En guide till god praxis för kosmetika

Om vi ​​tillämpar en bra guide för att ta hand om våra skönhetsprodukter kan vi bespara oss själva en hel del olägenheter och bekymmer relaterade till oönskade effekter som annars kan vara relaterade till kosmetika.
En guide till god praxis för kosmetika

Senaste uppdateringen: 09 februari, 2022

Ibland vet vi bara helt enkelt inte hur vi ska ta hand om våra skönhetsprodukter. Men den spanska myndigheten för läkemedel och hälsovårdsprodukter (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, eller AEMPS) har publicerat ett dokument som kan vara till hjälp. Det är en guide för god praxis för kosmetika, med titeln “Guide of Good Practices for Cosmetics“.

Syftet med detta dokument är att undvika problem relaterade till användningen av dessa produkter. Det baserar sig på att de har identifierat specifika metoder och vanliga misstag när det gäller kosmetiska produkter. Dessa dåliga vanor kan till och med utgöra en risk för folkhälsan.

Det spanska Cosmetovigilance System, som ansvarar för att kontrollera säkerheten för alla kosmetiska produkter på marknaden, har upptäckt att många av problemen förknippade med kosmetika beror på att konsumenten hanterar eller använder dem felaktigt. Som du kommer att se är det lätt att undvika dessa problem genom att följa rekommendationerna som vi berättar om här i artikeln.

Låt oss se vilka dessa rekommendationer är!

Rekommendationer för god praxis för kosmetika

1. Läs alltid innehållsförteckningen

God praxis för kosmetika är att alltid läsa etiketten och bipacksedlar på produkten du ska använda. Det är också en bra idé att fråga en specialist om hur du ska använda produkten och vara särskilt uppmärksam på alla varningar och försiktighetsåtgärder som du kan läsa på den.

På så sätt blir vi informerade om vilka komponenter som produkten innehåller, och vi kan undvika t.ex. biverkningar av vissa ämnen som vi vet att vi är allergiska mot.

2. Använd produkten för sitt egentliga ändamål

Den andra punkten i guiden för god praxis för kosmetika är ganska tydlig. Kosmetika bör inte användas för ett ändamål som det inte är avsett för av tillverkaren. Vi ska till exempel inte använda en handkräm för att försöka återfukta vårt ansikte då huden i varje område är olika.

3. Respektera utgångsdatum och bäst-före-datum efter öppning

Du bör aldrig använda kosmetiska produkter när de har gått ut eller efter den maximala perioden som en produkt kan hålla efter att förpackningen har öppnats.

Anledningen till detta är att molekylerna kan ändra sin kemiska struktur efter en viss tid. Ett exempel är luftfuktighetsaspekterna i miljön och ljus som kan få dem att reagera kemiskt och förvandlas till andra molekyler.

Så om vi använder en produkt efter de utsatta datumen kan sammansättningen ha blivit påverkad. Om så är fallet kommer vi antingen inte att kunna uppnå önskade effekter, eller så kan det leda till oönskade och skadliga effekter.

Tvätta händerna innan du använder den kosmetiska produkten

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Att hålla din sminkväska ren: Viktigare än du kan tro

4. Förvara produkter på rätt sätt: God praxis för kosmetika

I likhet med föregående punkt måste vi förvara kosmetiska produkter korrekt – undvika exponering för extrema temperaturer och direkt solljus – och även hålla kosmetiska behållare rena och tätt slutna.

Om du inte gör detta på rätt sätt kan det dessutom förändra produktens sammansättning och ge samma effekter som kan uppstå med för gamla produkter.

5. Tvätta händerna innan du använder den kosmetiska produkten

Denna vana är väsentlig för att undvika infektioner och oönskade reaktioner i området där vi använder produkten. Våra händer är fulla av mikroorganismer och smuts.

Om vi ​​inte upprätthåller korrekt hygien kommer vi att transportera dessa ämnen till det område där vi använder produkten. Konsekvenserna kan vara en hudinfektion eller en allergisk reaktion som eksem.

6. Dela inte produkter som kan komma i kontakt med kroppsvätskor med andra

Vissa kosmetiska produkter, som eyeliner eller läppstift, kommer i kontakt med våra kroppsvätskor. Genom att dela dem kommer vi i kontakt med andras kroppsvätskor. Denna praxis möjliggör överföring av sjukdomar.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Rör inte dessa fyra kroppsdelar utan att tvätta händerna

7. Blanda inte produkter och tillsätt inte ytterligare ämnen till originalprodukten: God praxis för kosmetika

Många människor ändrar den ursprungliga sammansättningen av kosmetiska produkter för att de tror att de kan uppnå en starkare eller mer gynnsam effekt. Även om det kan verka som en bra idé, är denna vana inte bra och kan orsaka oönskade effekter på dig som användare.

8. Undvik att överföra produkter till behållare som inte är rekommenderade av tillverkaren

Kosmetisk kräm i en burk

Behållare för kosmetiska produkter är tillverkade på ett specifikt sätt för att säkerställa att innehållet håller sig i gott skick. Överföring av en produkt till en annan behållare kan medföra vissa risker. Det kommer inte längre att kunna garantera produktens egenskaper, och kan orsaka en förändring av dess innehåll.

9. Kassera engångsprodukter och icke-återvinningsbara produkter

Det finns vissa produkter som inte går att använda igen. Om tillverkningen av behållaren initialt indikerar att den är för engångsbruk är det viktigt att kassera den efter att vi har använt innehållet.

10. Kasta produkter som ser dåliga ut

När vi vill använda en kosmetisk produkt och ser att den har en märkbar förändring i färg, lukt eller konsistens är det bäst  att kasta bort den och inte använda den. Produkten kan vara skadad och kan irritera området där vi vill använda den.

Slutsatser om god praxis för kosmetika

Slutligen är det en god idé att följa denna guide om god praxis för kosmetika publicerad av AEMPS. Om vi ​​tillämpar dessa råd i praktiken kan vi bespara oss en hel del besvär och bekymmer i samband med oönskade effekter som kan komma av felaktig användning av denna typ av produkter.

Vi kanske tror att kosmetika är ofarligt, men vi måste förstå att sammansättningen av dessa produkter är kemisk och att vi gör bäst i att hantera dem med samma omsorg som den som vi använder inom medicin och för läkemedel.

Vi bör vara försiktiga när vi använder dessa produkter. Förutom att köpa dem från ställen som är certifierade för försäljning, bör vi också förvara dem korrekt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.