Typer av kirurgi vid behandling av bröstcancer

Det finns två huvudsakliga typer av kirurgi vid behandling av bröstcancer: bröstbevarande kirurgi och bröstresektion. Var och en har sina risker och fördelar beroende på det enskilda fallet.
Typer av kirurgi vid behandling av bröstcancer
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 30 december, 2022

Kirurgi som en del av behandling bröstcancer är aktuellt för många kvinnor med denna sjukdom. Det har skett betydande förändringar de senaste åren gällande kirurgi inom bröstcancerbehandling, såväl som hur man förebygger denna cancer. Detta beror på nya kunskaper om tumörernas biologi.

Det finns olika typer av operationer vid behandling av bröstcancer, var och en anpassad till den speciella situationen. När det gäller syftena med dessa kirurgiska tekniker kan vi nämna följande:

 • Eliminering av alla maligna celler: Syftet med att ta bort tumören är att inga rester ska finnas kvar. Valet står mellan bröstbevarande operation eller total mastektomi.
 • För att ta reda på om cancern har spridit sig till axillära lymfkörtlar: För att uppnå detta mål utförs en vaktpostlymfkörtelbiopsi eller axillär lymfkörteldissektion.
 • Återställa formen på bröstet efter avlägsnande av tumören: Här kan man använda tekniken bröstrekonstruktion.
 • Minska symtomen: När det gäller en patient med avancerad bröstcancer.

Vilka typer av kirurgi erbjuds vid behandling av bröstcancer?

Det finns två huvudtyper av operationer vid bröstcancerbehandling: bröstbevarande operation och bröstresektion. I sin tur inkluderar dessa andra kirurgiska tekniker. Vi ska titta på dessa nedan.

Konservativ kirurgi vid bröstcancerbehandling

Denna typ av operation går ut på att man avlägsnar den del som drabbats av cancer. Därför är målet att ta bort tumören och den omgivande vävnaden.

När det gäller mängden som kirurgen ska ta bort beror detta på var tumören är och hur stor den är, samt andra faktorer som har att göra med patientens tillstånd. Bland alternativen för konservativ kirurgi kan vi hitta följande:

Kirurgi vid bröstcancerbehandling.
Vilken typ av kirurgisk behandling för bröstcancer läkaren väljer baseras på patientens individuella historia.

Bröstresektion

Även om många känner till denna typ av bröstoperation som mastektomi, är namnet inte helt korrekt. Inom mastektomi finns det nämligen olika typer, varför det skulle vara mer korrekt att använda termen bröstresektion.

Det är olika typer av operationer som syftar till att ta bort bröstet i sin helhet. Detta inkluderar all bröstvävnad och ibland andra närliggande vävnader.

Låt oss titta på de olika typerna av mastektomi:

 • Total (enkel) mastektomi: Detta består av att ta bort hela bröstet; kirurgen kan också avlägsna vissa lymfkörtlar under armen.
 • Modifierad radikal mastektomi: Vid denna operation avlägsnar kirurgen bröstet, de flesta eller alla lymfkörtlar under armen och slemhinnan i bröstmusklerna. Ibland tar kirurgen också bort en del av bröstväggsmusklerna.
 • Radikal mastektomi: Denna operation innebär att man tar bort hela bröstet, bröstmusklerna och alla lymfkörtlar under armen. Det har i många år varit kirurgers favoritteknik. Men idag är det den minst använda på grund av de stora framsteg som har gjorts. Denna typ av operation bör endast övervägas när tumören har spridit sig till bröstmusklerna.
Radikal mastektomi är idag det den minst använda kirurgiska metoden
Radikal mastektomi är idag det den minst använda kirurgiska metoden

Du kanske också är intresserad av att läsa: 5 sällsynta tecken på bröstcancer att vara uppmärksam på

Slutsats

Onkologen kommer att rekommendera en metod för kirurgi beroende på tumörens egenskaper och patientens medicinska historia. Patienten har dock sista ordet, och ibland får patienten själv välja vilken typ av operation denna vill ha.

Av denna anledning är det oerhört viktigt att vi alltid är informerade om alla tillgängliga alternativ, samt vad var och en går ut på och vilka risker och fördelar som finns. Tack vare framsteg inom onkologi kan vi idag bevara allt mer frisk vävnad med liten chans för återfall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Albornoz, C. R., Matros, E., Lee, C. N., Hudis, C. A., Pusic, A. L., Elkin, E., … & Morrow, M. (2015). Bilateral mastectomy versus breast-conserving surgery for early stage breast cancer: the role of breast reconstruction. Plastic and reconstructive surgery135(6), 1518.
 • Freitas Júnior, R. de, Ribeiro, L. F. J., Taia, L., Kajita, D., Fernandes, M. V., & Queiroz, G. S. (2001). Linfedema em Pacientes Submetidas à Mastectomia Radical Modificada. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. https://doi.org/10.1590/s0100-72032001000400002
 • Martínez-Basurto, A. E., Lozano-Arrazola, A., Rodríguez-Velázquez, A. L., Galindo-Vázquez, O., & Alvarado-Aguilar, S. (2014). Impacto psicológico del cáncer de mama y la mastectomía. Gaceta Mexicana de Oncologia.
 • Plesca, M., Bordea, C., El Houcheimi, B., Ichim, E., & Blidaru, A. (2016). Evolution of radical mastectomy for breast cancer. Journal of medicine and life9(2), 183.
 • Sociedad Americana Contra el Cáncer. (2017). Mastectomía.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.