Det här händer när du knäcker med fingrarna

Även om nervändarna stimuleras genom att knäcka med fingrarna riskerar du att skada brosket som täcker lederna.
Det här händer när du knäcker med fingrarna
Carlos Fabián Avila

Granskad och godkänd av läkare Carlos Fabián Avila.

Senaste uppdateringen: 03 november, 2022

Många knäcker med fingrarna på regelbunden basis, trots att det potentiellt kan skapa problem med lederna. Det är en vana som vissa tycker är roligt och gör flera gånger om dagen utan att tänka på riskerna.

Hur fungerar det när vi knäcker med fingrarna?

Lederna är de områden där benen möts. Alla leder har en del som kallas ledkapsel, som skyddar lederna och innehåller ett naturligt smörjmedel som kallas ledvätska. Det behövs för att lederna ska kunna röra sig ordentligt. Denna vätska är vad som gör att vi kan knäcka med fingrarna, då ledkapslarna innehåller gasbubblor som orsakar det karaktäristiska ljudet.

Detta var en upptäckt som gjordes av forskare i Kanada, och till hjälp hade man en magnetröntgenkamera.

Du har kanske märkt att du inte kan knäcka med fingrarna två gånger i rad? Det är för att lederna måste återhämta sig och gaserna omfördelas. Efter 15 minuter brukar det gå att göra det igen.

Varför går vissa och knäcker med fingrarna?

Experter anser att om man knäcker med fingrarna har det att göra med nervösa besvär. Det finns dock vissa som tycker att det helt enkelt är skönt för att det stimulerar nervändarna i denna del av kroppen.

Det har visat sig att 25-54% av befolkningen har denna vana och att det är vanligare bland män.

Vilka är riskerna med att knäcka med fingrarna?

Många går runt och knäcker med fingrarna, även om det kan skapa obehag hos folk runt omkring dem. Det kan även göra att lederna i handen slutar fungera som de ska.

Från ett vetenskapligt perspektiv kan man under årens lopp potentiellt få skador på brosket som täcker lederna. Det finns dock ännu inga bevis på att det kan skada cirkulationen.

En av de främsta studierna om huruvida vanan kan orsaka artrit fick motta ”The Ig® Nobel Prize” 2009 (ett lite lättare anslag än Nobelpriset, men som delas ut av tidigare Nobelprisvinnare). Donald Unger, en kalifornisk läkare, knäckte med fingrarna på vänsterhanden i över 50 år, minst två gånger per dag. Han drog därefter slutsatsen att han inte hade några tecken på artrit i någon av sina händer.

I en mer utbredd studie som gjordes i Detroit under 90-talet analyserade man händerna hos 300 personer över 45 år. Forskarna upptäckte att 84% av de som hade inflammationer var personer som knäcker med fingrarna. Utredarna kunde dock inte upprätta en direkt koppling mellan denna vana och inflammationerna.

knäcker med fingrarna

Slutsatserna från studier i ämnet visar med andra ord på att det finns en viss risk för att man skadar lederna om man knäcker med fingrarna. Det saknas dock fullständiga vetenskapliga bevis på att man kan få artrit. Det är allmänt känt att artrit har att göra med ärftliga faktorer, åldern och hårt fysiskt arbete under många år.

Hur farligt är det egentligen att knäcka med fingrarna?

Även om du inte nödvändigtvis får artrit när du knäcker med fingrarna kan det orsaka andra skador, exempelvis skador på ligament. Försök att göra det så lite som möjligt, i alla fall fram tills att forskningen ger oss tydligare svar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • deWeber, K., Olszewski, M., & Ortolano, R. (2011). Knuckle Cracking and Hand Osteoarthritis. The Journal of the American Board of Family Medicine. https://doi.org/10.3122/jabfm.2011.02.100156
  • Boutin, R. D., Netto, A. P., Nakamura, D., Bateni, C., Szabo, R. M., Cronan, M., … Chaudhari, A. J. (2017). “Knuckle Cracking”: Can Blinded Observers Detect Changes with Physical Examination and Sonography? Clinical Orthopaedics and Related Research. https://doi.org/10.1007/s11999-016-5215-3
  • Ford, L. (2017). Stop cracking your knuckles!a new SLP recognizes—and appreciates—the wisdom of her older patients. ASHA Leader. https://doi.org/10.1044/leader.FPLP.22092017.72

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.