Houdinis syndrom: att fly undan känslomässigt engagemang

Allt verkade så bra mellan er, men plötsligt så övergav personen du var tillsammans utan vidare förklaring. Vad hände? Varför uppstod denna situation? Förklaringen kan ligga i Houdinis syndrom.
Houdinis syndrom: att fly undan känslomässigt engagemang

Senaste uppdateringen: 10 augusti, 2022

Houdinis syndrom har fått sitt namn från den ungerska illusionisten och utbrytarartisten som var verksam under sent 18- och tidigt 19-hundratal. Fast i den här artikeln syftar vi på en typ av psykologisk och känslomässig eskapism som har mycket att göra med mekanismen som styr ett allmänt undvikande beteende.

Närmare bestämt så kännetecknas personer med Houdinis syndrom av att de flyr från jobb, skyldigheter och relationer efter en viss tid. I allmänhet tenderar de att vara snabba på att engagera sig i en aktivitet eller relation. Men ju större engagemang, desto större behov av att fly från det. Därmed följer det en dag då de helt enkelt försvinner.

Människor som uppvisar Houdinis syndrom återspeglar i själva verket ett djupare problem som de lider av, även på social nivå, vilket hindrar dem från att etablera hälsosamma och varaktiga band mellan individer. Varför uppstår egentligen detta fenomen?

Ett dynamiskt samhälle och moderna anknytningar

Oavsett era har det alltid funnits människor som har haft svårt att knyta varaktiga band och att binda sig till åtaganden. Men vårt nuvarande samhälle är extremt individualistiskt jämfört med andra tider under historiens gång.

Tyvärr ses människor alltmer som enbart medel till att nå mål, eller objekt att använda. Denna situation gör att vi ofta tror att vänskap eller relationer aldrig kommer att vara för evigt.

Idag är banden med våra medmänniskor svagare och mer diffusa. Det verkar ibland som om människor vore utbytbara när som helst och var som helst. Ingenting varar för evigt, och många kanske till och med skrattar åt koncept som lojalitet, trofasthet och självuppoffring som någonting i bästa fall föråldrat, och i värsta fall inbillat.

Varken saker eller relationer skapas för att hålla. Svaga band är som grunda rötter. Vid minsta svårighet faller allt omkull.

Ett svartvitt foto av en man som går ifrån en kvinna.
Vi lever i en tid där relationer inte verkar vara avsedda att vara särskilt länge.

Faserna av Houdinis syndrom

Houdinis syndrom uppträder vanligtvis progressivt, i faser. Dessa personer går från att ge allt, till att helt försvinna, ofta spårlöst. Typiskt kan vi skilja mellan följande tre faser:

  • Den första fasen av sentimental explosion: I den här fasen blir vi kära, och det verkar som att allt kommer att bli fantastiskt, att vi har haft turen att ha träffat den perfekta personen och att vi alltid kommer att ha denna vid vår sida. Allt är perfekt och våra drömmar projiceras som verklighet. Denna fas går dock efter några månader över från en dag till en annan, lika snabbt som den uppstod.
  • Den andra fasen består av tvivel: Eftersom relationen har en skakig grund eller grunda rötter, kan tvivel uppstå om förhållandets tillförlitlighet. Ingenting är så vackert som det var i början, och det är oklart vad som kommer att hända. Osäkerheten sätter in.
  • Den tredje fasen består av känsloflykt: Personen i fråga flyr från relationen. Hen lämnar oss, kanske utan att ge några förklaringar. Hen kan avbryta kontakten radikalt, och det är inte ovanligt att vi aldrig hör från hen igen.

Varför uppstår denna känslomässiga eskapism?

En kvinna som sitter ensam på en bänk på ett krön..
När en av partnerna försvinner från förhållandet på grund av Houdinis syndrom är det vanligt att den aldrig hör av sig igen.

Det kan finnas tre faktorer vars samtida verkan lätt kan orsaka beteendet:

  • Omognad – härrör från en brist på känslomässig uppfostran som vissa människor bär med sig in i vuxen ålder. Många har stereotypa idéer om hur relationer ska se ut och vet inte hur de ska hantera dem. Det kan också finnas en rädsla för engagemang eller oförmåga att planera sitt eget liv.
  • Ett individualistiskt samhälle – som vi nämnde tidigare lägger dagens samhälle inte längre vikt vid stabila relationer, familjebildning och sex som ett uttryck för kärlek och transcendens. Istället har en sorts missförstådd frihet som visar sig genom individualism ersatt dessa värderingar.
  • Internet, sociala medier och ny teknik – ger oss intrycket av att vi har dussintals potentiella partners inom räckhåll, människor som har oss i beredskap, som skriver till oss, skickar bilder till oss. Under dessa omständigheter är det svårt att fokusera och stanna med bara en person, att avsäga sig alla andra, enligt den bild av lycka och framgång som samhället förespråkar.

Houdinis syndrom är inte det enda alternativet

Sammanfattningsvis så kan vi fastställa att situationen inte är den mest gynnsamma för många av oss. Men vi måste undvika att bli offer för eskapism och undvika att själva fly. Houdinis syndrom blir mer och mer frekvent i dagens flyktiga samhälle. Men det är inte det enda alternativet för hur vi kan leva våras liv.

Därför bör vi ta hand om personen vi är med. Vi bör inte leka med andra människors känslor. Precis som vi bör ta hand om vår egen självkänsla och möta rädslan som det innebär att till viss del förlita sig på andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Estévez, J. V., & Martin, A. (2016). La concepción del individualismo de Hayek y Friedman. Revista de filosofía84(3), 99-114.
  • González Fernández, S., Zayas García, A., & Guil, R. (2015). Relaciones personales en la sociedad de las redes sociales virtuales.
  • Singer, I. (2000). La naturaleza del amor: El mundo moderno (Vol. 3). Siglo XXI.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.