Användningar och biverkningar av läkemedlet metamizol

Till skillnad från andra icke-opioida smärtstillande läkemedel som verkar på syntetiska prostacyklin ger läkemedlet metamizol inga dåliga mag- och tarmeffekter.
Användningar och biverkningar av läkemedlet metamizol

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Läkemedlet metamizol har, utöver att vara ett kraftigt antiinflammatoriskt medel, många farmakologiska fördelar. Detta beror på att läkemedlet metamizol tillhör familjen av pyrazoloner som i sin tur är en grupp läkemedel inom NSAID och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Metamizol är en utmärkt behandling mot smärta och feber vilka marknadsförs som natrium-metamizol och magnesium-metamizol.

I allmänhet är dock missbruket av läkemedlet metamizol stort. Eftersom det är ett ganska kraftigt läkemedel rekommenderas det främst för patienter med kolik och vid smärta av onkologiskt och inre ursprung samt för att minska smärta efter kirurgi och sänka den typ av feber som inte kan sänkas av andra mediciner.

Laboratorier syntetiserade läkemedlet metamizol år 1920 men det var först år 1922 som det kom ut på marknaden, bland annat under de amerikanska varumärkena “Novalgin” och “Dipyrone”. Idag säljer laboratorier läkemedlet metamizol under många varumärken världen över och även under dess generella namn.

Feberöversikt

Läkemedlet metamizol är febernedsättande

Feber är en tillfällig ökning av kroppstemperaturen som vanligtvis uppkommer på grund av en sjukdom. Det är en försvarsmekanism som gör att vi vet att något ovanligt händer i vår kropp.

Den normala människotemperaturen är 37 grader, men kan variera något. Den amerikanska sjukvårdsmyndigheten definierar feber som en temperatur högre än eller lika med 38,3 grader. Det är precis över den övre gränsen för normal mänsklig temperatur, oavsett orsak.

Pyrogeninducerad feber kan uppstå genom flera mekanismer som till exempel interaktion mellan externa pyrogener, såsom mikroorganismer, eller endogena sådana, såsom interleukiner IL. Även tumörnekrosfaktorn TNF-alfa, tillsammans med en hypothalamusstruktur som kallas organum vasculum i den terminala lamina, leder till att feber kan uppstå.

Men feber orsakas inte bara av en infektion utan det finns också andra orsaker som kan utlösa den. Exempelvis finns:

  • Feber förknippad med inflammation
  • Läkemedelsinducerad feber
  • Feber efter en hjärnskada
  • Endokrin-feber

Hur utlöser läkemedlet metamizol sin effekt på kroppen?

Som vi vet verkar läkemedlet metamizol på smärta och feber och således minskar detta syntesen av pro-inflammatoriska prostaglandiner. Detta kommer i sin tur av att medlet hämmar aktiviteten hos prostaglandinsyntetas, vilket är ett enzym som katalyserar syntesen av nya prostaglandiner.

Prostaglandiner är ämnen av lipid karaktär som deltar i de inflammatoriska processerna genom att stimulera nervterminalerna vid smärta och feber.

Men till skillnad från andra NSAID-läkemedel kan metamizol också hämma feber inducerad av lipopolysackarider. Förutom att den kan hämma syntesen av prostaglandiner är det också en icke-selektiv hämmare av enzymet cyklooxygenas vilket ger en smärtstillande verkan.

Biverkningar av läkemedlet metamizol

En massa piller

Även om metamizol enligt amerikanska läkemedelsmyndigheten är ett mycket säkert läkemedel finns det inte till försäljning i vissa europeiska länder på grund av dess biverkningar. Till skillnad från andra icke-opioida smärtstillande läkemedel som verkar på syntes av prostacyklin har läkemedlet metamizol inga allvarliga biverkningar på mage och tarm.

Men som de flesta läkemedel kan metamizol också utlösa andra typer av biverkningar som man måste ta hänsyn till vid administreringstillfället.

Den största negativa effekten som framträder vid användning av detta läkemedel, och som en person måste övervaka noggrant, är agranulocytos. Dessutom kan det också utlösa leukopeni och trombocytopeni. Alla dessa symtom är överkänslighetsreaktioner. Dessutom kan läkemedlet också utveckla några av följande effekter:

Sammanfattning

Läkemedlet metamizol används allmänt för behandling av smärta och feber men kan utlösa en serie negativa effekter om det missbrukas. Du bör rådfråga en läkare om användningen av läkemedlet metamizol innan du påbörjar någon form av behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.