Kännetecken på narcissistisk personlighetsstörning

Personer med narcissistisk personlighetsstörning har ofta väldigt lite känslomässig empati. De är heller inte särskilt toleranta mot kritik och har mellanpersonliga svårigheter.
Kännetecken på narcissistisk personlighetsstörning

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det finns många kännetecken på narcissistisk personlighetsstörning, men i grund och botten rör det sig om personer med överdriven självcentrering och lite genuin empati för andra.

Vanligtvis tror personen att han förtjänar specialbehandling och har ett extremt behov av att vara händelsernas centrum.

De har ofta tillkortakommanden när det kommer till mellanpersonliga interaktioner eftersom de fokuserar all sin uppmärksamhet på sig själva, utan att bry sig om andra.

De gillar faktiskt bara tredje parter när dessa validerar deras självkänsla med konstant smicker.

Men bakom masken av extrem säkerhet finns en skör självkänsla som kan smulas sönder av minsta lilla kritik.

På grund av detta tenderar de att enkelt falla ned i depressiva tillstånd eftersom de känner sig olyckliga och osäkra när de inte lever upp till sina förväntningar.

De känner sig sällan tillfredsställda med sina relationer eftersom de konstant jämför andra med sig själva, och det finns trots alla ingen som är lika bra som dem.

Men vilka orsaker har detta tillstånd? Vilka kännetecken på narcissistisk personlighetsstörning bör vi känna till för att identifiera den?

I dagens artikel ska vi berätta lite mer om faktorerna som kan utlösa det och vilka tecken man bör hålla utkik efter.

Orsaker till narcissistisk personlighetsstörning

Som med andra psykiska tillstånd finns det ingen exakt orsak som förklarar narcissistisk personlighetsstörning. Experter tror dock att det är resultatet av neurobiologiska, genetiska och miljömässiga faktorer.

Med detta i åtanke löper en person hög risk när denne:

 • Har dåliga familjerelationer, antingen på grund av överdriven hängivelse eller överdriven kritik.
 • Lider av förändringar i de cerebrala kopplingarna för beteende och tänkande.
 • Har föräldrar eller nära släktingar med detta tillstånd.
 • Får överdrivet beröm för sitt utseende eller sina förmågor.

Kännetecken på narcissistisk personlighetsstörning

Generellt finns det många tecken som kan hjälpa oss att identifiera narcissister såväl som i vilken grad de är drabbade. Personen är ofta självcentrerad, överdriver sina förmågor och ser ner på andra.

Vidare kan symptomen inkludera:

 • En överdriven känsla av arrogans.
 • Det konstanta behovet att beundras eller berömmas.
 • Väntar sig erkännande av överlägsenhet trots att personens prestationer inte rättfärdigar det.
 • Överdriver sina prestationer och talanger.
 • Oroar sig över sin framtida framgång och en idealiserad romantisk partner.
 • En känsla av överlägsenhet jämfört med andra och behovet att jämföra sig.
 • Önskan att vara med andra personer som är lika förträffliga.
 • Monopolisering av konversationer.
 • Väntar sig att få speciella tjänster.
 • Utnyttjar andra för eget gagn, ofta med genuint åsidosättande av deras behov eller känslor.
 • Brist på känslomässig empati.
 • Avundsjuka mot andra och övertygelsen att andra är avundsjuka.
 • Arrogant och sprättigt beteende.
 • Vanföreställningar om storslagenhet eller att insistera att man har det bästa av allt.
Narcissistisk man

Liknande kan en person med narcissistisk personlighetsstörning ha låg tolerans för kritik och svårigheter att tackla sådana situationer.

Som ett resultat är några kännetecken på narcissistisk personlighetsstörning:

 • Otålighet och ilska.
 • Svårigheter att ha sociala interaktioner.
 • Undervärdering och illa behandling av andra för att ge intrycket att de är överlägsna.
 • Svårigheter i att reglera sina känslor och beteenden.
 • Depression eller ångest som orsakas av att de inte är perfekta.
 • Känslor av osäkerhet, skam och förödmjukelse.
 • Oförmåga att hantera stress och anpassa sig till förändringar.

Diagnos

Vanligtvis är diagnostiseringen av detta tillstånd komplicerat; många av symptomen liknar trots allt de från andra tillstånd. Vidare kan fler än en personlighetsstörning diagnostiseras på samma gång.

För att bekräfta detta tillstånd måste läkare ta hänsyn till kriterierna hos DSM-V. De kommer även utföra en fysisk undersökning och en intensiv psykologisk utvärdering.

Behandling av narcissistisk personlighetsstörning

Behandling är viktigt för narcissister

Dessvärre är det ofta väldigt svårt för en person med detta tillstånd att få tillgång till och acceptera behandling.

På grund av deras egocentriska beteende och övertygelsen om att de är perfekta accepterar de sällan att de har ett problem. Därför överväger de inte ens att skaffa hjälp.

Men om drabbade får en diagnos och bestämmer sig för att genomgå behandling, lär läkaren rekommendera kognitiv beteendeterapi.

Generellt är målet att:

 • Lära dem att relatera bättre till andra.
 • Förstå orsaken till deras beteende.
 • Hjälpa dem att bibehålla relationer med andra.
 • Stärka deras förmåga att jobba i grupp.
 • Erkänna och acceptera förmågorna de behöver för att tolerera kritik och misslyckande.
 • Öka deras förmåga att känna igen och kontrollera sina känslor.
 • Släppa önskan att nå ouppnåeliga mål.
 • Förbättra deras genuina självkänsla.
 • Kontrollera sina stressiga infall.

Läkemedel

Generellt finns det inga specifika läkemedel för att motverka narcissistisk personlighetsstörning, men en läkare kan rekommenderade anxiolytika eller antidepressiva för att kontrollera ångest och depression.

Avslutningsvis är det värt att nämna att tillståndet kan bli sämre över tid. Det beror dock på orsaken och personens livsstil.

Om den drabbade mottar behandling och anstränger sig att etablera bra relationer kan vederbörande dock se stor förbättring. Behandling är dock nyckeln.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • American Psychiatric Association. Narcissistic personality disorder. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 2013;669-672.
 • NIH.GOV (MEDLINEPLUS). “Trastorno de Personalidad Narcisista”.
 • López-Ibor Aliño, Juan J. & Valdés Miyar, Manuel (dir.) (2002). DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto revisado. Barcelona: Editorial Masson. ISBN 9788445810873.
 • Millon, Theodore & Davis, Roger D. Trastornos de la personalidad. Más allá del DSM-IV. Primera edición 1998. Reimpresiones 1999 (2), 2000, 2003, 2004. Barcelona: Editorial Masson. ISBN 9788445805183.
 • Grossman, Seth Millon, Carrie Meagher, Sarah,  Ramnath, Rowena. Trastornos de la personalidad en la vida moderna. Primera edición 2001, segunda edición 2006. Barcelona: Editorial Masson & Elsevier. ISBN 9788445815380.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.