Paracetamol under graviditeten - är det säkert?

Studier har utförts studier för att utvärdera säkerheten vid användning av paracetamol under graviditeten. Tack vare dessa undersökningar kan man säga att det är säkert för gravida kvinnor.
Paracetamol under graviditeten - är det säkert?

Senaste uppdateringen: 12 september, 2020

Att ta paracetamol under graviditeten är ett ämne runt vilket det har varit mycket kontroverser, och det finns många motstridiga åsikter i frågan.

Du kanske inte känner till det, men paracetamol är ett av de mest sålda receptfria läkemedlen i världen. Problemet är att konsumenter ofta inte är medvetna om de skadliga effekterna och kontraindikationerna som kommer med denna stapelvara i medicinskåpen.

Fram till för inte så länge sedan sades det att användning av paracetamol under graviditeten var farligt. Baserat på klinisk erfarenhet finns det dock inga bevis på en koppling mellan användningen av läkemedlet och påverkan på det urogenitala systemet. Det finns heller inga bevis för förändringar i barnets neurologiska utveckling.

Paracetamol under graviditet – användning och effekter

Detta läkemedel använder man vanligen för dess smärtstillande och febernedsättande egenskaper. Således minskar det smärta och feber. Det är ganska likt aspirin förutom att det varken minskar inflammation eller utövar någon effekt på trombocyterna, eller blodplättarna.

På grund av dessa lindrande egenskaper använder människor paracetamol för att minska måttlig, akut och kronisk smärta. Det är det smärtstillande medel som de flesta läkare rekommenderar när det gäller patienter över 50 år.

Ingen vet de exakta funktionerna hos paracetamol, dock vet vi att det verkar på en central nivå. Det finns en allmänt accepterad hypotes inom det vetenskapliga området att paracetamol ökar smärtgränsen genom att hämma enzymet cyklooxygenas. Dessa är molekylerna som deltar i syntesen av prostaglandiner.

Prostaglandiner är proteiner som är relaterade till smärta. Paracetamol kan emellertid inte hämma cyklooxygenas på en perifer nivå, det vill säga utanför det centrala nervsystemet. Med andra ord har den inga antiinflammatoriska egenskaper.

Dessutom hämmar paracetamol också syntesen och effekten av olika kemiska mediatorer som sensibiliserar smärtreceptorerna för mekaniska eller kemiska stimuli.

När det gäller effektiviteten i att minska febersymptom kan paracetamol blockera hjärnområdet som styr kroppstemperaturen. Därför lyckas den få kroppen att göra sig av med värme genom att skapa vasodilatation och öka det perifera blodflödet samt svettningar.

paracetamol
Paracetamol är ett receptfritt läkemedel och används i stor utsträckning.

Biverkningar av paracetamol

Paracetamol är levertoxiskt (giftigt för levern). Denna toxicitet är dock i de flesta fall resultatet av antingen en överdos eller en kronisk överdosering. Paracetamolinducerad hepatotoxicitet manifesterar sig enligt följande:

  • Levernekros
  • Gulsot, som är en gul missfärgning av huden och slemhinnorna
  • Blod i avföringen eller blåmärken på huden
  • Encefalopati (leverkoma)

Förutom denna toxicitet kan det också orsaka andra biverkningar, såsom följande:

  • Neutropeni (minskat antal vita blodkroppar)
  • Urtikaria (nässelutslag) och andra allergiska reaktioner

Rekommendationer för användning av paracetamol under graviditet

kvinna tar paracetamol under graviditeten

Det spanska hälsovårdsministeriet ändrade nyligen rekommendationerna för användning av paracetamol under graviditeten. När ett företag marknadsför ett läkemedel måste det genomföra en serie observerande studier för att bedöma läkemedlets långsiktiga säkerhet. Dessa studier är också till för att upptäcka faror som ännu inte har blivit bedömda i de tidigare faserna av studien.

Under denna periodiska utvärdering av paracetamol vid avdelningarna för läkemedelsövervakning undersökte de också mer om faran för fostret hos alla gravida kvinnor som tog paracetamol.

Alla nya säkerhetsdata för detta läkemedel, som har framkommit genom dessa observerande studier, finns nu i det tekniska databladet. De är också listade i bipacksedeln för läkemedel som innehåller denna aktiva ingrediens.

Efter att den spanska läkemedelsmyndigheten utfört alla motsvarande bedömningar drog de slutsatsen att det inte finns några bevis som tyder på att prenatal användning av paracetamol har någon effekt på det urogenitala systemet eller att det leder till störningar i nervcellernas utveckling i foster.

Slutsats

Kort sagt, en gravid kvinna kan ta paracetamol under överinseende av en läkare och så länge hon inte tar för mycket av det. Gravida kvinnor måste vara försiktiga när de använder mediciner och undvika självmedicinering under alla omständigheter.

Om du är osäker, följ alltid din läkares råd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Farré, M., Abanades, S., Álvarez, Y., Barral, D., & Roset, P. N. (2004). Paracetamol. DOLOR. https://doi.org/10.12968/jprp.2019.1.1.7
  • Graham, G. G., Davies, M. J., Day, R. O., Mohamudally, A., & Scott, K. F. (2013). The modern pharmacology of paracetamol: Therapeutic actions, mechanism of action, metabolism, toxicity and recent pharmacological findings. Inflammopharmacology. https://doi.org/10.1007/s10787-013-0172-x
  • Eyers, S., Weatherall, M., Jefferies, S., & Beasley, R. (2011). Paracetamol in pregnancy and the risk of wheezing in offspring: A systematic review and meta-analysis. Clinical and Experimental Allergy. https://doi.org/10.1111/j.1365-2222.2010.03691.x

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.