Allt om effekterna av kvicksilver från fisk

Det finns många typer av fisk som är förorenade med kvicksilver och andra tungmetaller. Det är därför vi bör undvika vissa typer av fisk. Läs vidare för att ta reda på vilka!
Allt om effekterna av kvicksilver från fisk
Florencia Villafañe

Skriven och verifierad av nutritionist Florencia Villafañe.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Dietister och näringsexperter säger alltid att fisk är en viktig källa till många näringsämnen. Det finns dock vissa fiskarter som kan överföra tungmetaller som kvicksilver eller livsmedelsburna sjukdomar. Känner du till effekterna av kvicksilver som finns i vissa typer av fisk?

I samband med detta påpekar Världshälsoorganisationen (WHO) att den primära källan till människors exponering för giftiga komponenter är skaldjur. Dessa ämnen påverkar vår hälsa negativt och utgör mer än någonting annat en betydande risk för gravida kvinnor och ammande mödrar.

Varför ska man undvika vissa typer av fisk?

Under flera år har det varit känt att ett stort antal marina djur, särskilt de som är längst upp i näringskedjan, kan ackumulera metaller som kadmium, bly och kvicksilver. Dessa ämnen kommer från bland annat gruvdrift, boskapshållning och jordbruk. Effekterna av kvicksilver på fisk kan vara skadliga för vår kropp.

Koncentrationen kan bli så hög att den kan vara livshotande. Massförgiftningen som ägde rum i Minamata Bay i Japan i början av 1950-talet är faktiskt det mest erkända fallet bakom förgiftning från fiskkonsumtion på grund av hög<a nivåer av kvicksilver.

kvicksilver fisk
Förgiftning som ett resultat av att du ätit förorenad fisk kan vara dödlig. Det är därför det är viktigt att känna till de arter som utgör den största risken.

Effekterna av kvicksilver på människors hälsa

Enligt en studie som publicerades i en medicinsk tidskrift i Chile är kvicksilvrets toxicitet och effekter relaterade till den kemiska formen, typen, exponeringsdosen och den ålder i vilken exponeringen sker. När denna metall släpps ut i miljön genomgår den en antal förändringar och deltar i cykler mellan atmosfären, havet och marken.

De 5% som hamnar i vattnet (som bland annat sjöar, vikar, våtmarker, flodmynningar och trädgårdar) är elementärt kvicksilver och ackumuleras i underlaget. Bakterierna som lever där omvandlar det till metylkvicksilver, som maskar och andra djur sedan extraherar.

Det är en organisk substans som fisken i slutändan kommer att få i sig, och det är den som visar störst toxicitet bland levande organismer, eftersom det orsakar problem i följande:

 • Nervsystemet.
 • Immunsystemet.
 • Njurarna.
 • Matsmältningssystemet.
 • Lungorna.
 • Huden.
 • Ögonen.

Fisk som vi inte bör äta regelbundet på grund av effekterna av kvicksilver

Med tanke på att på att  det finns arter som kan leva mer än 100 år, är intaget av dessa ämnen under hela deras liv något som ökar deras potential för toxicitet.

Det finns också stora fiskar som under sin livslängd får i sig stora mängder på grund av att deras födointag är större. Läs vidare så ska vi berätta vilka typer av fisk du bör undvika.

Kungsmakrill (Scomberomorus cavalla)

Kungsmakrill är en havslevande fisk med en långsträckt, spolformad kropp. Den har en spetsig nos och en bred mun. Den har också stora ögon, som är omgivna av en tät, benig ring. Små fjäll täcker hela kroppen och den har en klar blågrön rygg med bleka, gröna flanker och en silvrig mage.

Det mäter vanligtvis 65 centimeter, men hanar kan nå en längd på 2 meter. Denna art lever i Atlanten från Kanada och Massachusetts (USA) till Sao Paulo (Brasilien).

Blå marlin (Makaira nigricans)

Det är en art av marlin som kan bli upp till 4 meter lång, men vanligtvis mäter den mellan 1,8 och 3 meter. Den är känd som blå marlin på grund av dess färg på ryggen. Det har dock också en silvervit färg på buken.

Den har en långsträckt kropp och två ryggfenor. Dess överkäke är formad som ett svärd. Denna fisk lever vanligtvis i subtropiska och tropiska vatten i Atlanten, inklusive Kanarieöarnas kust.

Den finns också i Stilla havet och Indiska oceanen. Honor väger upp till 450 kg, medan hanar vanligtvis inte överstiger 160 kg.

Atlantisk soldatfisk (Hoplostethus atlanticus)

Denna havsfisk lever i den östra och nordvästra delen av Atlanten, den södra delen av Stilla havet samt Indiska oceanen. Dess kropp är oval och signifikant komprimerad. Den har ett stort huvud, små ögon och smala, nållika tänder. Fiskare känner vanligtvis igen denna art på grund av dess mörkt orangefärgade kropp och röda huvud.

Den atlantiska soldatfisken lever på 180 till 1500 meters djup och fiskare fångar den ofta när de bottentrålar. Den atlantiska soldatfisken är den fisk som kan leva längst och det finns exemplar som har blivit upp till 180 år.

kvicksilver fisk
Att äta kvicksilverförorenad fisk är en vanlig orsak till matförgiftning.

Atlantisk torsk (Gadus morhua)

Den vanliga torsken, även känd som atlantisk torsk eller norsk torsk, är en av de 60 migrerande fiskarterna. Den bor i nordöstra Atlanten från Barentshavet till Biscayabukten, inklusive Islands vatten, Grönland och Östersjön.

Den är i allmänhet liten, även om vissa av dem blir hela 2 meter långa och kan väga upp till 100 kg. De äter annan fisk som sill och sardiner. Denna art lever på 600 meters djup.

Storögd tonfisk (Thunnus obesus)

Storögd tonfisk är en av de arter som kan ha betydande mängder tungmetaller i kroppen. Vi bör påpeka att detta inte är fallet med tonfisk från Medelhavet.

Den bor i tropiska och subtropiska områden i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen, men just denna art lever inte i Medelhavet. Den uppnår en maximal längd på 2,5 meter, men når vanligtvis 1,8 meter vid en ålder av cirka 15 år.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: 9 typer av onyttig fisk som är bäst att undvika

Du bör inte äta dessa typer av fisk på grund av effekterna av kvicksilver

Dessa är några av de arter som kan ackumulera väldigt stora mängder tungmetaller, särskilt metylkvicksilver. Vi bör nämna att det också finns andra fiskar som innehåller tungmetaller, men vi har här nämnt de arter som ofta har skadliga halter av kvicksilver.

Kvinnor i fertil ålder, gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn under två år är mer känsliga för dessa giftiga ämnen på grund av kvicksilvrets negativa effekter på hälsan. Naturligtvis betyder detta inte att andra befolkningsgrupper inte blir påverkade.

Kom ihåg att det inte är lika skadligt att äta måttliga mängder av vissa av dessa nämnda fiskar. Så du kan göra det ibland, men se bara till att det inte blir en vana, och var medveten om att du samtidigt med fisken också sannolikt får i dig dennas ansamlade gifter. Du kannjuta av fiskens fördelar utan att riskera din hälsa på kort sikt, men var som sagt medveten om de långsiktiga effekterna av ansamlat gift.!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • LICONA, S. P. V., & NEGRETE, J. L. M. MERCURIO, METILMERCURIO Y OTROS METALES PESADOS EN PECES DE COLOMBIA: RIESGO POR INGESTA Mercury, Methylmercury and other Heavy Metals in Fish in Colombia: Risk From Ingestion.
 • Chacón, Y. S., Yáñez, J. R., Gómez, H. S., Marín, G. P., & Suárez, F. C. (2016). Evaluación de los Niveles de Mercurio en Productos Pesqueros en Costa Rica, Durante 2003-2013, como insumo para recomendar una ingesta semanal tolerable. Revista Costarricense de Salud Pública25(1), 18-32.
 • González-Estecha, M., Bodas-Pinedo, A., Guillén-Pérez, J. J., Rubio-Herrera, M. Á., Ordóñez-Iriarte, J. M., Trasobares-Iglesias, E. M., … & Martínez-Astorquizd, T. (2014). Exposición al metilmercurio en la población general; toxicocinética; diferencias según el sexo, factores nutricionales y genéticos. Nutrición Hospitalaria30(5), 969-988.
 • Llop, S., Ibarlucea, J., Sunyer, J., & Ballester, F. (2012). Current dietary exposure to mercury during pregnancy and childhood, and public health recommendations. Gaceta sanitaria27(3), 273-278.
 • Lucano-Ramírez, G., Ruiz-Ramírez, S., Palomera-Sánchez, F. I., & González-Sansón, G. (2011). Biología reproductiva de la sierra Scomberomorus sierra (Pisces, Scombridae) en el Pacífico central mexicano. Ciencias marinas37(3), 249-260.
 • El mercurio y la salud. Organización Mundial de la Salud. 2017

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.