Biverkningar av överdriven saltkonsumtion

Biverkningar av överdriven saltkonsumtion

Senaste uppdateringen: 16 januari, 2023

Enligt Vhälsoexperter och ärldshälsoorganisationen (WHO) är överdriven saltkonsumtion inte bra för din hälsa. Är du medveten om biverkningarna av för mycket salt i din kost? Om du tror att du känner till en del av dem, men fortfarande har frågor, oroa dig inte för vi nedan ska vi berätta allt du behöver veta.

Samtidigt, tänk på en sak: alla ytterligheter är skadliga. Du behöver därför inte försöka leva helt utan salt, men se bara till att inte konsumera allt för mycket av det. Det ideala är alltid att följa din läkares rekommendationer, eftersom dessa tar hänsyn till din kropps specifika behov.

Salt: var kommer det ifrån och hur mycket bör vi konsumera?

Lite salt.
Natrium är en skadlig komponent för artärhälsan eftersom det ökar blodtrycket.

Enligt uppgifter från Center for science in the public interest

  • 10% av det natrium vi konsumerar kommer från mat och vatten.
  • Ytterligare 10 % tillkommer när vi lagar mat som vi äter, men detta värde kan variera beroende på människors vanor. En tesked fint bordssalt innehåller det totala natrium vi bör få i oss dagligen.
  • Cirka 80 % av det kvarvarande natriumet kommer från processade livsmedel, panerad mat etc., varav de flesta konsumeras utanför hemmet och på snabbmatsrestauranger. Natriumklorid används i stora mängder i till exempel korv.

Mängden salt som en person behöver beror på dennes fysiska kondition. Det varierar också beroende på tid på året och vilken typ av mat som du äter. Till exempel äter vi mindre salt under sommaren och våren än på vintern. Vårt dagliga intag av natrium bör ligga mellan 500 och 2 400 mg.

Vi hittar ofta mat som vida överstiger dessa värden. Till exempel innehåller pommes frites med dressing cirka 4 900 mg natrium.

Vad ska man göra för att undvika överdriven saltkonsumtion?

För att förhindra problem som kommer av överdriven saltkonsumtion, är det tillrådligt att undvika bearbetade produkter, särskilt ostar, bakverk, kallskuret och snabbmat. Använd samtidigt saltersättning, som obehandlat havssalt, och minska tillsätt mindre och mindre salt i dina måltider. Till en början kommer du att märka skillnaden, men efter ett tag vänjer sig gommen.

Slutligen är en bra idé att använda kryddor och andra ingredienser som förhöjer smaken på maten. Kryddor som peppar, salvia, mejram, basilika, persilja, muskotnöt, rosmarin, dragon och spiskummin bör inte saknas i ditt kök.

Vilka biverkningar kan komma av en överdriven saltkonsumtion?

Biverkningar av överdriven saltkonsumtion på ditt hjärta
Saltkonsumtion kan leda till tillfällig hypertoni, utan någon underliggande patologi.

Hjärt- och cirkulationsproblem

Överdriven saltkonsumtion skapar effekter relaterade till cirkulationen. Dessa inkluderar arteriell hypertoni, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Det kan också orsaka stroke, emboli, hjärnblödningar och ictus, vilket resulterar i allvarliga och permanenta fysiska och neurologiska följdsjukdomar. Detta sker främst på grund av att salt hindrar njurfunktionen. Njurarnas filtreringsfunktion försämras av för mycket salt, vilket också ytterligare ökar det höga blodtrycket i en ond cirkel.

Njurinsufficiens

Utöver det som vi nämnt hittills kan för mycket salt också leda till att det bildas njursten eller tandsten. Det orsakar också vätskeretention, vilket försämrar funktionen av inte bara njurarna utan även hjärtat och levern.

Uppkomst av tumörer

Att inta mycket salt kan gynna uppkomsten eller utvecklingen av vissa typer av tumörer, såsom bröstcancer. Detta visar en studie som publicerades 2018 av kinesiska forskare.

En överdriven saltkonsumtion kan leda till övervikt och fetma

Under 2019 analyserade en studie som heter INTERMAP sambandet mellan saltkonsumtion och fetma i olika länder. I denna drog man slutsatsen att saltkonsumtion är positivt associerad med BMI och förekomsten av övervikt eller fetma i Japan, Kina, Storbritannien och USA.

Typer av salt: hälsosammare alternativ

Typer av salt: hälsosammare alternativ

Pansalt

Detta är ett jodiserat salt skapat i Finland. Det är lågt på natrium och rikt på kalium och magnesium. Det kan hjälpa till att sänka blodtrycket istället för att höja det. Det innehåller 56 % natriumklorid (normalt salt innehåller 100 %).

Biosal

Detta är en blandning av natriumklorid med kaliumklorid. Det motverkar de negativa effekterna som vi nämner ovan. Det är mindre skadligt, men innehåller inga näringsämnen, förutom att det har behandlats med blekmedel, kemikalier och jod.

Rökt salt

Detta används för att ge en annan smak till mat, men ger inget näringsrikt.

Rött eller “hawaii”-salt

Detta kommer från kusterna på denna ö och innehåller järnoxid, ett derivat av vulkanisk lera. Det utvinns med naturliga metoder och liknar havssalt. Den har en mycket stark smak och kan stimulera oxidationen av vissa livsmedel.

Om du har några frågor om hur du konsumerar salt hälsosamt, kom ihåg att du alltid kan rådfråga din husläkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Forman, J. P., Scheven, L., De Jong, P. E., Bakker, S. J. L., Curhan, G. C., & Gansevoort, R. T. (2012). Association between sodium intake and change in uric acid, urine albumin excretion, and the risk of developing hypertension. Circulation, 125(25), 3108–3116. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.096115


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.