Hjärnbryggans funktioner och egenskaper

Hjärnbryggan, eller pons, är ett område i hjärnstammen som ansvarar för att reglera automatiska funktioner. Idag kommer vi att titta närmare på dessa funktioner och deras egenskaper.
Hjärnbryggans funktioner och egenskaper
Elena Sanz

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2023

Hjärnbryggan, eller pons, är en del av hjärnan hos människor och andra tvåfota djur. Den ligger framför lillhjärnan, ovanför medulla oblongata och strax under mellanhjärnan och är en struktur i det centrala nervsystemet (CNS). Nedan ska vi berätta mer om vilka som är hjärnbryggans egna funktioner.

Även om vi inte kan förstå hjärnbryggans funktion i sig självt, eftersom hjärnan som organ fungerar som en helhet, har flera specifika aktiviteter blivit tillskrivna detta område. Hjärnbryggan heter på latin pons Varolii (Varioliis brygga) och är uppkallad efter Costanzo Varolio (1543-1575). Den liknar en motorväg som möjliggör permanent kommunikation mellan hjärnan och ryggmärgen. Låt oss titta på lite närmare på denna intressanta struktur.

Hjärnbryggans struktur

Aktiva neuroner som en del av hjärnbryggans funktioner
Mycket av den inre strukturen hos hjärnbryggan är neurala kärnor som relaterar till kranialnerverna.

Hjärnbryggan ligger i hjärnstammen. Den delar sin plats med andra områden som mellanhjärnan och medulla oblongata. Vi kan funktionellt dela upp dess struktur i följande delar:

 • Den basala delen av hjärnbrygggan: Detta är också känt som basilar sulcus eller ventralområdet. Arteria basilaris löper genom detta område, och detta är artären som förser hjärnan med syresatt blod. Den är belägen i mittområdet av bryggan, och skador i samband med den leder till förändringar i motorfunktionen.
 • Den dorsala delen av hjärnbrygggan: Detta är också känt som pontine tegmentum. Det är den främre delen av bryggan som bildar en rombisk struktur tillsammans med ryggmärgen. Många motoriska funktioner regleras i denna del, liksom sensoriska och excitatoriska funktioner.

Du kanske också skulle vara intresserad av att läsa den här artikeln: Hjärnans olika delar och deras funktioner

Detta är en allmän översikt över strukturen, men om vi analyserar den på ett mer detaljerat sätt hittar vi olika banor eller kärnor.

Bland de viktigaste kärnorna i hjärnbryggan kan vi belysa följande:

 • Den speciella trigeminusmotorkärnan: Denna reglerar proprioceptionen av den parodontala vävnaden och alla tuggmuskler. Det reglerar också viscerala rörelser.
 • Den speciella motoriska kärnan: Karaktäriserad av en grå massa på hjärnbryggan.
 • Abducens somatiska motoriska kärna: En struktur relaterad till abducensnerven. Den ger innervering till den laterala rectusmuskeln, en av de extraokulära musklerna.
 • De övre spottkörtlarnas kärna: Ger parasympatisk innervering till olika körtlar i anslutning till munhålan (spottkörtlar, submandibulära körtlar och sublinguala körtlar).

Den har även andra sektioner som till exempel de vestibulära och cochleaära kärnorna, kärnan i solitärkanalen, kärnan i trigeminuspontinkärnan och många fler. Alla dessa kärnor är kopplade till kranialnerverna.

I sin tur kan vi dela upp dess struktur i tre huvudgrupper: det sensoriska systemet, det viscerala motoriska systemet och det vegetativa systemet. Av detta framgår att det är en mycket komplex struktur, som också har en ledande roll.

Hjärnbryggans egenskaper

Liksom många delar av hjärnan har hjärnbyggan några speciella egenskaper. Låt oss titta på några av dem som ofta går förbi obemärkta när vi studerar dess funktioner och struktur:

 • I genomsnitt är hjärnbryggan bara 2,5 centimeter lång.
 • Det är den tjockaste delen av hjärnstammen (vilket delvis är anledningen till att den kallas bryggan).
 • Den består av neuroner och glia, dock saknar vissa specifika områden synapser.
 • Dess faktiska kärnor finns i den centrala regionen av dess struktur, men de flesta av dess kärnor är anslutna till kranialnerverna (de är externa eller delade).
 • Den är formad som en tjock rulle.
 • Den kan drabbas av tillstånd som central pontin myelinolys och Millard-Güblers syndrom.
 • Hjärnbryggan är en del av det centrala nervsystemet och reglerar direkt och indirekt olika funktioner. Låt oss ta en titt på några av dessa funktioner för att bättre förstå dess betydelse.

Du kanske också skulle vara intresserad av att läsa den här artikeln: Intrakraniellt hematom: Vad är det och hur behandlas det?

Hjärnbryggans funktioner

Vi har redan nämnt några av funktionerna hos den cerebrala bryggan, men nu kommer vi att beskriva dem mer i detalj. Det är inte ett enda område som fyller en enda funktion, utan det är snarare kopplat till många andra områden som bildar en helhet.

Fungerar som en kommunikationslänk

Den mest kända funktionen hos hjärnbryggan är att fungera som en kommunikationslänk. Hjärnbryggan tillåter information att flöda från hjärnan till ryggmärgen (och vice versa). Den har alltså en reglerande eller vägledande funktion. Man kan se det som en större motorväg med dubbla körriktningar.

Reglerar automatiska funktioner

Varje dag utför du automatiska aktiviteter som passerar helt obemärkt av din medvetenhet.  Det kan till exempel handla om att stå upp, andas och blinka. Hjärnbryggan är ansvarig för att reglera dessa och andra associerade processer, som att gå, stanna eller återuppta andningen, fokusera ögonen på en viss plats och många andra.

Hjärnbryggans funktioner styr våra känslouttryck

Kvinna med nacksmärta
En del av kranialnerverna möjliggör ansiktsuttryck, en funktion som denna struktur är inblandad i.

Känslor som glädje, ilska och sorg manifesterar sig genom specifika ansiktsuttryck. Tack vare regleringen av nerverna som passerar genom hjärnbryggan kan dessa uttryck kontrolleras, men mestadels sker de faktiskt automatiskt.

Hjärnbryggans funktioner hjälper till att upprätthålla balansen

Balans är något som de flesta tar för givet. Detta beror på att det regleras av olika system, inklusive de processer som utförs av hjärnbarken. Dessa tar emot och skickar signaler till nerverna som gör att du kan hålla upp huvudet eller gå utan att tappa balansen.

Hjärnbryggan är också involverad i din uppfattning av smärta, smak, beröring, salivsekretion, tårar, ljuduppfattning och mycket annat. Som vi redan har påpekat utvecklas dessa funktioner inte uteslutande inom detta område, utan i kombination med andra delar av hjärnan som en helhet.

Så, som du kan se, är denna struktur en viktig del av vår hjärna, och en som är involverad i en mängd olika funktioner. Vi hoppas att du tyckte om att lära dig lite mer om den!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.