En närmare titt på ögondroppar med oxymetazolin

Läkare föreskriver ögondroppar med oxymetazolin för att lindra symptom som röda ögon. Det finns emellertid en del biverkningar och effekter som du bör vara medveten om och ta hänsyn till.
En närmare titt på ögondroppar med oxymetazolin

Senaste uppdateringen: 12 juni, 2020

Ögondroppar med oxymetazolin är ett vanligt läkemedel för lokal vasokonstriktion i bindhinnans blodkärl. Tekniskt sett är det ett sympatomimetikum med direktverkan som också fungerar som en α-agonist. Det ger upphov till vasokonstriktion på grund av den direkta verkan som den aktiva ingrediensen har på α-2a-receptorerna i det vaskulära endotelet.

Det har en snabb verkan på bara några minuter. Effekten har dock en relativt lång varaktighet på sex timmar och uppåt. Om man använder det på rätt sätt är tendensen dessutom låg att medlet orsakar täppa efter att dess verkan har gått om.

I den här artikeln ska vi titta närmare på det här läkemedlet, hur det fungerar och vad det gör.

Hur man använder ögondroppar med oxymetazolin

Ögondroppar med oxymetazolin kan ge biverkningar

Detta läkemedel använder man för att lindra symptom av röda ögon. I fall som dessa föreskriver läkare det för milda ögonirritationer på grund av allergier, trötthet i ögonen och andra faktorer.

Dosen för vuxna och barn över 6 år är en eller två droppar var åttonde timme i den drabbade bindhinnesäcken.

För korrekt administrering, öppna ögonlocken och droppa ner en droppe i det undre ögonlocket medan du tittar uppåt. Låt inte behållaren röra vid ögonen eller fingrarna och försök att hålla ögat öppet och inte blinka på några sekunder. Om symptomen kvarstår efter tre dagars behandling, bör du avbryta behandlingen och konsultera en läkare.

Kontraindikationer vid användning av oxymetazolin

Du bör inte använda ögondroppar med oxymetazolin om du är överkänslig mot denna aktiva substans, mot något hjälpämne i lösningen eller andra sympatomimetika.

Det är inte heller lämpligt för människor med trångvinkelglaukom eller för personer med genetiskt ökad risk för det. På samma sätt är det inte lämpligt för patienter med okontrollerat högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, hyperglykemi och hypotyreos.

Försiktighetsåtgärder vid användning av ögondroppar med oxymetazolin

Frekvent eller långvarig användning kan leda till större läkemedelsabsorption och det kan ge biverkningar på en systemisk nivå. Människor i följande situationer bör vara extra försiktiga:

 • Personer med kärlkramp eller som tar digoxin.
 • Personer som är under pågående behandling med antidepressiva.
 • De som lider av högt blodtryck och tar metyldopa.
 • Människor som för närvarande tar fenotiazin.
 • De med problem med prostatan.
 • Personer med svårare fall av ögoninflammation.
 • Alla under 18 år.

Tänk på att om du använder ögondroppar med oxymetazolin för ofta eller för lång tid, kan du bli beroende av medicinen och dina besvär kan bli kroniska. Om du har kontaktlinser måste du komma ihåg ta ut dem innan du använder detta läkemedel, och sedan vänta cirka 15 eller 20 minuter innan du sätter in dem i ögonen igen.

Det finns ingen information om huruvida ögondroppar med oxymetazolin kan leda till några skador om du är gravid eller om du ammar. Läkarna vet fortfarande inte om ammande kvinnor överför detta ämne genom sin bröstmjölk. Med andra ord bör du ta hänsyn till en eventuell systemisk absorption.

Biverkningar

ögondroppar med oxymetazolin

Det finns rapporter om tillfälliga biverkningar, som irritation och ögonsmärta, efter användning av ögondroppar med oxymetazolin. Även överdriven eller kontinuerliga doser kan leda till systemisk absorption och överdriven stimulering av centrala nervsystemet (CNS) samt depression, chock och till och med koma. Slutligen kan det också hämma centrala nervsystemets funktioner, vilket medför dåsighet, minskad kroppstemperatur, lågt blodtryck, apné och förlust av medvetandet.

Läkemedelsinteraktioner med ögondroppar med oxymetazolin

Slutligen finns det farmakologiska interaktioner när du använder ögondroppar med oxymetazolin i vissa situationer, till exempel:

 • Personer som för närvarande tar eller tidigare (under de senaste två veckorna) har tagit tricykliska antidepressiva medel, monoaminoxidashämmare eller metyldopa.
 • De som genomgår behandling med fenotiazin eller astmamedicin såsom adrenerga bronkodilatatorer.
 • Du måste vänta minst 5 minuter mellan att du tar en typ av ögondroppar och en annan typ, när du använder flera lösningar under samma period.
 • Efter att du har öppnat behållaren måste du kassera den om du inte använt den inom 28 dagar. Vill att den ska hålla längre, håll den undan från ljus och temperaturer över 28 grader.

Slutsats

Ögondroppar med oxymetazolin är användbara vid lindring av symptom av röda ögon. Använd det dock inte mer än tre dagar. Efter det bör du, om du inte ser någon märkbar förbättring, söka hjälp från vården.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.