Behandling med amlodipin - försiktighetsåtgärder och biverkningar

Hos patienter med hypertoni sänker man blodtrycket dagligen med amlodipin. Läs vidare för att lära dig mer!
Behandling med amlodipin - försiktighetsåtgärder och biverkningar

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Amlodipin är ett läkemedel som läkare skriver ut till patienter för att behandla högt blodtryck och kärlkramp, eller angina pectoris. Det kan tas för sig själv eller kombineras med andra läkemedel. I den här artikeln tittar vi närmare på behandling med amlodipin, hur detta läkemedel fungerar och dess biverkningar.

Vad är högt blodtryck och hypertoni?

person mäter blodtrycket

Blodtryck är det tryck som utövas på hjärtartärerna så att de kan låta blodet cirkulera. Detta värde är variabelt och det kan förändras flera gånger om dagen. Det större värdet, eller det systoliska trycket, kallat “det övre trycket”, mäter blodtrycket i artärerna när hjärtat drar ihop sig. Å andra sidan mäter det lägre värdet, eller diastoliska trycket, kallat “det undre blodtrycket”, blodtrycket i artärerna när hjärtat är avslappnat.

Hypertoni, eller högt blodtryck, är ett förhöjt blodtryck över tiden. En person har högt blodtryck när dennes blodtryck är över 140/90 mmHg. Om man inte behandlar detta tillstånd kan det skada hjärnan, hjärtat, blodkärlen, njurarna och andra delar av kroppen. Denna skada kan leda till stora problem, som bland annat en hjärtattack samt hjärt- och njursvikt.

Hur fungerar behandling med amlodipin?

Amlodipin tillhör gruppen av antihypertensiva läkemedel som verkar genom att blockera kalciumkanaler. Därför hämmar det tillflödet av kalciumjoner i de vaskulära glatta musklerna och i hjärtmuskeln.

Behandling med amlodipin sänker blodtrycket genom att göra så att blodkärlen slappnar av så att hjärtat fungerar mer effektivt.

Å andra sidan verkar amlodipin också genom att utvidga artärerna och kranskärlen. Därför ökar det syretillförseln till myokardiet hos patienter med kranskärlsspasmer, till exempel personer som lider av kärlkramp, även känt som angina pectoris. Hos patienter med högt blodtryck kan man sänka blodtrycket dagligen med amlodipin.

Den här artikeln kan kanske också intressera dig: Hur du ändrar din livsstil om du har hypertoni

Dosering, administrering och särskilda försiktighetsåtgärder

njurar

Vid behandling med amlodipin ger man läkemedlet i tablettform, som kan halveras om de känns svåra att svälja eller om man ska justera dosen. Hos vuxna med hypertoni eller kärlkramp är initialdosen vanligtvis 5 mg en gång om dagen. Dock kan patienter ta en maximal dos på 10 mg per dag. För att underlätta övervakning av behandlingen rekommenderar läkare att man tar detta läkemedel varje dag vid samma tidpunkt.

Vissa grupper bör också vara försiktiga när de tar detta läkemedel:

Behandling med amlodipin: Patienter med hjärtsvikt

Patienter med hjärtsvikt måste vara försiktiga. Kalciumkanalblockerare, som bland annat amlodipin, bör användas med försiktighet hos patienter med hjärtsvikt, eftersom risken för framtida kardiovaskulära komplikationer och även risken för dödsfall kan öka.

Behandling med amlodipin: Patienter med leversvikt

Det tar längre tid innan amlodipin kan bli avlägsnat från kroppen hos patienter som lider av leversvikt. Följaktligen bör dessa patienter börja behandlingen med detta läkemedel med lägsta möjliga dos. Men de bör ta det med försiktighet, både i början av behandlingen och när de senare börjar ta en högre dos. Patienter med akut leversvikt bör öka dosen långsamt. De kräver också noggrann övervakning.

Behandling med amlodipin: Patienter med njursvikt

Patienter som lider av detta tillstånd kan ta normala doser av amlodipin. Variationerna i blodkoncentrationerna av amlodipin korrelerar emellertid inte nödvändigtvis med graden av njursvikt.

Biverkningar av amlodipin

amlodipin
Några av biverkningarna av amlodipin inkluderar:
  • Svullnad i händer, fötter, vrister eller ben
  • Huvudvärk
  • Ont i magen och obehag
  • Yrsel eller illamående
  • Dåsighet och överdriven trötthet.

Vissa biverkningar kan också orsaka allvarliga hälsokonsekvenser. Av detta skäl måste du kontakta läkaren om din bröstsmärta ökar i frekvens eller svårighetsgrad. Du bör också kontakta läkaren om din hjärtfrekvens är oregelbunden, om du lider av bultande hjärta eller svimningar.

Slutsatser om behandling med amlodipin

Förutom att ta mediciner för att kontrollera ditt blodtryck måste du också göra en del livsstilsförändringar för att behandla ditt höga blodtryck. Dessa förändringar inkluderar en kost som har ett lågt innehåll av fett och salt. Du bör också se till att du håller en sund vikt och tränar minst en halvtimme varje dag. Det är också bäst att undvika rökning och konsumera alkohol med måtta.

Orginalartikel


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Zegarra, J., Meza, M., Cornejo, C., Porras, W., Díaz, A., Heredia, O., … Hernández, A. (2017). Amlodipino y choque vasodilatado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital general. Reporte de caso. Revista Medica Herediana. https://doi.org/10.20453/rmh.v28i2.3110

  • Gil de Miguel, A., Jiménez García, R., Carrasco Garrido, P., Martínez González, J., Fernández González, I., & Espejo Martínez, J. (2013). Seguridad y efectividad de amlodipino en pacientes hipertensos no controlados farmacológicamente en el ámbito de Atención Primaria. Hipertensión y Riesgo Vascular. https://doi.org/10.1016/s1889-1837(00)71072-5

  • Valcárcel, Y., Jiménez, R., Arístegui, R., & Gil, A. (2013). Estudio de farmacovigilancia para evaluar la seguridad y a efectividad de amlodipino en pacientes ancianos hipertensos. Revista Española de Geriatría y Gerontología. https://doi.org/10.1016/s0211-139x(04)74977-x


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.