9 signaler som visar på kalciumbrist i kroppen

Utöver benfrakturer och tandproblem kan håravfall samt torr hud och söndriga naglar vara tecken på kalciumbrist.
9 signaler som visar på kalciumbrist i kroppen

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Kalcium finns i många delar av kroppen, som i skelett och tänder, men även i vissa mängder i blodet, neuronerna och i vävnaden.

Uppskattningsvis består 70% av benstrukturen av kalcium, som även har en fundamental roll när det kommer till nervsystemet och hela kroppens celler. Det har visat sig att kalcium hjälper till vid koagulering av blodet, reglerar hjärtrytmen och får musklerna att slappna av och dras ihop.

Då denna mineral har en sådan viktig funktion i kroppen är det lätt att förstå hur kalciumbrist kan orsaka kroniska problem som osteoporos, ledproblem och kardiovaskulära problem.

För att upptäcka om du har kalciumbrist bör du uppmärksamma några av kroppens signaler.

1. Muskelkramper

Muskelkramper kan vara ett resultat av att ha överansträngt muskeln, eller så kan det ha att göra med en kaliumbrist. Om det uppkommer ofta kan du dock ha kalciumbrist i benen.

Om du får smärta i låren och armarna bör du öka ditt intag av kalcium.

2. Insomnia

Om du ofta har sömnsvårigheter kan det också vara ett tecken på kalciumbrist. Insomnia eller konstanta sömnavbrott kan indikera att kroppen behöver lite mer näring.

3. Problem med tänderna

kalciumbrist

Som vi tidigare har tagit upp innehåller tänderna en hög halt av kalcium. Därför kan en minskning av denna nivå ha en direkt påverkan på din hälsa. Om du får karies eller andra tandinfektioner, gulfärgade tänder eller att tänderna försvagas kan det innebära att du har brist på kalcium.

4. Torr hud och svaga naglar

Kalcium har en roll i regenereringen av celler, vilket gör att huden och naglarna påverkas. Om det inte finns tillräckliga mängder med kalcium får du problem som torrhet, sprickor i huden, och även naglarna kan spricka.

5. Kapillära problem

Torrhet, håravfall och svaghet i håret kan vara tecken på att du har någon form av näringsbrist i kroppen. Även om dessa problem kan uppkomma av olika anledningar bör du ändå tänka på din kosthållning.

6. Ledsmärtor

kalciumbrist

Den smärta som uppkommer i leder och ben kan vara tecken på sjukdomar som artrit och artros. Det kan även ha att göra med en fraktur eller att du har en minskad bendensitet eftersom du inte får i dig tillräckligt med kalcium.

7. Högt blodtryck

Det finns många mineraler som reglerar blodtrycket. Kalcium är en av dessa och är viktigt för att bibehålla kontrollen så att du inte råkar ut för hypertoni.

8. Menssmärtor

Även om menssmärtor kan variera från kvinna till kvinna och kan ha att göra med hormonella förändringar kan det i vissa fall även relatera till kalciumnivån i kroppen.

Det har visat sig att en lämplig nivå av kalcium kan minska magsvullnad, vätskeretention, ångest samt depression. Om du går igenom din cykel med smärtor kan du börja tänka på ifall det kan ha att göra med kalciumbrist.

9. Benfrakturer

kalciumbrist

Om du har en lägre bendensitet än du borde kan det leda till frakturer. Kalcium är viktigt för att du ska kunna hålla benen friska och starka, och en brist kan leda till sjukdomar som exempelvis osteoporos. Om du efter att ha läst detta misstänker att du har kalciumbrist bör du inte tveka att konsultera din läkare angående lämplig behandling.

Du kan även höja din konsumtion av följande livsmedel:

Du kan även använda dig av tillskott, men det är alltid bäst att använda naturliga livsmedel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.