Rekommendationer för behandling av ledinflammation

Rekommendationer för behandling av ledinflammation
Maricela Jiménez López

Granskad och godkänd av läkare Maricela Jiménez López.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Ledinflammation, eller artrit, är en kronisk sjukdom och dess enda lösning är i vissa fall kirurgi. Därför vill vi ge dig en rad tips och rekommendationer för att du så långt det är möjligt ska slippa ta till kirurgi.

Ledinflammation är uppdelad i olika typer och var och en har sin egen symptomatologi. I följande artikel kommer vi lista de vanligaste formerna av artrit och de olika sätten att behandla dem.

De vanligaste typerna av ledinflammation

Ledinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna i hela världen. Miljontals vuxna och hälften av alla vuxna över 65 år lider av smärta som orsakas av denna sjukdom.

Artros

Artros, eller osteoartrit, är den vanligaste formen av ledinflammation hos vuxna. Det uppstår när brosket börjar brista och slitas ner. När det gäller dess symptom är de vanligaste domningar och måttlig smärta när man går eller böjer sig ner och även när man vilar.

Forskning på senare år har lett till flera potentiella behandlingsformer, bland annat med hjälp av brosk som odlas på kor.

Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit, är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att din egen kropp angriper sina egna ledvävnader som om den skulle skydda dig från en sjukdom eller skada. Denna sjukdom förstör inte bara lederna utan kan också orsaka organrelaterade problem i hjärta, muskler, blodkärl, nervsystem och ögon.

Gikt

Gikt anses vara en av de mest smärtsamma formerna av artrit. Detta tillstånd kan uppkomma när kristaller av urinsyra ansamlas i dina ligament eller i ledernas hålrum. Dessa avsättningar tenderar att framkalla inflammation, rodnad, värme, smärta och en hel del stelhet i lederna.

Varningssignaler

  • Ständig ledvärk
  • Inflammerade leder
  • Hårda eller stela leder
  • Känslighet eller smärta vid beröring av en led
  • Problem med att använda eller röra en led på ett normalt sätt.
  • Värme och rodnad i en led

Specifika behandlingar

Artros

Artrit i händerna

Vissa mediciner kan hjälpa dig att lindra smärtan. Vila och motion hjälper dig att göra dina leder mer lättrörliga. Det är också starkt rekommenderat att du upprätthåller en normal vikt.

Ledgångsreumatism

Med rätt behandling kan du bromsa denna sjukdom och förebygga dess utveckling, men i dagens läge finns det inget botemedel. Om du genomgår en effektiv behandling och följer din läkares rekommendationer kommer du att märka att du kan röra dig lättare och att smärtan minskar. Du bör dock inte glömma att på grund av denna typ av autoimmun sjukdom kan du drabbas av akuta attacker vid vissa tidpunkter, vilket också kan hanteras med medicinering.

Gikt

Om du har gikt bör du tala med din läkare så att denne kan undersöka vad som orsakade det och hur du kan förebygga attacker i framtiden. Det viktigaste du kan göra är att minska dina nivåer av urinsyra i blodet genom att följa en specifik diet samt ta läkemedel som din läkare kan ordinera dig.

Vid akut behandling av gikt är det vanligast att man använder NSAID, kortikosteroider som prednisolon eller colchicin – ett specifikt smärtstillande medel mot gikt.

Behandlingar och allmänna tips för lindring av ledinflammation

Gå ned i vikt

Gå ned i vikt

Det första och mest grundläggande rådet att hålla i minnet kommer alltid att vara att gå ner i vikt. Det bästa sättet att frigöra överdrivet tryck på lederna är att gå ned i vikt. Lederna som kommer att gynnas mest är de i knäna, fötterna, höfterna och ryggen.

Motionera på rätt sätt

Ett annat av de bästa sätten att hjälpa din leder på är fysisk träning. En stillasittande livsstil är extremt skadligt för personer som har sjukdomar som ledinflammation. Motion är det bästa om den genomförs under vägledning av en kvalificerad person, såsom en sjukgymnast.

Undvik extrem motion

Promenader är bra

Du bör undvika alla typer av motion som innebär överdriven spänning på lederna eftersom det inte är lämpligt för personer över 50 då de kan skada sig själva, särskilt människor som lider av artrit. Måttlig motion är bäst, som till exempel promenader.

Utför yoga

Denna träningsform är särskilt bra för personer som lider av någon form av artrit. Det är mycket viktigt att den här typen av träning görs under vägledning av en lärare som känner till de bästa rörelserna för personer med denna sjukdom och hur de ska göras.

Undvik tunga lyft

Det sista en person som har artrit ska göra är att lyfta tunga vikter. Att undvika detta kommer att förhindra att de dåliga lederna försämras ytterligare. Använd hjälpmedel när du ska flytta tunga föremål från en plats till en annan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rutherford, A., Nikiphorou, E., & Galloway, J. (2017). Rheumatoid arthritis. In Comorbidity in Rheumatic Diseases (pp. 53–79). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59963-2_3
  • Stamp, L. K., & Chapman, P. T. (2017). Gout. In Comorbidity in Rheumatic Diseases (pp. 179–195). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59963-2_8
  • Veenhof, C., Köke, A. J. A., Dekker, J., Oostendorp, R. A., Bijlsma, J. W. J., Van Tulder, M. W., & Van Den Ende, C. H. M. (2006). Effectiveness of behavioral graded activity in patients with osteoarthritis of the hip and/or knee: A randomized clinical trial. Arthritis Care and Research55(6), 925–934. https://doi.org/10.1002/art.22341
  • Arthritis Research, U. (2013). Osteoarthritis in general practice – Data and Perspectives – Arthritis Research UK. The Medical Press222, 253–258.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.