Fakta om körtelfeber du kanske inte kände till

De som har ett intakt immunsystem och blir infekterade av Epstein-Barr-viruset uppvisar vanligtvis inga symptom.
Fakta om körtelfeber du kanske inte kände till

Senaste uppdateringen: 19 december, 2018

Körtelfeber är en sjukdom som oftast orsakas av Epstein-Barr-viruset (EBV) eller humant herpesvirus 4.

Det är en sjukdom som endast drabbar människor. Vanligtvis drabbar det barn, tonåringar och unga vuxna.

Epstein-Barr-viruset har två grundläggande egenskaper:

 • För det första är det ett virus som smittar B-lymfocyterna och munsvalget.
 • För det andra är det ett virus med förmågan att ligga latent (vilande) och som kan aktivera sig själv när immunsystemet försvagats.

I den här artikeln tar vi en närmare titt på detta virus.

Hur smittas man av det?

Infektionen sprids vid direktkontakt med saliv från infekterade personer. Vanligtvis uppvisar bärarna inga symptom.

Det är anledningen till att det ofta kallas “kyssjukan”.

Man kan också bli smittad genom kontakt med föremål som muggar eller tandborstar som använts av en smittad person. Viruset kan även överföras via blod (transfusioner) eller genom blodstamcellstransplantation.

Vanligtvis beror den ålder man har när man smittas på den socioekonomiska nivån. I utvecklingsländer är det en barndomssjukdom. I mer utvecklade länder är det däremot en sjukdom som är vanlig bland tonåringar.

Epstein-Barr-virusinfektion 

Virus

En Epstein-Barr-virusinfektion för personer med normalt immunförsvar är vanligtvis asymtomatisk, vilket gör att sjukdomen inte märks.

Men det finns åldersberoende skillnader:

 • Under barndomen är infektionen oftast asymtomatisk.
 • För tonåringar och unga vuxna finns det två möjligheter: antingen är infektionen asymtomatisk, eller så har man körtelfeber.
 • För vuxna över 40 år leder de flesta av de primära infektionsfallen av EBV till viral hepatit.

För individer med nedsatt immunförsvar ser situationen emellertid annorlunda ut (som för de som har AIDS). För dessa individer kan en smitta av detta virus orsaka sjukdom i lymfvävnaderna. Det kan allvarligt äventyra deras liv.

Symptom på körtelfeber

Halsont
 • Körtelfeber har en inkubationstid på mellan 4 och 6 veckor.
 • Under denna period uppvisar man vanligtvis influensaliknande symptom (som trötthet, allmänt obehag, låg feber eller frossa).

Efter inkubationsperioden uppträder symptom på körtelfeber:

 • Mycket smärtsam faryngit (halskatarr)
 • Hög feber
 • Lymfkörtelförstoring: Lymfkörtlarna i nacken svullnar vanligtvis mycket signifikant. Det är en av de mest framträdande kännetecknen på sjukdomen.
 • Splenomegali (tillväxt av mjälten) hos upp till 50% av patienterna.
 • I vissa fall kan infektionen orsaka intensiv trötthet.

Närvaron av atypiska lymfocyter och heterofila antikroppar i patientens blod är vad läkare tittar efter för att diagnostisera sjukdomen.

Diagnos

En fullständig diagnos kommer att visa en ökning av närvaron av lymfocyter (över 4 500/mm3), så kallad lymfocytos. Det är dock inte tillräckligt för att ställa en slutgiltig diagnos med körtelfeber.

Lymfocytos kan ha ett godartat ursprung som kommer av annan infektion eller inflammation i kroppen. Det kan också ha ett malignt ursprung (som vid leukemi).

Läkare kan observera atypiska eller reaktiva lymfocyter i en perifer blodkultur (visuell analys) när dessa skiljer sig från normala lymfocyter. De är större och har en mer oorganiserad kärna, vilket beror på den antigena stimuleringen.

Närvaron är en indikation på hur godartad den är.

Det snabbaste testet för att bekräfta körtelfeber är en Monospot.

Det är en teknik som gör det möjligt för läkare att upptäcka närvaron av heterofila antikroppar hos patienterna. Dessutom är det negativt i andra fall.

Sammantaget är detta test positivt i 85% av fallen av körtelfeber.

Diagnos av körtelfeber

Heterofila antikroppar

Heterofila antikroppar är en patognomonisk IgM av Epstein-Barrs virusinfektion. Med andra ord produceras dessa endast om man är smittad av viruset. Dessutom har de förmågan att synas på agarplattor (Paul-Bunnell eller Monospot-test).

Att testa för dessa gör att läkare kan skilja mellan akuta och tidigare infektioner.

 • I händelse av en akut infektion kommer EBV-VCA (viral capsid antigen) av IgM-typ upptäckas i första hand. Deras närvaro kan upptäckas i blodet upp till 5 månader efteråt.
 • Vid 4 veckor från sjukdomens början framträder EBV-VCA av IgG-typ, men Ac Anti-EBNA kan fortfarande inte detekteras.
 • Finns en tidigare infektion kan de upptäckas i EBV-VCA IgG och EBNA IgG.

Differentialdiagnos

Oavsett är det viktigt att genomföra en differentialdiagnos. Sammantaget bör differentialdiagnosen också ta i beaktande andra orsaker av lymfocytos, som leukemi och lymfom.

Behandling

Patienter med körtelfeber som behandlas med amoxicillin utvecklar vanligtvis ett allmänt utslag inom tre dagar efter att ha påbörjat medicineringen. Det finns emellertid ingen specifik terapi eller behandling för körtelfeber.

Komplikationer av körtelfeber

Sjukdomen kan leda till mjältruptur på grund av splenomegali. Detta sker emellertid bara i 1% av fallen.

Sjukdomen kan också leda till hemolytisk anemi om de heterofila antikropparna bryter ner de röda blodkropparna. När de bryts ner frigörs bilirubinen i dem. På grund av det kan patienter med körtelfeber uppvisa tecken på gulsot (en gulnad av huden och slemhinnorna).

Komplikationer av körtelfeber

Man kan även uppvisa andra symptom, som:

 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Guillain-Barrés syndrom
 • För patienter med X-kromosombundet lymfoproliferativt syndrom kan en infektion av Epstein-Barr-viruset orsaka sjukdomar med förhöjd lymfvävnadsdödlighet.

Andra sjukdomar associerade med EBV

Utöver detta finns det dessutom andra sjukdomar som läkare kan associera med EBV:


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.