empati.

Detta läkemedel är ett vanligt smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Därför använder många människor det för att behandla smärta och feber.

Liksom andra läkemedel kan det orsaka vissa biverkningar. Dessa bör du vara beredd på när du börjar behandlingen. Fram till nu har forskare endast känt till leverbiverkningar som kommer när en patient tar läkemedlet i höga doser.

Studier som bekräftar effekterna av paracetamol på personligheten

Patienter använder paracetamol för både fysisk och psykisk smärtlindring. Men nu går forskning från Ohio State University ett steg längre. Vid detta universitet har de forskat på läkemedlet paracetamol. Under arbetets gång upptäckte de en ny bieffekt. Faktum är att dessa forskare fann att paracetamol kan minska positiva känslor. Två studier genomfördes med studenter från samma universitet.

Kvinna tar paracetamol med vatten

Första studien

Den första studien hade 82 deltagare. Hälften av dem fick 1 gram av läkemedlet. Den andra hälften fick placebo. Sedan fick de vänta ungefär en timme tills forskarna visade dem foton för att framkalla känslor. De hade tre typer av foton:

  • Mycket obehagliga: till exempel visade de undernärda barn
  • Neutrala foton: dessa foton hade inga tydliga känslor
  • Mycket behagliga bilder

Efter att ha tittat på varje bild skulle deltagarna betygsätta dem på en skala från -5 till 5. Sedan skulle de mäta det känslomässiga svaret de hade på en skala från 0 till 10. Resultatet visade att de som fick läkemedlet klassade bilderna som mindre extrema än de som fick placebo. Motsvarande gällde också deras känslor.

Detta kanske också intresserar dig: Kännetecken på narcissistisk personlighetsstörning

Andra studien

Efter dessa resultat gjorde forskarna en andra studie där de visade ytterligare 85 personer samma foton. Även dessa blev ombedda att göra samma bedömningar angående bilderna och sina känslomässiga reaktioner som vid den tidigare studien. Men forskarna lade till en sak till för att kontrollera ifall läkemedlet endast påverkar känslor, inte bedömningen i allmänhet.

Deltagarna fick således bedöma hur mycket av färgen blå de såg på varje foto. Återigen visade de nya resultaten att de individer som fick paracetamol, jämfört med placebo, hade andra utvärderingar och känslomässiga reaktioner. Det förekom stor skillnad för både negativa och positiva fotografier.

Bedömningen om blått innehåll var dock lika, oavsett om deltagarna tog paracetamol eller inte. Därför tyder resultaten på att paracetamol påverkar känslor och inte omdöme.

Paracetamol i en persons händer

Läs gärna denna artikel också: Din ansiktsform och din personlighet

Sammanfattning om effekterna av paracetamol på personligheten

Forskare har ingen kunskap idag om huruvida andra smärtstillande medel såsom ibuprofen har samma effekt. Det finns dock planer på att studera detta.

Till skillnad från många andra smärtstillande medel tillhör detta läkemedel gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Det betyder att det inte kontrollerar inflammation. Vi vet dock fortfarande inte om detta har att göra med effekterna av paracetamol på personligheten.

Denna studie visar att vissa människor reagerar olika på positiva och negativa livshändelser, och effekterna av paracetamol på personligheten. Dock behöver vi ytterligare forskning för att bekräfta eller utesluta dessa resultat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.