Överdriven exponering för skärmar under barndomen

Överdriven exponering för skärmar under barndomen kan få negativa konsekvenser för utvecklingen. Det kan till och med påverka inlärningen och sociala relationer.
Överdriven exponering för skärmar under barndomen

Senaste uppdateringen: 14 februari, 2021

Det finns vetenskapliga studier som visar att överdriven exponering för skärmar under barndomen är förknippat med sämre kognitiv och social-emotionell utveckling. När vi pratar om skärmar menar vi smartmobiler, surfplattor, tv, datorer och så vidare.

Ofta känner föräldrar inte till konsekvenserna som för mycket skärmtid har på deras barn. I den här artikeln har vi tittat närmare på den nyligen genomförda studien av Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C. och Tough, S. (2019), publicerad i JAMA Pediatrics, av American Academy of Pediatrics.

Studien, som kallas Association Between Screen Time and Children’s Performance on a Developmental Screening Test (Sambandet mellan skärmtid och barns prestanda i ett screeningtest för utveckling), avslöjar flera konsekvenser som barn kan drabbas av när de använder de ovannämnda enheterna i för hög utsträckning.

Vetenskaplig studie av överdriven exponering för skärmar under barndomen

Vi ska dela upp innehållet i studien och dess konsekvenser i avsnitt. På det sättet blir det lättare att läsa och förstå.

Överdriven exponering för skärmar: småbarn med skärm

Studien

Denna studie följde utvecklingen av 2 400 kanadensiska barn. Det visade, experimentellt, att ju längre barnet spenderade framför skärmarna vid 2 och 3 års ålder, desto sämre var deras prestationer vid 4 och 5 års ålder.

Forskningen undersökte barnens framsteg inom fem domäner:

 • Kommunikation
 • Grovmotorik
 • Finmotorik
 • Problemlösning
 • Sociala färdigheter

För att till exempel bedöma kommunikativa färdigheter frågade forskarna barnet om han eller hon kunde bilda fyra ord långa meningar eller identifiera vanliga delar av kroppen.

När de utvärderade barnens motorik ombads de att stå på en fot eller trä kulor på ett snöre. Genom detta kunde de visa att ju mer tid dessa barn tillbringade framför skärmarna, desto sämre presterade de i dessa övningar.

Forskare säger att hjärnan under de första fem åren av livet är mycket känslig för stimuli. Detta är känt som den kritiska perioden. Det är faktiskt mycket viktigt för tillväxt och mognad.

Du kanske också är intresserad av att läsa: Fysisk inaktivitet hos barn – en växande epidemi

Konsekvenser av överdriven exponering för skärmar hos barn

Allt verkar visa på att överdriven exponering för skärmar under barndomen får barn att missa viktiga möjligheter att utvecklas och lära sig. I allmänhet kan det störa följande:

 • Social och kommunikativ utveckling (interaktion med andra människor).
 • Motorik, främjar istället en stillasittande livsstil.
 • Utveckling av nära band och anknytningar med människor.
 • Inlärning och emotionell reglering.

När barn tittar mycket på skärmar kan de förlora förmågan att bemästra interpersonella, motoriska och kommunikativa färdigheter. Detta är något som den ovannämnda studien kunde se i sina resultat.

Därför leder detta oss till en mycket allvarlig slutsats: överdriven exponering för skärmar påverkar barns utveckling på alla nivåer. Det vill säga det kan göra dem mindre intelligenta, mindre motoriskt utvecklade och mindre kompetenta än barn som använder dessa på ett mer rationellt och ansvarsfullt sätt.

Överdriven exponering för skärmar: litet barn med skärm, mamma på telefon

Socioekonomiska variabler och könsvariabler

Enligt studien tillbringar flickor mindre tid framför skärmarna. De tenderar över lag att få bättre poäng än pojkar, i de fem områdena som studien omfattade.

Samtidigt är den drastiska nedgången av lekar i grupp, som fram till nyligen var den viktigaste källan till förstärkning och socialt emotionellt lärande hos barn, oroande. För mycket skärmtid konkurrerar ut individuell lek och lek i grupp för barn.

Dessutom är ett annat betydelsefullt resultat av studien att förskolebarn som motionerade mer, sov mer, hade föräldrar som läste mer för dem eller hade föräldrar med lägre nivåer av depression, presterade mycket bättre.

Det visade också att personer i de lägsta socioekonomiska skikten hade högst skärmtid. Följaktligen var barn i dessa populationer de hårdast drabbade.

Du kanske är intresserad av att läsa: Fyra negativa effekter av mobiltelefoner du inte känner till

Barn lider konsekvenser av överdriven exponering för skärmar

Även om forskare även tidigare under det gångna decenniet har lagt fram vetenskapliga bevis för att det finns skadliga konsekvenser av överdriven exponering för skärmar under barndomen, har denna studie visat viktiga resultat. För första gången visar en stor studie med 2 400 personer ett direkt samband mellan skärmar och sämre utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep medicine reviews21, 50-58.
 • Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., & Tough, S. (2019). Association between screen time and children’s performance on a developmental screening test. JAMA pediatrics173(3), 244-250.
 • Tandon, P. S., Zhou, C., Sallis, J. F., Cain, K. L., Frank, L. D., & Saelens, B. E. (2012). Home environment relationships with children’s physical activity, sedentary time, and screen time by socioeconomic status. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity9(1), 88.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.