Hantera de psykologiska effekterna av skador

Terapi är nyckeln till att övervinna de psykologiska effekterna av skador. Det handlar inte bara om att slutföra de fysiska rehabiliteringsstegen, utan också om att kunna hantera sina känslor.
Hantera de psykologiska effekterna av skador

Senaste uppdateringen: 19 juli, 2022

Det är viktigt att även de psykologiska effekterna av skador behandlas utöver behandlingen som eker enligt fysiska rehabiliteringsprogram. Det innebär att en person även måste lära sig att hantera ångest, rädslor och osäkerhet förutom att utföra sjukgymnastikprogram som syftar till att stärka musklerna, öka uthålligheten och andra mål.

Hälsan är en mångfacetterad verklighet. Även om du kanske är fysiskt vältränad och förberedd för livets utmaningar, kan ditt huvud lura dig och kasta ut dig ur loppet. Som du kan se är idrottspsykologi väsentligt inom alla metoder för återhämtning.

De psykologiska effekterna av fysiska trauman och skador

Det är viktigt att förstå att en skada påverkar en person både fysiskt och psykiskt. Därmed är vissa känslor typiska för tillståndet och borde inte vara alarmerande. Till exempel är det normalt att uppleva oro, ångest och även rädsla. Dessa tillstånd kan till och med motivera och engagera en till återhämtning i många fall.

Du måste dock vara uppmärksam på de känslomässiga tillstånd som stör det dagliga livet. Detta kan vara sömnlöshet, permanent håglöshet, depression, ångest, drömmande, negativa och dramatiska tankar om det som har skett.

Oavsett om det uppstått under amatörmässig eller under professionell utövning innebär en skada inte bara en paus i sportaktiviteten utan det orsakar också förändringar i personliga, relationella och arbetsmässiga områden. Sorgen eller ilskan över skadan kommer att manifesteras på ett eller annat sätt i beteendet hos personen som drabbats av den.

En person som genomgår fysisk rehabilitering.
Man måste även ta hänsyn till den mentala processen som följer efter en sportrelaterad skada utöver den fysiska rehabiliteringen.

Mentalitet och återhämtning

Till att börja med är accepterandet av skadan nyckeln för att hantera känslor och uppnå en övergång till ett mer positivt tillstånd, inriktat på rehabilitering. Allt för att inte stagnera med defaitistiska tankar.

Känslomässig hantering är nyckeln till återhämtning. Därför är det nödvändigt att hantera ilska, rädsla, sorg och alla andra tillstånd idrottaren kan gå igenom.

Psykologisk utbildning är också en nyckel till återhämtning och hantering av de psykologiska effekterna av en skada. Till exempel kan man ge information till den skadade om den psykiska hälsans inverkan på dennes framsteg. Detta så att personen förstår vikten av att ta itu med det istället för att försumma det.

Många psykologer föreslår utökad kunskap om sport. De kan till exempel rekommendera videor eller dokumentärer om en viss aktivitet för att engagera patienten. Främst för att hjälpa dem att hålla kontakten med sitt intresseområde. Därtill är det också bra att få dem att prata med människor som en gång övervunnit en allvarlig skada.

Optimism och visualisering av positiva scener är också avgörande. Därför är det viktigt att uppmuntra tankar där du placerar dig själv i önskvärda situationer. Allt för att kunna känna igen dagliga framsteg utan att känna sig överväldigad över vad som saknas.

Tips för att övervinna de psykologiska effekterna av skador

Du måste känna patienten som du arbetar med för att närma dig återhämtning. Gör det utöver att identifiera själva skadan, dess utlösare och bakgrunden till den. Gick idrottaren genom en utbrändhet? Kände denna sig pressad eller stressad till det yttersta?

Personligheten och livsomständigheterna kring idrottaren har ett stort inflytande på de åtgärder som ska vidtas. Till exempel de stödresurser som finns tillgängliga för dem, deras strategier för att hantera stress och bland annat sportens mening i deras liv.

Så här kan idrottspsykologi anpassa interventionen och erbjuda vad den skadade behöver för att hantera de psykologiska effekterna av en skada. Fortsätt läsa för några allmänna rekommendationer.

1. Arbeta med acceptans

Det är viktigt att fokusera på att acceptera skadan och det är viktigt att ta en paus och fokusera på återhämtning. Förnekelse fungerar till viss del som ett försvar, men att inte erkänna vad som har hänt kan påverka inte bara återhämtningen utan också motivationen negativt. Faktum är att det lätt kan leda till ett riskabelt beteende.

Känslor av ilska och sorg kommer också att uppstå eftersom dessa är en del av sörjandet. Den skadade personen måste gå igenom vart och ett av dessa steg tills de når acceptansetappen. Därefter kan den drababde förhandla fram de olika strategierna som denna vill tillämpa.

2. Uppmuntra tålamod

Detta kan vara en av de svåraste aspekterna av återhämtning. Speciellt när det inte finns någon tydlig tidslinje på horisonten, och när det huvudsakligen beror på skadans utveckling.

Tålamod går hand i hand med frustration. Därför är det särdeles viktigt att ständigt förstärka tanken på att framsteg sker. Ibland är det motiverande att se återhämtandet som en utmaning.

Därutöver måste patienten sätta kortsiktiga mål för att visa prestation för att undvika att uppleva att en i princip komplett återhämtning är avlägsen eller omöjlig.

3. Hantera negativa föreställningar om skadan

Var det på grund av dålig atletisk förmåga? Var det otur? Påfrestning? Var det motståndarens fel?

Det är viktigt att utforska sin uppfattning om vad som egentligen hände. Det innebär att försöka identifiera en eller flera påverkande faktorer. Arbeta sedan med dem som är dysfunktionella.

Det är också viktigt att veta vad deras hanteringsstrategier är. Det är inte samma sak för en person som ser fram emot framtiden och vet att skadan är tillfällig, som för någon som inser att det är slutet på dess karriär.

Kognitiv psykologi har mycket att bidra med i detta avseende. Det handlar om kognitiv omstrukturering och tankestopp, bland andra tekniker och övningar.

Det är också positivt att ta upp orsaken till patientens sportval som en del av arbetet med en psykisk följdåkomma. Detta handlar om att återhämta motivationen att fortsätta, trots att det föreligger viss modlöshet.

En bedrövad man.
Man måste lära sig att hantera ilskan, sorgen och frustrationen över att inte kunna fortsätta utöva en aktivitet.

4. Psykologiska effekter av skador kräver träning

Avslappning är nyckeln, både för att lindra ångest för återhämtning och rädsla när en person går tillbaka till fysisk aktivitet. Det är nödvändigt att införliva det som en resurs för att lindra stress och också som ett sätt att förhindra återfall.

Återgå till fysisk aktivitet ur ett biopsykosocialt perspektiv

Nyckeln till att återgå till fysisk aktivitet är progression. Du måste sätta upp små mål och gradvis gå vidare. Det är också viktigt att balansera det med rätt vila.

Lägg inte press på dig själv, respektera återhämtningstiderna och planera det bästa sättet att återuppta träningen. Att arbeta med registrering av kroppen och smärta är en resurs. Och att tänka på att ta pauser vid behov är viktigt. Naturligtvis är det även viktigt att kunna be om hjälp.

Att ställa krav har två sidor inom sport och träning. Å ena sidan stimulerar det tillväxt och ständiga förbättringar. Å andra sidan är det också skadligt och kan få fysiska och psykiska konsekvenser. I det läget kan det värde som ges till sporten antingen generera nöje och njutning eller press och stress.

Det spelar ingen roll till vilken grad av professionalism som en person utövar en viss sport med när det gäller att möta de psykologiska effekterna av skador. Således måste allt betraktas ur ett integrerat perspektiv, ett biopsykosocialt som överskrider det medicinska. I det läget kan sportpsykologi ge resurser för bättre träning och en god erfarenhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Moo Peña, Juan Carlos, & Góngora Coronado, Elías Alfonso (2017). LA LESIÓN DEPORTIVA DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA POSITIVA EN YUCATÁN (MÉXICO). Enseñanza e Investigación en Psicología, 22(1),127-134.[fecha de Consulta 20 de Abril de 2021]. ISSN: 0185-1594. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29251161012
  • Palmi, Joan (2014). Psicología y lesión deportiva: Una breve introducción. Revista de Psicología del Deporte, 23(2),389-393.[fecha de Consulta 20 de Abril de 2021]. ISSN: 1132-239X. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235131674018

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.