Komplikationer och återhämtning från en sternotomi

De huvudsakliga komplikationerna på sternotomi är möjliga infektioner. Om de är allvarliga och utvecklas kan de bli livshotande.
Komplikationer och återhämtning från en sternotomi

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

För tillfället utförs de flesta hjärtoperationer med vad som kallas sternotomi. Denna typ av snitt föreslogs först 1857 och blev populärt 1957. Idag vill vi tala lite om komplikationer och återhämtning efter en sternotomi.

Generellt är det sällsynt med komplikationer vid sternotomi. När de inträffar så är de dock ofta allvarliga. De vanligaste är infektioner och mediastintit.

Den största studien av komplikationer vid sternotomi utfördes parallellt på Karolinska institutet i Sverige, University of Toronto i Kanada och Washington University i St. Louis, USA.

Forskarna lyckades etablera merparten av riskfaktorerna, vilka vi ska tala om i denna artikel.

Vad är en sternotomi?

Läkare opererar hjärta

En sternotomi är ett kirurgiskt snitt som kirurger gör längsmed bröstbenet. Man har använt det för hjärtkirurgi sedan 50-talet. Det var då det ersatta den thoracotomi man använt fram till dess.

Generellt blev sternotomier populära eftersom de var mindre smärtsamma är föregångarna. Det stod dock snabbt klart att de kunde leda till komplikationer såsom infektioner eller sårruptur.

En sternotomi är en kirurgisk procedur där kirurgen gör ett vertikalt snitt längsmed bröstbenet. Detta ger åtkomst till hela bröstområdet, inklusive hjärta och lungor.

Det har flera fördelar, såsom mindre smärta i efterhand, bättre åtkomst till pleurahåligheter och större skydd av axelmusklerna.

Denna artikel kanske intresserar dig: Undvik dessa 7 vanor som skadar hjärtat

Komplikationer vid sternotomi

Generellt är detta en säker procedur, men ibland leder den till komplikationer. En av de vanligaste är infektioneräven om det bara är runt 3% av patienterna som drabbas.

Infektionen kan vara antingen ytlig eller allvarlig, men konsekvenserna kan i båda fallen vara stora. De leder generellt till sjukhusvistelse och kan vara livshotande. 4-7% av de som drabbas dör.

Vanligtvis rör det sig om osteomyelit i bröstbenet eller mediastinit. Komplikationerna visar sig oftast 7-12 dagar efter operationen.

Mediastinit, eller akut inflammation av mediastinum (vävnaderna mitt på bröstet) är den allvarligaste komplikationen. Mediastinit orsakas av en infektion och kan vara dödligt.

Det kräver vanligtvis kirurgisk behandling.

Riskfaktorer

Patient efter operation

Den huvudsakliga risken med denne operation är infektioner.

Riskerna som associeras med sternotomi är kopplade till tre grupper av faktorer.

  1. Den första gruppen inkluderar elementen hos patienten som finns närvarande innan operationen.
  2. Den andra gruppen består av element som utvecklas under operationen.
  3. Avslutningsvis utgörs den tredje gruppen av postoperativa faktorer.

Låt oss ta en titt på dem:

  • Preoperativa faktorer: i detta fall inkluderar riskerna att vara man, äldre, överviktig, diabetiker, lida av kronisk obstruktiv lungsjukdom, ha lungsvikt eller vara rökare.
  • Kirurgirelaterade faktorer: dessa inkluderar hur brådskande ingreppet är, hur länge det pågår, typen av ingrepp, mängden diatermi, kardiogen chock, etc.
  • Postoperativa faktorer: dessa inkluderar utdragen mekanisk andning, blödning, användning av inotroper, etc.

Återhämtning efter en sternotomi

När riskfaktorerna har identifierats på förhand kommer man vanligtvis få en stabil återhämtning från en sternotomi. Detta kan minska risken för komplikationer och göra dem lättare att hantera om de inträffar.

Fetma, diabetes och att vara äldre är riskfaktorer som förtjänar speciell uppmärksamhet.

Behandling av infektioner inkluderar generellt dränering, sköljning, sårbehandling med negativt tryck, kirurgisk debridering, täckning av området och systemisk antibiotika.

Vård efter operationen inkluderar rengöring av såret  med mild tvål och sedan varsam torkning.

Stygnen löses upp på egen hand efter några veckor och den självhäftande sårtejpen faller av eller tas bort av patienten efter en vecka.

Det är normalt att patienten drabbas av periodisk smärta, för vilket man kan ta smärtlindrande medel. Det är även normalt att snittet svullnar lite. Efter ett par månader återgår allt till det normala.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Garcia, C. V., Faus, M. L., & Garzón, J. T. (2005). Tratamiento quirúrgico de la mediastinitis en pacientes con esternotomía media: opciones y resultados. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 31(1), 15-19.
  • Dürrleman, N., & Massard, G. (2006). Sternotomy. MMCTS / European Association for Cardio-Thoracic Surgery. https://doi.org/10.1510/mmcts.2006.001875
  • Casha, A. R., Manché, A., Gatt, R., Duca, E., Gauci, M., Schembri-Wismayer, P., … Grima, J. N. (2014). Mechanism of sternotomy dehiscence. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. https://doi.org/10.1093/icvts/ivu184
  • Huang, A. P. S., & Sakata, R. K. (2016). Pain after sternotomy – review. Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition). https://doi.org/10.1016/j.bjane.2014.09.013

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.