Hjälper intermittent fasta att förebygga sjukdomar?

Intermittent fasta sägs vara ett bra protokoll för att förebygga sjukdomar. Men vad säger bevisen om det? Vi får inte ta lätt på det. Läs vidare för att ta reda på mer om det och kunna fatta ett välgrundat beslut.
Hjälper intermittent fasta att förebygga sjukdomar?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Intermittent fasta har nyligen blivit på modet eftersom vissa tror att det kan hjälpa till att förebygga sjukdomar. Det finns också bevis för effekter på kroppssammansättningen när man minskar fettmassan utan att påverka muskelvävnaden. Dessa effekter diskuteras fortfarande bland experter.

Dessutom finns det vetenskapliga rön om vikten av att äta en hälsosam och varierad kost. Detta för att minska risken för att utveckla sjukdomar på medellång och lång sikt. Så vad händer då när du tillfälligt begränsar ditt energiintag på detta vis? Vilka är effekterna av intermittent fasta?

Intermittent fasta och metabola störningar

Diabetes har ett starkt samband med kost. Faktum är att denna sjukdom kan utvecklas med åren på grund av otillräckliga kostvanor. Detta beror på att ett överdrivet och långvarigt intag av enkla sockerarter ökar risken.

Intermittent fasta verkar dock vara effektiv både för att förebygga och behandla sjukdomen. Enligt forskning publicerad i den medicinska tidskriften Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, hjälper denna metod till att kontrollera glukos hos patienter med typ 2-diabetes. Dessutom minskar det insulinresistens.

På samma sätt har friska vuxna som fastar en lägre risk för metabola sjukdomar, enligt en studie i den medicinska tidskriften Aging Research Reviews.

Genom att implementera en begränsning av kaloriintaget lyckas man minska risken för sjukdomar i samband med åldrande. Vissa tror att det främjar större metabolisk flexibilitet.

Kvinna med frukost och klocka som utövar intermittent fasta
Vissa studier fastställde att intermittent fasta kan vara användbart vid hanteringen av metabola störningar.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Inkludera dessa livsmedel för en hälsosam frukost

Hjärt- och kärlsjukdomar och intermittent fasta

Dessa är en annan grupp av sjukdomar som är mycket vanliga i utvecklade länder. Många hjärt- och kärlsjukdomar orsakas av dålig kost och en stillasittande livsstil. Detta beror på att den systemiska inflammationen som främjas av intaget av transfett ökar risken.

Att implementera intermittent fasta kan vara en viktig strategi att använda sig av för att motverka denna situation. Du kanske inte känner till det, men under en kalorirestriktion stimuleras autofagiprocesserna och inflammation dämpas, vilket påverkar lipidprofilen och risken för problem relaterade till hjärtat eller cirkulationen.

Nuvarande bevis tyder emellertid på att de positiva effekterna av intermittent fasta på minskningen av hjärt- och kärlsjukdomar är större hos djur än hos människor. Men det finns ändå bevis för att denna fasta kan ha positiva konsekvenser för en patients lipidprofil.

Vilken betydelse som kolesterolnivåerna har när man vill förebygga hjärt- och kärlsjukdomar en annan kontroversiell punkt. Hur som helt så är högre HDL-nivåer en indikation på god hälsa.

Två tomma tallrikar, en fylld och en klocka
Det verkar finnas bevis för att intermittent fasta har positiva effekter på kardiovaskulär hälsa. Men vi behöver ytterligare forskning för att veta säkert.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Upptäck egenskaperna hos den exotiska rosa drakfrukten

Kan det förebygga sjukdomar?

Huruvida intermittent fasta kan förebygga sjukdom beror på individens egenskaper. Hittills tyder bevisen på att de fysiologiska effekterna av kalorirestriktion är positiva i många fall. Det bör dock vara en dietist som avgör om det är en bra idé att fasta.

Att minska sockerintaget och ta hänsyn till dygnsrytmen i förhållande till hormonproduktion i frånvaro av mat verkar hur som helst att vara avgörande för att minska risken för sjukdomar.

Med tanke på detta kan kalorirestriktioner vara till hjälp för att minska sannolikheten för fetma, typ 2-diabetes och andra metabola störningar. Vissa föreslår det även som ett komplement till farmakologi på grund av dess förmåga att öka autofagi.

Hur det än föreligger så finns det fortfarande inga avgörande studier om alla dessa fördelar, som vi nämnde ovan. Detta ämne är fortfarande under utforskning och vi bör inte ta lätt på det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Stockman MC, Thomas D, Burke J, Apovian CM. Intermittent Fasting: Is the Wait Worth the Weight?. Curr Obes Rep. 2018;7(2):172-185. doi:10.1007/s13679-018-0308-9
  • Li C., Sadraie B., Steckhan N., Kessler C., et al., Effects of a one week fasting therapy in patients with type 2 diabetes mellitus and metabolic síndrome- a randomized controlled explorative study. Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2017. 125 (9): 618-624.
  • Béliveau R, Gingras D. Role of nutrition in preventing cancer. Can Fam Physician. 2007;53(11):1905-1911.
  • Locke A, Schneiderhan J, Zick SM. Diets for Health: Goals and Guidelines. Am Fam Physician. 2018;97(11):721-728.
  • Brandhorst S., Longo VD., Fasting and caloric restriction in cancer prevention and treatment. Recent Results Cancer Res, 2016. 207: 241-66.
  • Tinsley GM., Horne BD., Intermittent fasting and cardiovascular disease: current evidence and unresolved questions. Future Cardiol, 2018. 14 (1): 47-54.
  • Mattson MP., Longo VD., Harvie M., Impact of intermittent fasting on health and disease processes. Ageing Res Rev, 2017. 39: 46-58.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.