Encefalit: symptom, orsaker och behandling

Encefalit orsakar vanligtvis feber, huvudvärk och trötthet. Det kan också orsaka koma och till och med leda till döden. Det är ett allvarligt tillstånd som tyvärr drabbar barn under ett år oftare än andra grupper.
Encefalit: symptom, orsaker och behandling

Senaste uppdateringen: 11 december, 2020

Encefalit, eller hjärninflammation, är oftast är en komplikation orsakad av infektionssjukdomar. Både orsaker till och symptom för encefalit kan vara förvirrande och det är viktigt att upptäcka det tidigt för att undvika allvarliga konsekvenser.

Lyckligtvis är encefalit inte särskilt vanligt. Under de senaste åren har antalet fall minskat avsevärt tack vare omfattande vaccinationer. Tyvärr inträffar majoriteten av dem under det första året av livet. I denna artikel förklarar vi vad encefalit är, samt vilka orsaker som kan ligga bakom, vilka symptom som kan uppstå och hur man kan behandla det.

Vad orsakar encefalit?

Som vi redan nämnde är encefalit en inflammation i hjärnvävnaden. Det är ett tillstånd som i de allra flesta fall orsakas av ett virus men det kan även orsakas av en bakteriell infektion.

När infektionen sker direkt i hjärnan kallas den primär encefalit. Det kan dock också vara så att infektionen börjar i en annan del av kroppen och sedan, genom migration, hamnar i hjärnan. Det är sekundär encefalit.

Hos barn är de virus som oftast orsakar sjukdomen mässling, påssjuka och röda hund. Lyckligtvis finns det vacciner för dessa sjukdomar. Andra orsaker är:

  • Herpesvirus: herpes simplex, Epstein-Barr-virus eller varicella (vattkoppor) kan orsaka encefalit.
  • Rabiesvirus: överförs vanligtvis genom djurbett.
  • Enterovirus: såsom poliomyelit.
  • Bakteriell hjärnhinneinflammation (om den inte blir behandlad ordentligt).
  • Parasiter.

Det är viktigt att betona att encefalit i sig inte är en smittsam sjukdom men orsakas dock ofta av en sådan. Som vi nämnde tidigare kan det också vara resultatet av andra tillstånd, såsom cancer.

Encefalit och dess symptom
Hjärnvävnaden är målet för encefalit.

Detta kanske intresserar dig: Metastaser i hjärnan – orsaker och behandling

Vilka symptom förekommer vid encefalit?

Symptomen visar sig oftast som trötthet, muskelsmärta och huvudvärk. Det orsakar också vanligen feber.

När tillståndet fortskrider blir symptomen normalt mer intensiva. Du kan uppleva kramper, medvetslöshet och även talproblem. Dessutom förlorar många människor känseln i delar av kroppen.

När det gäller spädbarn kan det vara mycket svårt att märka symptomen. Barn som fått sjukdomen visar normalt irritabilitet, kräkningar eller äter inte korrekt. I de allvarligaste fallen kan det leda till koma. Om det inte blir behandlat kan encefalit leda till döden.

Tidig diagnos av encefalit kan rädda liv.
Tidig diagnos av encefalit kan rädda liv.

Hitta mer: Vilka är de olika loberna i hjärnan?

Hur behandlar man encefalit?

För att diagnostisera denna sjukdom måste läkare göra olika tester och studier. Först utför de blod- och urinanalyser. Detta gör det möjligt för dem att rikta sin diagnos och förstå de möjliga orsakerna.

Normalt gör de en MR-undersökning eller CT-röntgen för att undersöka hjärnan. I vissa fall måste de göra en lumbalpunktion (för att ta ett prov på ryggmärgsvätska) för att bekräfta orsaken.

För att behandla encefalit måste patienten hållas stabil och i vilande ställning. Behandlingen inkluderar smärtstillande läkemedel såsom paracetamol och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Vad ska du göra om du har symptom på encefalit?

Även om det är svårt att diagnostisera barn finns det vissa tecken som bör väcka misstänksamhet. Hos vuxna kan man märka av intensiv huvudvärk och feber, och även viss förändring av kognitiva funktioner.

För en del virus som orsakar encefalit finns det en specifik behandling. Det gäller dock inte alla typer av encefalit. Det är väldigt viktigt att du kontaktar sjukvården om du märker av något symptom. Encefalit kan äventyra ditt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.