Thumb Author Cesar Paul González

Cesar Paul González

Biolog


Biolog med inriktning på genetik och molekylärbiologi. Han har arbetat som vetenskaplig informationsspridare, som samarbetspartner i miljöpåverkansmanifest, som laboratorieassistent och även som lärare och handledare. Hans huvudsakliga intresse är den sociala påverkan av biologikunskap, med syftet skapa en användbar nytta för människor.

Om författaren

Examen i biologi vid Autonomous University of the State of Mexico (2021). Under sin yrkeskarriär har han arbetat med olika laboratorier, bland annat Soil Science and Environment Laboratory (UAEMex) och Molecular Biophysics Laboratory (UAEMex). Han har också arbetat på Laboratory of Cellular and Molecular Biology of Plants and Marine Organisms (UNAM).

Hans erfarenhet täcker flera olika områden som genetik, bioinformatik, parasitologi, djurekologi och bioremedieringstekniker. Han deltog som talare vid VIII:e kongressen för Mesoamerican Association of Ecotoxicology and Environmental Chemistry och har därutöver även arbetat vid olika evenemang med syftet att föra vetenskapen närmare befolkningen.

Han har deltagit i konferenser för kunskapsspridning om genetik och molekylärbiologi samt utarbetat olika manifest gällande miljöpåverkan. Han arbetar idag som handledare för delstatsurvalet för National Biology Olympiad. Han har också medförfattat forskningsartiklar för vetenskapliga tidskrifter.