Anosmi eller att tappa luktsinnet: Vad kan det bero på?

Anosmi innebär till fullständig förlust av luktsinnet. I den här artikeln tittar vi på vilka situationer som kan orsaka det.
Anosmi eller att tappa luktsinnet: Vad kan det bero på?
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Anosmi är en förlust av luktsinnet. Det är inte ett vanligt tillstånd, men livskvaliteten för dem som lider av det kommer att påverkas, eftersom de inte kan uppfatta verkligheten som den är. Vi berättar mer i den här artikeln.

Anosmi innebär en fullständig förlust av luktsinnet. I den här artikeln ska vi titta på vilka situationer som kan orsaka det. Det är inte känt för att vara ett särskilt vanligt tillstånd hos vuxna, däremot är den mildare formen av nedsatt luktsinne, kallad hyposmi, vanlig. Inte heller är anosmi hos nyfödda – medfödd anosmi – är särskilt vanligt.

Denna oförmåga att känna lukter påverkar inte bara förmågan att njuta av behagliga och goda aromer, som exempelvis doften av blommor, en lyxig parfym, en kopp kaffe eller ens favoritmat. Det kan också utsätta den drabbade personen för risker på grund av oförmågan att upptäcka potentiellt skadliga lukter, som kemikalier, gasläckor eller dålig mat.

Dessutom påverkar en förlust av luktsinne också smaksinnet. Båda sinnena, dvs lukt och smak, samverkar för att särskilja vissa smaker.

I sig är detta inte ett allvarligt tillstånd, men det kan vara en del av symptomen på en allvarligare sjukdom. Anosmi, som vi kommer att se, kan även drastiskt påverka livskvaliteten.

Anosmi som ett problem

Förlusten av luktsinnet förhindrar njutningen av några av livets mest basala nöjen, så detta kan leda till frustration eller till och med depression hos vissa människor som lider av det. Kort sagt, det leder till en påtaglig minskning av livskvaliteten.

Ibland kan det leda till förändringar i matvanor. Detta leder ibland till viktminskning och eventuell undernäring på grund av avsaknaden av smakuppfattning från mat. Man kan också tappa intresset för mat eftersom man inte känner dess smak.

I den andra ytterligheten kan vissa människor bli överviktiga. Det finns också en risk för förhöjt blodtryck på grund av att personer som inte känner lukt och smak inte sällan saltar maten för mycket i ett försök att ge den smak.

En person som luktar blommor.
Anosmi kan leda till depression eftersom man inte kan njuta av behagliga dofter och smaker.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Orsaker till fantosmi: hur kan man känna lukter som inte finns?

Hur känner vi lukter?

Skiktet som kantar insidan av näsan är en slemhinna. I detta membran finns det receptorer som ansvarar för att upptäcka lukter och skicka informationen genom neuroner till hjärnan.

När vi andas finns det mikroskopiska molekyler som frigörs från de olika ämnen som omger oss och som kommer i kontakt med de receptorer som ansvarar för att upptäcka lukt. Väl där tar sig informationen vidare till hjärnan, där vi identifierar lukten.

I sin tur får hjärnan också information från smaksinnet, och båda bidrar för att identifiera många smaker. Utan den karakteristiska aromen av varje livsmedel, kan smaker verka intetsägande. Utöver detta deltar information från vår känsel och syn också i identifieringen av smaker.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Tre typer av sinnen som särskiljer oss: Vilket är ditt?

Vad kan orsaka anosmi eller förlust av luktsinnet?

Låt oss titta på några av orsakerna som kan ligga bakom anosmi eller förlust av luktsinnet:

Vi bör notera att normalt åldrande kan ge en minskning eller till och med förlust av luktsinnet. Detta förklarar man genom minskningen av nervcellerna som skickar informationen från receptorerna som detekterar lukt till hjärnan. Denna förlust kan öka med åren.

En kvinna som luktar på en blomma
Orsakerna till anosmi kan variera, allt från användning av vissa mediciner till en vanlig förkylning.

Går det att behandla anosmi?

Anosmi eller att tappa luktsinnet är inte en sjukdom i sig, så det finns ingen specifik behandling för detta. Behandlingen av tillståndet bygger på att upptäcka orsaken och behandla denna, om möjligt.

Läkare kan behandla tillstånd i övre luftvägar och i den nasala regionen. De kan även ge råd om att sluta röka, ta bort polyper eller tumörer eller något annat som kan hantera den bakomliggande orsaken. Ibland är anosmi något tillfälligt och därför reversibelt, och ibland är förlusten av luktsinnet ett kroniskt och irreversibelt tillstånd.

Målet med vården är att vända anosmin, även om delvis eller fullständig återhämtning av luktsinnet inte alltid går att uppnå. Det är viktigt att betona vikten av att patienten får psykologiskt stöd i de fall som kräver det.

Om du har några frågor eller om du har upplevt symptom som är förenliga med att ha tappat luktsinnet, eller upplevt att det har minskat, boka då en tid hos en läkare. Det lämpligaste tillvägagångssättet skulle kunna vara att kontakta en läkare som är specialiserad på öron, näsa och hals för att börja ta reda på vad som ligger bakom förändringen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mann N, Lafreniere D. Overview of taste and olfactory disorders in adults. UPTODATE. Feb 2020.
  • Bhattacharyya N, Kepnes LJ. Contemporary assessment of the prevalence of smell and taste problems in adults. Laryngoscope 2015; 125:1102.
  • Boesveldt, Sanne, et al. “Anosmia—a clinical review.” Chemical senses 42.7 (2017): 513-523.
  • Cingi, Can Cemal, Erhan Eroglu, and Gary Kreps. “Role of Anosmia on Personal Communication.” All Around the Nose. Springer, Cham, 2020. 247-251.
  • Rees, Richard N., et al. “139 Risk of parkinson’s in idiopathic anosmia.” (2019): e39-e39.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.