Donepezil vid Alzheimers sjukdom - effekter och varningar

Läkemedlet donepezil kan användas för att behandla alzheimers. Men som med alla läkemedel finns det tillfällen då måttliga eller allvarliga biverkningar kan uppstå.
Donepezil vid Alzheimers sjukdom - effekter och varningar

Senaste uppdateringen: 01 augusti, 2020

Donepezil är ett läkemedel som man använder vid behandling av mild till måttlig Alzheimers sjukdom. I USA är det ett av de populäraste läkemedlen för detta. Det finns för tillfället dock inga bevis för att kontinuerlig användning kan förbättra patientens beteende, funktionella kapacitet eller livskvalitet. Det bromsar inte heller utvecklingen av denna sjukdom.

I vilket fall som helst har verkar detta läkemedel ha många fördelar jämfört med andra på marknaden. Detta på grund av att donepezil är enkel att dosera och har en förbättrad säkerhet. Det finns inga register över levertoxicitet bland dess användare.

Det krävs fortfarande att man utför fler kliniska tester under en längre tid för att ta reda på fler om dess eventuella hälsofördelar. Dessa bör också besvara om hälsofördelarna är långvariga. I denna artikel berättar vi mer om hur man kan behandla Alzheimers med donepezil.

Alzheimers eller demens?

Alzheimers kan behandlas med donepezil.

Alzheimers är den vanligaste orsaken till demens, men det finns även andra orsaker. Denna sjukdom drabbar vanligtvis äldre. Demens är inte en sjukdom, utan en del av olika symptom som försämrar minnet, förmågan att tänka och övergripande sociala färdigheter. Det påverkar en persons dagliga liv avsevärt.

Även om Alzheimers är den vanligaste orsaken till demens, är orsaken till denna sjukdom fortfarande okänd. Utan att känna till den utlösande faktorn har forskare upptäckt att det förekommer amyloidplack och neurofibrillära skador hos personer som drabbats av denna sjukdom:

 • Amyloidplack är en agglomerering av ett protein som kallas “beta-amyloid”.
 • Neurofibrillära skador är en uppsättning av ett fibröst protein som kallas “tau”.

Vissa människor är genetiskt disponerade för denna sjukdom. Det finns dock också andra faktorer såsom ålder, Downs syndrom och allvarlig kognitiv nedsättning.

Symptom på Alzheimers

När det gäller symptom tenderar följande att förekomma:
 • Minnesförlust
 • Svårigheter att kommunicera, resonera, planera och samordna
 • Förvirring och desorientering
 • Depression
 • Ångest
 • Paranoia

Effekterna av donepezil vid Alzheimers

Alzheimers kan behandlas med donepezil.
Demens är förknippat med förlusten av en viss typ av neuron.

Vissa läkemedel, inklusive donepezil, som kallas acetylkolinesterashämmare, kan försena nedbrytningen av en kemikalie som kallas acetylkolin. Det fungerar på så vis att ämnet frigörs i det synaptiska utrymmet mellan en neuron och en annan så att en neurotransmission utlöses.

Men om det inte finns tillräckligt med acetylkolin i hjärnan fungerar den inte korrekt. Således kan en person börja känna av symptomen som är förknippade med denna sjukdom. Donepezil försenar nedbrytningen av detta ämne genom att tillfälligt öka nivåerna. Därför har man valt att behandla Alzheimers med donepezil.

Det finns ännu inget botemedel mot demens. Det enda som forskare känner till är hur man kan försena den kognitiva nedgången. Men det finns fortfarande hopp om att hitta ett botemedel mot demens eller Alzheimers.

Biverkningar av donepezil

De flesta av de förväntade biverkningarna av detta läkemedel är tillfälliga, men ibland kan måttliga eller allvarliga biverkningar uppstå.

De negativa biverkningarna relaterade till läkemedlets kolinergiska verkningar uppstår troligtvis på grund av att man har avbrutit behandlingen under de första 12 veckorna. Dessa är de vanligaste biverkningarna:

 • Illamående och kräkningar
 • Diarré
 • Huvudvärk
 • Insomnia och parasomni

Varningar och försiktighetsåtgärder

Alzheimers kan behandlas med donepezil.

Vissa människor bör vara särskilt försiktiga när de använder detta läkemedel. Detta beror på att vissa är överkänsliga för piperidin eller hjälpämnena. Gravida eller ammande kvinnor bör också hålla sig borta från detta läkemedel. Det beror främst på att det fortfarande inte finns någon forskning kring biverkningarna.

Liknande bör personer med något av följande problem också undvika att använda detta läkemedel:

 • Personer som använder succinylkolin för muskelavslappning
 • Störningar i hjärtrytmen
 • Gastrointestinala störningar
 • Urineringsproblem
 • Slutenvinkelglaukom
 • Astma eller KOL

Sammanfattning om donepezil vid Alzheimers sjukdom

Donepezil är ett stort framsteg inom området neurologi. Därför representerar det en avsevärd förbättring av behandling av alzheimersrelaterad demens. Det finns dock fortfarande mycket att upptäcka innan forskare kan upptäcka botemedlet mot denna sjukdom.

Människor som genomgår denna behandling bör ha en tillförlitlig person med god hälsa som kan administrera de doser och riktlinjer som läkaren har fastställt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Villar Fernández, I. (2007). Utilización de fármacos específicos para la enfermedad de Alzheimer. Neurología: Publicación Oficial de La Sociedad Española de Neurología.
 • Custodio, N., Montesinos, R., Bendezú, L., Cortijo, P., Torres, H., & Escobar, J. (2017). Efectos de inhibidores de colinesterasa en pacientes con enfermedad asociada a cuerpos de Lewy. Anales de La Facultad de Medicina. https://doi.org/10.15381/anales.v69i3.1133
 • Azanza, J. R., S�daba, B., Quetglas, E. G., & Escolar, M. (1998). Donepezilo: una nueva opci�n en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Revista de Medicina de La Universidad de Navarra.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.