Är obesogener den största fienden i din kost?

Obesogener finns ofta i plast och när de sprider sig till mat kan de äventyra din hormonella hälsa. Med detta i åtanke vill vi svara på följande fråga: Är obesogener den största fienden i din kost?
Är obesogener den största fienden i din kost?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Obesogener är konstgjorda ämnen som stör hormonsystemets normala funktion. Som ett resultat kan de leda till fetma eller övervikt. Med detta i åtanke kan obesogener vara den största fienden i din kost.

Denna typ av ämne ökar risken för viktökning. Dessutom är effekterna ännu mer skadliga när vi blir exponerade för dem i de tidiga stadierna av livet och kontinuerligt, under längre tid. Dessutom kan de vara relaterade till den ökade risken för att utveckla andra typer av sjukdomar.

Ftalater som obesogener

Ftalater är ett antal föreningar som man tillsätter till vissa produkter som vi använder regelbundet. I sig är de inte giftiga och levern kan bryta ner dem. Men de kan ändå ha vissa negativa effekter på vår hälsa. Detta gäller särskilt viktökning.

En studie publicerad i tidskriften Chemosphere fann att exponering för denna typ av förening hos gravida kvinnor orsakade låg födelsevikt hos spädbarn. Det är dock också förknippat med en större risk för viktökning i senare skeden, inklusive vuxen ålder.

Vi hittar dessa ämnen främst i kosmetiska produkter, plastartiklar och rengöringsprodukter. De kan påverka det endokrina systemet och hämma dess funktion.

obesogener är den största fienden för din hälsa

Ta reda på mer i den här artikeln: 6 ovanor som leder till förtida åldrande

Är obesogener den största fienden i din kost? Bisfenol A.

Denna kemiska förening finns ofta i plast, och också i aluminiumburkar. Risken är att ämnet ibland kan spridas från förpackningen till maten eller drycken den innehåller. Som ett resultat kan det komma in i människokroppen när vi äter eller dricker.

Studier som bland annat en som publiceras i tidskriften Environmental Health har sett en korrelation mellan exponering för denna typ av förening med metaboliska patologier. Faktum är att dessa läkemedel kan främja förekomsten av diabetes och högt blodtryck; sjukdomar som i sin tur kan leda till flera olika negativa effekter på vår hälsa.

flaskor som innehåller obesogener den största fienden

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: För mycket salt eller socker: vilket är värst för hälsan?

Andra obesogener: Tobaksrökning

Tobak som man röker faller också in i kategorin obesogener. I det här fallet kan föreningen bidra till ökningen av cancerutveckling, enligt en studie publicerad i Cancer Prevention Research. Faktum är att både rökare och passiva rökare kan se hormonella störningar som har en negativ inverkan på deras hälsa.

Är obesogener den största fienden i din kost och hur undviker man denna typ av ämnen?

När det gäller att ta hand om din hälsa innefattar detta mycket mer än bara att vara uppmärksam på vad du äter. Du måste också vara medveten om att förpackningen kan innehålla vissa skadliga ämnen.

Därför bör du när det är möjligt välja mat som produceras ekologiskt och som inte använder stora mängder plast i förpackningarna. En annan användbar strategi är att undvika att använda vattenflaskor av plast och ersätta dem med flaskor i glas eller rostfritt stål eller andra behållare.

Samtidigt finns det vissa faktorer som är svåra att kontrollera. Till exempel är miljöföroreningar och exponering för passiv rökning inte alltid något du kan undvika.

Det är därför viktigt att du ökar ditt intag av livsmedel som har antioxidativa egenskaper. Ämnen av denna typ kan bekämpa skador på cellulärt DNA. Dessutom förbättrar de också dina hormonella funktioner.

Obesogener är din kosts största fiende

Förhållandet mellan obearbetade livsmedel och din hälsa är inte helt klarlagt. Men experter tror att dessa produkter har negativa konsekvenser för vår kropp. Viktökning och fetma är inte de enda anledningarna till att obesogener är den största fienden i din kost. De kan faktiskt leda till ett antal allvarliga sjukdomar.

Det är därför bäst att undvika dem i så stor utsträckning som möjligt. För att göra detta bör du äta mat som kommer från ekologiska källor och aldrig återanvända engångsplast. Dessutom bör du läsa etiketterna noggrant när du väljer kosmetika för att säkerställa att de inte innehåller något av ovanstående ämnen.

Tänk också på att det är svårt att helt undvika exponering för denna typ av produkter och ämnen. Det är faktiskt nästan omöjligt. Därför är det viktigt att du anpassar din kost för att ge din kropp de näringsämnen den behöver för att förhindra oxidation.

Dessutom kan en bra kost hjälpa det hormonella systemet att fungera korrekt. Samtidigt kan det minska riskerna i samband med dålig metabolisk hälsa.

Samtidigt spelar regelbunden träning också en avgörande roll i denna process. Att kombinera fysisk aktivitet med rätt näring är ett utmärkt sätt att främja god hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jin F., Thaiparambil J., Ramya Donepudi S., Vantaku V., et al., Tobacco specific carcinogens induce hypermethylation, DNA adducts, and DNA damage in bladder cancer. Cancer Prev Res, 2017. 10 (10): 588-597.
  • Song Q., Li R., Zhao Y., Zhu Q., et al., Evaluating effects of prenatal exposure to phthalates on neonatal birth weight: structural equation model approaches. Chemosphere, 2018. 205: 674-681.
  • Ranciere F., Lyons JG., Loh VHY., Botton J., et al., Bisphenol A and the risk o cardiometaboli disorders: a systematic review with meta analysis of the epidemiological evidence. Environ Health, 2015.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.