Barns första kärlek: Varför är den så viktig?

Barns första kärlek kan komma runt 4 eller 5 års ålder och hjälpa dem i deras socialiseringsprocess. Vi berättar vad du bör veta om det här viktiga steget i den här.
Barns första kärlek: Varför är den så viktig?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 25 september, 2022

Om du har ett barn i förskoleåldern kan han eller hon komma hem en dag och berätta för dig att han är kär i en kompis eller klasskamrat. Ditt barn kanske till och med berättar att de är ihop. Detta är ett barns första kärlek.

Den här är kanske något som kommer att överraska dig, skrämma dig eller få dig att le åt hur gullig situationen är. Men barns första kärlek är viktigare än du kanske tror. ​​Därför är det viktigt att veta hur man ska agera när den här stunden kommer.

I det här fallet syftar vi inte på den första ungdomskärleken som unga människor upplever efter puberteten. Istället handlar det om den infantila kärlek som fyra- eller femåringar säger sig känna för en av sina jämnåriga. Detta är ett utbrett fenomen som de flesta barn går igenom. Det är faktiskt en viktig milstolpe i deras socialiseringsprocess.

Vad karaktäriserar ett barns första kärlek?

Vad karaktäriserar ett barns första kärlek?
Barns första kärlek har inte mycket gemensamt med vad kärlek mellan vuxna är.

Ett barns första kärlek dyker vanligtvis upp vid fyra eller fem års ålder. I de flesta fall är det en klasskamrat från förskolan, från grannskapet eller en kamrat de träffar ofta som är föremålet för deras känslor. Till skillnad från ungdomar och vuxna har kärlek mellan barn ingen sexuell komponent. Den grundar sig mer i att de bara gillar personen.

När ett barn tycker om att tillbringa tid med en kamrat, leka med honom eller henne, dela upplevelser och ha kul tillsammans, kan det leda till att han eller hon definierar det som kärlek. Detta trots att det i verkligheten helt enkelt handlar om någon vars sällskap de upplever som särskilt trevligt och tilltalande. Och vanligtvis kommer denna kärlek inte att gå bortom att de tillbringar lite tid tillsammans. De leker tillsammans, håller varandras händer och delar kanske en oskyldig puss.

Trots detta är denna första kärlek mycket relevant i deras socialiseringsprocess. Den indikerar att barnet håller på att tillägna sig sociala färdigheter. Barnet lär sig att knyta an till andra och börjar förstå omvärlden.

Var kommer dessa första kärlekar ifrån?

Även om det kan vara förvånande att ett barn som är så ungt med övertygelse hävdar att han eller hon är kär eller har en “pojkvän” eller “flickvän”, är detta helt normalt och logiskt i ljuset av det utvecklingsstadium han eller hon befinner sig i. Fram till denna punkt har deras sociala och känslomässiga värld i princip varit begränsad till familjens innersta cirkel. Men i och med att de börjar ta del i andra sociala grupper, på till exempel förskolan, vidgas denna cirkel.

På detta sätt, om barnet säger sig ha blivit kär, indikerar detta att han eller hon går framåt i sin socialiseringsprocess. Barnet lägger till nya signifikanta människor till sitt liv. Å andra sidan, i detta skede lär barn känna sig själva i egenskap av att vara pojkar eller flickor. De börjar med andra ord känna intresse och nyfikenhet för det motsatta könet.

Dessutom är barndomen ett stadium av utforskande och lek. Genom den här leken imiterar barn vuxna och tränar många färdigheter. Barn observerar förhållandet mellan sina föräldrar hemma. De tittar på andra typer av romantiska band mellan sina mostrar, farbröder, farföräldrar eller kusiner och äldre syskon. På så sätt bildar de sig en egen uppfattning om hur det är att leva som ett par och hur man uppvaktar varandra. Det är detta som de återspeglar med sina kamrater.

Vuxna uppmuntrar ofta till och med detta genom att fråga de små om de redan har en pojkvän eller flickvän, eller om den bästa vännen är deras partner. På så sätt utgör barns första kärlekar en sorts symbolisk lek som bidrar till deras lärande om mänskliga relationer.

Du kanske skulle vara intresserad av att läsa den här artikeln: Överdriven exponering för skärmar under barndomen

Hur hanterar man barns första kärlek?

Barns första kärlek

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa den här artikeln: Uppfostringsstilar: vilken typ av förälder är du?

För barn är deras första kärlek viktig. Vi måste inse att föräldrarnas reaktion på den kan ha en positiv eller negativ inverkan på barnens utveckling. Med anledning av detta ska vi ge dig några rekommendationer för att agera i detta avseende.

Bemöt ditt barns första kärlek lugnt och naturligt

Om ditt barn kommer till dig och säger att han eller hon är kär, håll dig bara lugn och försök att inte bli orolig eller chockad. Kom ihåg att detta är en normal del av utvecklingen. Kärlek inte har samma konnotationer för så här pass små barn som det har för vuxna. Bemöt ditt barn på ett avslappnat och naturligt sätt.

Tillåt och uppmuntra känslomässiga uttryck

Även om du kanske tycker att det är roligt eller gulligt, är det för ditt barn en viktig känsla som han eller hon har valt att dela med dig. Det bästa du kan göra är att be ditt barn berätta mer. Låt hen uttrycka hur hen känner och vad hen menar med kärlek.

Kom också ihåg att det faktum att ditt barn berättat, är ett tecken på ett stort förtroende för dig. Det är viktigt att inte förråda det. Så diskutera det inte med andra utan ditt barns tillåtelse, eftersom han eller hon kan känna sig förödmjukad eller förlöjligad.

Ingrip inte i ditt barns första kärlek

Med så små barn kan du bli frestad att ingripa. Antingen för att sätt stopp för det eller för att uppmuntra det. Vissa föräldrar kommer att försöka hindra barnet från att säga att han eller hon är kär, korrigera barnet eller till och med hindra barnet från att träffa föremålet för sina känslor. Andra kan bli alltför involverade för att uppmuntra barnets förälskelse.

I inget av fallen är detta en lämplig inställning. Det är bäst att låta barnet utforska, leva och experimentera utan att störa utvecklingen av den påstådda förälskelsen. Föräldrarnas roll ska helt enkelt vara att vägleda och stödja.

Ta chansen att diskutera några viktiga frågor

Denna första kärlek kan leda till ett samtal om några viktiga frågor som samtycke. Du kan förklara för ditt barn att han eller hon inte får tvinga någon att visa kärlek, precis som ditt barn inte behöver göra det om han eller hon inte vill.

Du kan också prata om de manifestationer av kärlek som motsvarar varje steg för att klargöra att vissa beteenden som han eller hon kan se hos sina föräldrar, mostrar, farbröder eller äldre syskon inte är lämpliga för barn.

Följ ditt barns första kärlek med empati och tålamod

Kort sagt, barns första kärlek bör inte oroa dig, men du bör inte underskatta dess värde heller. Din uppgift är att följa ditt barn genom denna process (som kan ta bara några dagar). Du bör hjälpa honom eller henne att förstå och hantera sina känslor.

Sammanfattningsvis, skratta inte åt ditt barns ord när han eller hon berättar om sina känslor. Låt honom eller henne dela med sig av sina tankar med dig och stötta honom eller henne i det fall då denna förälskelse (eller slutet på den) skulle att påverka honom eller henne negativt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Amaya Aguirre, G. (2015). ¿ Existe el amor entre niños y niñas que tienen cuatro y cinco años de edad? (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de la Ciudad de México: Colegio de Ciencias y Humanidades: Licenciatura en Promoción de la Salud).
  • Villalobos Guevara, A. M. (1999). Desarrollo psicosexual. Adolescencia y salud1(1), 73-79. Disponible en: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-41851999000100011&script=sci_arttext

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.