Cervikalnerver: lär dig allt du behöver veta

Cervikalnerverna går från C-1 till C8 och består av motoriska fibrer, vilket innebär att de är blandade nerver. Läs vidare för att lära dig mer.
Cervikalnerver: lär dig allt du behöver veta
Cesar Paul González

Granskad och godkänd av Biolog Cesar Paul González.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Cervikalnerver är en grupp av åtta spinalnerver hos de sju nackkotorna i ryggraden. Dessa sju ryggkotor – C1 till C7 – börjar vid skallens bas.

Alla cervikalnerver utom C1 (som vanligtvis inte har något dorsalrot) är kopplade till dermatom. En dermatom är ett område av huden som innerveras av en spinalnerv.

Spinalnerver

Spinalnerverna i nacken inkluderar alltså åtta cervikalnerver, och dessa består i sin tur av uppskattnings 31-33 nerver som tillhör det somatiska nervsystemet, vars funktion är att innervera olika delar av kroppen.

De består av en sensorisk rot och en motorisk rot. Den sensoriska roten ger känslighet till musklerna de innerverar. Utöver det låter de motoriska rötterna musklerna dra sig samman automatiskt.

Spinalnerverna, som inkluderar cervikalnerverna, är som följer:

 • 8 par cervikalnerver (C1-C8)
 • 12 par thorakalnerver (T1-T12)
 • Coccygealnerven
 • 5 sakralnerver (S1-S5)
 • 5 lumbalnerver (L1-L5)

Karaktärsdrag hos kroppens cervikalnerver

Människans ryggrad

Cervikalnerverna delar karaktärsdrag med alla andra spinalnerver. Först och främst är de som sagt blandade nerver. Med andra ord består de av både sensoriska och motoriska fibrer.

Vidare bildar alla ventrala rami, förutom thorakalnerverna (T1-T12), flera grenar som kallas för nervplexus. Dessa plexus finns i de cervikala, brakiala och lumbosakrala områdena.

Inom dessa sammankopplade grenar korsar fibrerna från de ventrala grenarna och omdistribueras så att varje resulterande ramus innehåller fibrer från olika spinalnerver.

Vidare färdas de från varje ventrala ramus till kroppens periferi via olika rutter på grenarna.

Av denna anledning kommer varje muskel i lemmarna att stimuleras av fler än en spinalnerv. Som en konsekvens finns det viss redundans om ett segment av ryggraden eller en rami skadas.

Cervikalnerver

Ventrala rami i de första fyra spinalnerverna bildar cerviska plexus. Dess grenar är hudnerver som stimulerar huden i följande områden, vilket förmedlar sensoriska impulser:

 • Nacke
 • Öra
 • Baksidan av huvudet
 • Axlar

Vidare har andra grenar hand om de främre musklerna i halsen. Vidare kommer mellangärdesnerven, som huvudsakligen grupperar fibrer från C3 och C4, från cerviska plexus.

Mellangärdesnerven passerar mellan bröstet till diafragman – den viktigaste andningsmuskeln.

De ventrala nerverna hos cervikalnerver C5 och C8, såväl som främre ramus hos T1, bildar brakiala plexus. Dess rötter ansvarar för att tillhandahålla energi till skuldror och övre lemmar.

Avslutnings är de dorsala kutana grenarna ansvariga för stimulans av fasettleden i nacken.

Från dessa rötter kommer även muskelgrenar i huvud och nacke, såväl som huden mellan vertex (översta ytan på huvudet) och axlarna.

Uppdelningen av cervikalnerver

Kroppens nervsystem

Likt alla andra spinalnerver är de uppdelade i dorsala och ventrala rami efter att de lämnat spinalkanalen. När de lämnar ryggraden förenas de ventrala och dorsala rötterna för att bilda spinala och dorsala rotganglierna.

Dessa ganglier är sedan uppdelade i:

 • Ventrala eller främre ramus: detta är en tjock gren som sammanflätas, delas upp och anastomoser med främre rami hos andra spinalnerver för att bilda cerviska plexus.
 • Dorsala eller bakre ramus: detta är den lägre divisionen av ryggraden och är mycket tunnare än den tidigare.

Cervikalnerverna är en viktig del av nervsystemet. Vi hoppas att du lärt dig något intressant om den och förstår vikten av dem för kroppens funktion och hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.