Behandling av abuli - när man inte har lust till något

Abuli kännetecknas av känslor av apati och brist på motivation och språk som visar detta. Patienten vill inte göra någonting, vilket kan vara ett tecken på depression. Vi berättar mer om olika symptom på abuli och hur man kan behandla det.
Behandling av abuli - när man inte har lust till något

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

“Jag orkar inte göra någonting”, “Jag är inte intresserad”, “Jag försöker, men jag kan bara inte”. Detta är de vanligaste termerna patienter använder i terapisessioner. Det rör sig ofta om ett fenomen kallat abuli. Det är en form av extrem apati och manifesterar sig i bristande intresse, vilja och energi att utföra någon aktivitet. Det kan uppstå av en relativt enkel orsak eller bero på något mer komplext, beroende på det specifika fallet. I den här artikeln tittar vi närmare på symptom och behandling av abuli.

Symptom som är associerade med abuli

Några av symptomen som indikerar förekomsten av abuli är följande:

 • Brist på motivation och intresse för att utföra någon form av aktivitet, vilket gäller både trevliga och mer rutinmässiga aktiviteter, till exempel arbete eller akademiska aktiviteter.
 • Förlust av förmågan att känna glädje.
 • Personen inser att det finns saker som måste göras eller åtminstone påbörjas, men det händer bara inte. Abuli leder till att personen förhalar och inte kommer till skott att göra något.
 • Förlusten av intresse manifesterar sig också på relationsnivå. Detta kan innebära kommunikationssvårigheter (ingen interaktion, enstaviga svar, inga initiativ eller fortsatt dialog). Intresset för sex kan också minska eller försvinna.
 • Personen kan försumma sin personliga hygien eller avstå från att sköta den helt.
 • Känslomässig slöhet: likgiltighet eller svårighet att reagera på de situationer de upplever.
 • Långsamma rörelser eller motoriska hämningar.

Symptomets svårighetsgrad är nyckeln här. Närvaron av dessa symptom kanske inte är ett problem i sig, eftersom de flesta människor ibland upplever problem med motivation eller brist på energi när de ska göra vissa aktiviteter. Det blir däremot ett problem om symptomet kvarstår över tid.

Utöver detta bör man också notera att abuli är vanligt i samband med humörstörningar, som dystymisk störning eller depression.

behandling av abuli: man håller sig om huvudet
Abuli kan vara ett symptom på en depressiv episod och kan vara ett tecken på en humörstörning. Vid behandling av abuli måste man ta hänsyn till detta.

Vad orsakar abuli?

Som med nästan alla psykologiska problem har de inte ett enda ursprung. Tvärtom, allt beror på vilken sjukdom vi pratar om.

I vissa fall kan neuroendokrina förändringar (på grund av ökad kortisolproduktion) vara en orsak. Gäller det neurologisk nivå kan det bero på strukturella eller funktionella problem i olika delar av hjärnan, till exempel lesioner i basala ganglierna.

Vid humörstörningar som depression är det känt att förändringar i signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin påverkar motivationen. I dessa fall är ett alternativ för behandling av abuli att arbeta med symptomen med hjälp av antidepressiva medel.

Abuli kan dock också inträffa tillsammans med psykologiska eller psykosociala faktorer, till exempel vid långvarig och intensiv närvaro av stressiga situationer eller traumatiska upplevelser.

Hur diagnostiserar man abuli?

Med tanke på fenomenets komplexitet och de många möjliga orsakerna, bör diagnosen abuli inkludera en grundlig undersökning där man fokuserar på både neurobiologiska och psykologiska faktorer.

Det är viktigt att överväga olika individuella aspekter, att bedöma patientens livshistoria och eventuella svåra situationer som kan påverka dem. Det är också viktigt att överväga om sociala faktorer kan ha utlöst tillståndet eller är orsaker till att det fortgår.

När det finns misstanke om abuli är samtal med patienten av yttersta vikt, men vittnesmål från familjemedlemmar kan också hjälpa. Man kan utarbeta en bättre plan för behandling av abuli i det enskilda fallet om så mycket information som möjligt är tillgänglig.

Behandling av abuli

Behandlingen beror mycket på diagnosen. Som vi nämner ovan kan abuli vara ett symptom på olika störningar. I allmänhet består en behandling av abuli av en kombination av psykoterapi och medicin, om det anses nödvändigt.

När det gäller typ av terapi är kognitiv terapi en av de mest använda, även om det finns många möjliga stilar. Terapin inriktar sig på att justera de övertygelser och tankar som patienten kan ha om sig själv samt på dennes nuvarande tillstånd. I detta sammanhang är beteendeaktivering en annan behandling som man har sett framgång med.

Utöver detta är psykoedukation också mycket viktigt, både för att hjälpa förståelsen av problemet och för att göra patienten till huvudaktören i sin egen förändring. Detta hjälper patienten att vidta åtgärder för egenvård och förbättra livskvaliteten i ett längre perspektiv.

Tips om hur du förhindrar abuli från att ta över ditt liv

Ett av de största problemen med abuli är den onda cirkeln som ofta etablerar sig. Till exempel, när personen tappar intresset för sin relation, ser de det som ett nederlag, vilket ytterligare förstärker deras abuli. Att ta små steg kan hjälpa till att bryta denna spiral.

Bara att be om hjälp och acceptera behandling är oftast en utmaning för människor som lider av abuli. I allmänhet är apati, låg självkänsla och emotionell hämning hinder som är svåra att övervinna på vägen mot bättre mental hälsa.

Fira små prestationer

För människor med abuli är allt, oavsett hur litet det kan verka, en svår uppgift. Därför bör behandling av abuli inkludera att gradvis försöka engagera dem i små, realistiskt överkomliga aktiviteter.

Till exempel be dem att ta en 30-minuters promenad under dagen. Om de lyckas kommer de att kunna erkänna och fira denna prestation, som kommer att motivera och stödja dem att fortsätta i samma riktning.

äldre händer håller varandra
Stöd är nyckeln för människor som upplever abuli. Att fira deras prestationer och följa dem i specifika aktiviteter är sätt att stimulera deras intresse.

2. Behandling av abuli: Introducera nya vanor

Det är också mycket viktigt att fokusera på goda vanor, till exempel en balanserad kost, fysisk aktivitet och sömnhygien. Psykoterapi fungerar vanligtvis genom att man lägger upp ett program med dagliga aktiviteter som en interventionsteknik. Detta innebär att patienten får förstärkning varje gång denna kan slutföra något.

3. Uppmuntra och följ dem när de utför aktiviteter

Personer med abuli vill inte delta i några aktiviteter, eftersom de inte har någon motivation. Men omgivningen kan uppmuntra dem genom att ge olika förslag, även om de känner att de inte har någon energi. På så sätt är det lättare att ta itu med situationen och hjälpa dem att återfå intresset.

Familj och närstående kan hjälpa till genom att ge emotionellt stöd, uppmuntra till mer social interaktion, uppmuntra dem att prata och uttrycka känslor och känslor.

Som en del av återhämtningen omfattar planerna vanligtvis inte bara terapeuten och patienten, utan också familjen.

Behandling av abuli verkar inte över en natt

Att arbeta med abuli kräver tålamod. Stegen kan vara små, men det är en enorm prestation att kunna ta dem och komma igång.

Att sätta realistiska mål är nyckeln till behandling av detta tillstånd. Det hjälper till att undvika skapa frustration och bakslag. Men det är lika viktigt att ha en stödjande miljö och människor som kan följa personen på vägen för att må bättre, eftersom isolering förvärrar tillståndet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • American Psychiatric Association. (2013). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Quinta edición. DSM-V. Masson, Barcelona.
 • Guadarrama, Leyla, Alfonso Escobar, and Limei Zhang. “Bases neuroquímicas y neuroanatómicas de la depresión.” Revista de la Facultad de Medicina UNAM 49.2 (2006): 66-72.
 • Barraca, Jorge. “La Activación Conductual en la práctica: técnicas, organización de la intervención, dificultades y variantes.” (2016).
 • Das, Joe M., and Abdolreza Saadabadi. “Abulia.” StatPearls [Internet] (2020).
 • Aragonès, Enric & Cardoner, Narcis & Colom, Francesc & Lopez-Cortacans, German & Gilaberte, Inmaculada. (2013). Guía de Buena Práctica Clínica: Psicoeducación en pacientes con depresión.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.