De biologiska egenskaperna hos cytokiner

Cytokiner är specialiserade proteiner i det mänskliga immunsystemet. Dessa ämnen bistår i kommunikationen mellan celler så att de kan uppfylla specifika funktioner.
De biologiska egenskaperna hos cytokiner

Senaste uppdateringen: 27 juli, 2022

Cytokiner är ämnen som gör att celler kan interagera med varandra. Som du kanske redan vet består levande varelser en komplex uppsättning organ, vävnader och celler. Faktum är att det finns många olika typer av celler hos människor, och de är alla mycket specialiserade. Främst för att de ska kunna utföra sina funktioner på rätt sätt.

Cytokiner är i sin grund proteiner som tillverkas av celler som är involverade i immunförsvaret. De utgör en heterogen grupp av proteiner med olika funktioner.

Cytokiner utsöndras av celler och utövar sin verkan på andra celler. Således fungerar de som budbärare och utlöser olika cellulära svar. Dagens artikel förklarar allt du behöver veta om dem.

Hur arbetar cytokiner?

Som vi nämnde ovan är cytokiner proteiner som tillverkas av vissa celler. Vi nämnde också att de förmedlar interaktioner mellan cellerna i immunförsvaret, de lymfoida och inflammatoriska cellerna. De fungerar också som förmedlare av signaler från hematopoetiska celler.

Vad dessa proteiner gör är att binda till receptorer som finns på cellmembran och aktivera en rad intracellulära reaktioner. Syftet är att aktivera vissa gener. Detta sker främst för att cellen ska producera ett svar på den stimulansen.

Cytokinproduktionen är övergående. Det vill säga att den bara existerar under en kort tidsperiod. Dessa proteiner kan verka på andra celler, men de kan också verka på cellen som släppt ut dem.

Ett cellnätverk.
Cytokiner skickar signaler mellan celler i form av proteiner.

Vad är deras funktion?

Cytokiner består av olika typer av proteiner som fungerar på olika sätt. De kan utöva sin funktion genom att antingen stimulera eller minska immunsystemets svar.

Först och främst hjälper några av dessa ämnen immunsystemets celler att differentiera sig till en eller annan typ. Likaså låter de dem mogna som de borde för att kunna uppfylla sin funktion.

Dessutom fungerar de som ett effektivt kommunikationssystem mellan olika element i immunförsvaret. Till exempel gör de det möjligt för B-celler att specialisera sig som plasmaceller och utsöndra antikroppar. Antikroppar är de molekyler som gör det möjligt för oss att bekämpa infektioner.

Dessutom styr cytokiner hematopoesen som äger rum i benmärgen. Dessa processer består av bildandet av olika celltyper som bildar blodet. Till exempel röda blodkroppar och vita blodkroppar.

Dessa proteiner är också avgörande för att inflammationsprocesser ska äga rum. Inflammation är en försvarsmekanism av kroppen som sker mot all form av aggression. Således stimulerar cytokiner också sårläkning.

En grupp cytokinreceptorer.
Cytokiner binder till cellreceptorer för att utlösa svarsmekanismer.

Hur användbara är cytokiner som behandling?

Forskare har nyligen upptäckt att de kan skapa cytokiner i sina labb. Faktum är att de kan stimulera immunförsvaret med dem och hjälpa kroppen att bekämpa vissa sjukdomar. Cancer och infektioner till exempel.

Utvecklingen av läkemedel baserade på cytokiner är lite komplex men leder till utmärkta resultat. Vissa läkare använder cytokiner för att behandla anemi och virusinfektioner som hepatit.

Faktum är att dessa ämnen är viktiga för vår kropp, både för att cellutvecklingen och för att immunsystemet ska fungera väl.

Slutligen är de flesta forskare övertygade om att cytokiner kommer att vara en grundpelare i behandlingen av sjukdomar som cancer eller HIV. Det är just därför deras framgångsrika studium utgör en milstolpe för kommande generationer av medicin.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.