Clea Shearer övervann cancer: Hur identifierades och behandlades den i tid?

2021 gick Netflix-stjärnan över en misstanke som ett år senare förändrade hennes liv. Nu är Clea Shearer frisk och fokuserad på att främja förebyggande av cancer.
Clea Shearer övervann cancer: Hur identifierades och behandlades den i tid?
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 13 december, 2022

Clea Shearer börjar ett nytt kapitel i sitt liv och en viktig del av detta är att öka medvetenheten bland kvinnor om diagnosen och snabb behandling mot bröstcancer. Netflix-stjärnan Clea Shearer har övervunnit cancer, som läkare upptäckte ett år efter första gången hon kände av tecknen, vilka hon ignorerade vid den tiden.

Det har gått 7 månader sedan programledaren för The home edit informerade allmänheten om sjukdomen och började kampen mot bröstcancer. Resan bestod av operationer, cancermedicin och strålning.

Trots att nyheterna om att hon hade cancer var chockerande och svåra att hantera, bestämde sig Clea Shearer för att ta kontroll och rädda sitt liv:

“Hade jag inte tagit dessa steg själv, skulle jag varit i en helt annan situation idag.” – Clea Shearers Instagram

Clea Shearers misstanke ledde till en diagnos

Sommaren 2021 avslöjade hennes kropp ett första tecken, men varningen sjönk inte in för värden. Hon upplevde inte att knölen i hennes bröst var någon anledning till oro; dessutom upplevde hon inga andra tecken på att något var fel med hennes hälsa.

I slutet av februari 2022 undersökte hon sina bröst själv, vilket satte igång 40-åringens varningsklockor. Där var nu inte längre en, utan två klumpar, vilka hon sa kändes som stenar. För att utesluta misstankar diskuterade hon det med sin läkare och fick omedelbart gå vidare med läkarundersökningar.

Det började med en mammografi som man var tvungen att komplettera med ett ultraljud. Ultraljudsrapporten visade oroande bilder, vilket ledde till en akut trippelbiopsi. Allt hände samma dag: 8 mars, då testerna bekräftade för Clea Shearer att hon hade cancer.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: Ny studie identifierar munbakterier som kan orsaka tjocktarmscancer

Bröstcancer: den cancer som drabbar kvinnor mest

Okontrollerad tillväxt av bröstceller orsakar bröstcancer. Detta är American Cancer Societys förklaring, med hänvisning till den påtagliga klumpen som syns på en röntgen.

Det finns flera typer av maligna tumörer som kan förekomma i brösten, och flera stadier. Duktalt karcinom in situ (DCIS) och invasivt karcinom är de vanligaste typerna.

Det finns också mindre vanliga typer, såsom angiosarkom och jättefibroadenom. Den förra uppvisar smärtfria lila knölar och den senare är en tumör med risk för nekros och sårbildning, enligt Revista Venezolana de Oncología och Revista Chilena de Radiología.

Studier om sjukdomen visar att bröstcancer upptar den andra positionen för dödlighet bland kvinnor. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer antalet dödsfall i samband med denna sjukdom att minska i framtiden.

Mot denna bakgrund främjar en WHO-kampanj tidig upptäckt, snabb diagnos och omfattande hantering av bröstcancer. Allt i syfte att minska det årliga antalet dödsfall på grund sjukdomen.

Clea Shearer och bröstcancer
Enligt medicinska riktlinjer är regelbunden mammografi en effektiv metod för tidig upptäckt av bröstcancer.

Upptäckt

Det är just den tidiga upptäckten av bröstcancer som är det bästa sättet att förebygga det. Även om självundersökning inte har visat sig vara effektiv för att minska dödligheten, är den listad som en diagnostisk metod som ofta ligger bakom för den första varningen.

Mammografi, ultraljud och magnetisk resonanstomografi listas av Revista Médica Sinergia som andra metoder för ett medicinskt utlåtande om cancer.

I den mån som det finns tillräckliga resurser menar Pan American Health Organization (PAHO) att man ska schemalägga mammografiscreening vartannat år. Där resurserna inte är tillräckliga för avbildning är en klinisk undersökning ett alternativ. Startåldern för dessa konsultationer varierar beroende på varje lands hälsoriktlinjer.

Riskfaktorer

Bröstknölar tenderar att anses vara normala, eftersom de flesta är godartade och inte sprids utanför bröstet. Men dessa knölar är emellertid en indikation på större sannolikhet för cancer.

Omständigheter som ökar risken inkluderar ålder, familjehistoria, genetiska mutationer och annan tidigare bröstsjukdom, enligt information från Centers for Disease Control and Prevention.

Bröstcancer är vanligare hos kvinnor, men män kan också få det.

Symtom som inte bör gå obemärkt förbi

Clea Shearer hade inte tillgång till sin familjehistoria, och hennes unga ålder gjorde att hon trodde att det inte var  möjligt att hon skulle få diagnosen cancer. Men från upptäckten och framåt blev symtomen mer uppenbara.

Referenser från Mayo Clinic och tidskriften ARBOR inkluderar följande bland symtomen på bröstcancer:

Läkarna är dock eniga om möjligheten att en patient kan tolka tecknen felaktigt, bland annat på grund av att det kan uppstå godartade tumörer i brösten före klimakteriet.

Clea Shearer och självbröstundersökning vid cancer
Genom att undersöka brösten själv går det att upptäcka oegentligheter som en läkare sedan kan kontrollera.

Vilken behandling fick Clea Shearer mot sin cancer?

En månad efter upptäckt genomgick Clea Shearer en 9 timmar lång operation där en bilateral mastektomi utfördes. En vecka senare lades hon in på operationssalen igen för ytterligare en operation, eftersom huden började nekrotisera.

20 veckors kemoterapi följde med Adriamycin® och paklitaxel. Detta kompletterades med 5 veckors strålning och hormonbehandling, som tillsammans utlöste kraftiga biverkningar.

Enligt amerikanska National Cancer Institute kan sådana reaktioner uppstå när behandling påverkar friska organ och vävnader. I allmänhet tenderar patienter att uppleva följande:

  • Smärta
  • Trötthet
  • Anemi
  • Håravfall
  • Förstoppning
  • Ingen aptit

Mitt under behandlingen blev Clea också smittad av covid-19.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Cancer under graviditeten: Vad du behöver veta

Clea Shearer har idag övervunnit sin cancer och är redo för sitt nya liv

Clea Shearer är idag fri från cancer. Det var ett tufft år för artisten och hon är medveten om att kampen inte är över; att det nu mer än någonsin är nödvändigt att lyssna på varningarna.

Hon vill göra sitt fall till en användbar erfarenhet för att uppmuntra kvinnor att ägna mer tid åt hälsa. För detta ändamål har hon lanserat Clea Shearer Breast Cancer Research Fund, en organisation som främjar tidig upptäckt genom tillgängliga tjänster.

Samtidigt som hon jobbar med sin kampanj planerar Shearer att njuta av tid med sin familj, sina vänner och den nya möjlighet som livet har gett henne.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.