Appendicit hos barn: här är symtomen du bör känna till

Appendicit är en vanlig sjukdom som drabbar barn och ungdomar, och är en av de främsta orsakerna till ett besök på akuten. Det bästa är att träffa en läkare när de första symtomen uppträder.
Appendicit hos barn: här är symtomen du bör känna till
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Appendicit är en vanlig sjukdom hos barn.

Det orsakas av inflammationen i blindtarmen – den lilla rörformiga struktur som är fäst vid tjocktarmen. Det kan förekomma hos människor i alla åldrar, även om det sällan drabbar barn under två år.

De vanligaste symtomen på appendicit varierar efter ålder, men alla läkare kommer kunna diagnostisera det korrekt och fatta beslut om huruvida de ska utföra operation.

Vad är orsaken till appendicit hos barn?

Appendicit hos barn

Din blindtarm kan obstrueras av flera anledningar:

  • Förekomsten av härdad, torr fekal materia, känt som fekalit.
  • Inflammation av lymfkörtlarna i tarmarna.
  • Förekomsten av parasiter.

När din blindtarm obstrueras blir den inflammerad och det första symtomet uppträder: smärta. När detta inträffar börjar bakterier föröka sig mycket snabbt.

Blindtarmen blir infekterad och den kan brista om den inte avlägsnas snabbt, vilket allvarligt äventyrar barnets hälsa och faktiskt till och med dess liv.

De viktigaste symptomen på appendicit hos barn

Precis som blindtarmen kan variera i storlek och plats från en person till en annan, finns det olika symtom på appendicit hos barn.

Dessa symtom är ganska vanliga och således kan de också komma från andra sjukdomar, från enkla matsmältningsbesvär till något mer komplext.

Samtliga av följande symtom kanske inte uppstår. Uppsök därför en läkare så snart du märker av en kombination av dem. Denne kommer att ha erfarenheten att korrekt diagnostisera sjukdomen.

Blindtarmen kan brista mellan 24 och 72 timmar efter symtomens början, så appendicit måste tas på mycket stort allvar.

De vanligaste symtomen

1. Buksmärta

Barn med magont

Detta är det vanligaste symtomet. Smärtan kommer att vara lokaliserad runt naveln och sedan röra sig till nedre högra delen av buken.

Det förvärras under lätt tryck, vid djup andning eller vid rörelse. Det kan också förekomma stelhet i bukmusklerna eller smärta vid toalettbesök, inklusive vid urinering.

2. Kräkningar och aptitlöshet

Yrsel, illamående, kräkningar och aptitförlust uppträder vanligen tillsammans när ett barn upplever appendicit.

Dessa symtom är också vanliga vid andra sjukdomar, och de kan vara relaterade till appendicit om de förekommer i kombination med smärta.

3. Leukocytos

När det uppstått inflammation eller en infektion redan har börjat, försvarar sig kroppen genom att skapa fler vita blodkroppar.

Under laboratorietestning kan de tydligt se en ökning av antalet leukocyter i blodet.

Mindre vanliga symtom på appendicit hos barn

4. Feber

Feber

Under sjukdomens första timmar kan feber vara närvarande, särskilt hos barn, även om det inte är vanligt.

Hög feber kan också uppstå när inflammationen har avancerat och blindtarmen brustit, vid vilken punkt avfall i organet har passerat in i bukhålan.

5. Diarré eller förstoppning

Dessa symtom är inte vanliga, men de förekommer. Diarré kommer inte att vara överdriven eller väldigt flytande. Det kommer att uppstå i små mängder och med slem. Förstoppning kan också uppstå.

6. Buksvullnad

Svullen eller förstorad buk kan uppstå i sällsynta fall då patienten är ett litet barn eller en bebis.

Hur varierar symtom på appendicit hos barn efter ålder?

Hos barn mellan fem och tolv år och hos tonåringar så liknar symtomen på appendicit de hos vuxna: buksmärta, kräkningar och aptitlöshet.

Appendicit hos barn yngre än ett år är mycket sällsynt. Huvudsymtomet här är buksvullnad. Näst vanligast är kräkningar och aptitlöshet.

Det är dock svårt att avgöra om det förekommer smärta eftersom barnet ibland inte kan påpeka det.

Eftersom blindtarmen hos spädbarn är så liten är det svårt för obstruktion och inflammation att inträffa.

På liknande sätt är appendicit sällsynt hos barn mellan ett och fem år. När det uppstår är huvudsymtomen smärta, feber och kräkningar. Vi bör också betona att barnet kan klaga på intensiv smärta om buken pressas.

För barn mellan fem och tolv år kanske den typiska migreringen av smärtan från mitten av buken till höger inte förekommer. Vissa av dessa patienter utvecklar feber och väldigt få upplever diarré.

Lösningen: gå till läkaren

Appendicit kan endast behandlas genom att ta bort blindtarmen kirurgiskt (appendektomi) – ett förfarande med väldigt få komplikationer.

Det finns inga huskurer eller naturliga sätt att behandla eller minska inflammation i blindtarmen.

Om den infekterade blindtarmen inte tas bort kan den brista och sprida bakterier genom hela kroppen.

En infektion som orsakas av en brusten blindtarm är mycket allvarlig: den kan bilda en böld eller spridas genom buken (så kallad peritonit).

Läkare brukar kunna diagnostisera appendicit hos barn korrekt såvida det inte råder ett onormalt smärtmönster eller när ett barn inte kan beskriva sina symtom särskilt bra.

En appendektomi är ett vanligt ingrepp och patienten kommer att kunna återvända hem efter två till tre dagar på sjukhuset.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.