Vanliga sjukdomar i matsmältningssystemet

Sjukdomar i matsmältningssystemet utgör en stor del av de vanligaste sjukdomarna i världen. Av dessa är vissa vanligare än andra. I den här artikeln berättar vi mer om dessa olika sjukdomar.
Vanliga sjukdomar i matsmältningssystemet

Senaste uppdateringen: 09 februari, 2021

Det finns sjukdomar i matsmältningssystemet som uppträder och försvinner på egen hand, precis som om de vore tillfälliga symptom. Till exempel tenderar vissa matförgiftningar att göra oss sjuka under 24 timmar och sedan försvinna av sig själva.

Det finns dock andra som är kroniska, såsom koloncancer, vars symptom inte blir uppenbara förrän de orsakar allvarliga hälsokomplikationer. Även om forskare har gjort framsteg när det gäller upptäckt av denna typ av cancer, är den fortfarande en av de vanligaste neoplasierna.

En del av anledningen till att det finns så många sjukdomar i matsmältningssystemet är att mag- och tarmkanalen består av så många olika och vitt skilda delar och att det involverar olika organ. Från munnen med sin egen mikromiljö, till tjocktarmen och dess tillhörande körtlar, såsom bukspottkörteln, som också utför hormonella funktioner genom att utsöndra insulin. Vilka är de vanligaste matsmältningssjukdomarna? Fortsätt läsa för att ta reda på det!

1. Vanliga sjukdomar i matsmältningssystemet: Gastroenterit

Bland barn är gastroenterit en mycket vanlig sjukdom. Det här är nästan alltid infektioner som ett barn smittas av genom kontakt med andra barn, särskilt i förskole- och skolmiljöer.

Den största risken med diarré i barndomen är uttorkning. När infektionen är långvarig och aggressiv och främjar rikliga kräkningar tillsammans med lös avföring, rinner vatten ut från kroppen och tar med sig elektrolyter ut ur kroppen.

Därför är den grundläggande behandlingen för gastroenterit att ge vätska och elektrolyter. Föräldrar bör se till att barnen dricker ordentligt med vätska, så att illamåendet inte blir värra. Det är viktigt att se till att fylla på deras förråd med salter också, särskilt natrium och kalium.

I vissa länder är diarré en mycket vanlig orsak till dödlighet och ett folkhälsoproblem i samband med dålig hygien och orena miljöer. Enkla hygienåtgärder, som bland annat handtvätt, är i sig en kraftfull barriär mot mikroorganismer som orsakar gastroenterit.

Sjukdomar i matsmältningssystemet: flicka med ont i magen
Små barn är de främsta offren för diarré. Den huvudsakliga komplikationen av detta tillstånd är uttorkning.

Du kanske även är intresserad av att läsa den här artikeln: Kronisk och akut diarré: orsaker och behandling

2. Gastroesofageal refluxsjukdom

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är ett obehagligt tillstånd där magsyra tar sig upp i matstrupen för att magmunnen läcker. Patienter klagar ofta på smärtor i bröstregionen, halsbränna och även hosta.

Saltsyra från magsäcken ska bara finnas i magen så att den inte skadar andra delar av kroppen. När den tar sig till andra organ skadar denna frätande syra dem. Detta är vad som händer med matstrupen, som inte är gjord för att stå emot ett så här lågt pH.

Det är vanligt att GERD associeras med gastrit eller diafragmabråck. Gastrit är inflammation i magslemhinnan och ett diafragmabråck är den felaktiga positionen i fundus, som är placerad ovanför diafragman.

För att behandla tillståndet ordinerar läkare ofta antacida och förändrade matvanor. Patienterna uppmanas minska mängden mat de äter vid varje måltid och äta regelbundet var fjärde timme.

3. Vanliga sjukdomar i matsmältningssystemet: Hemorrojder

Hos vuxna är hemorrojder en av de vanligaste matsmältningssjukdomarna. De är vaskulära strukturer som sitter i analkanalen. Dessa kan bli inflammerade och svullna tills de blöder och kan orsaka stort obehag.

Ett vanligt symptom är att man ser blod i avföringen. Personen kan när han eller hon tömmer tarmen se att små droppar blod dyker upp i toaletten. Personer som lider av hemorrojdinflammation kan också uppleva klåda i området.

Många gånger kan en läkare observera hemorrojder med blotta ögat och diagnosen är då snabb. I andra fall är de mer interna, så i dessa fall utför läkaren en undersökning med en enhet, i ett förfarande som kallas rektoskopi (proktoskopi) eller anoskopi.

4. Koloncancer

Sjukdomar i matsmältningssystemet
Koloncancer är fortfarande en av de vanligaste cancerformerna i världen. Dessutom är dödligheten fortfarande hög.

Koloncancer är en allvarlig sjukdom och tyvärr mycket vanlig. Efter lung- och bröstcancer är det den tredje vanligaste typen av tumör i världen. I vissa länder har den stigit till andra plats om man kombinerar antalet män och kvinnor med diagnosen.

Även om det är vid 70 års ålder som det högsta antalet fall inträffar, ökar känsligheten och risken från 50 års ålder och upp. Därför rekommenderar läkare att du regelbundet genomgår en vanlig koloskopi från denna ålder för att upptäcka polyper som de kan ta bort innan de blir maligna.

Idag finns det en mängd olika behandlingsalternativ för koloncancer. Det är dock fortfarande ett allvarligt problem. Den bästa behandlingen beror fortfarande på tidig upptäckt. Av denna anledning har man i många länder kampanjer som uppmuntrar rutinmässiga endoskopier eftersom de är mycket viktiga för att öka överlevnaden.

Vanliga sjukdomar i matsmältningssystemet kan behandlas

Diarré, gastroesofageal reflux, hemorrojder och koloncancer är matsmältningssjukdomar som det finns behandlingsalternativ för. Vetenskapen har avancerat så pass mycket att det idag är lättare att identifiera lämpliga former av förebyggande och behandling.

Individuellt och socialt ansvar är viktigt för kontroll och behandling av dessa sjukdomar. Rätt hygien, hälsosam kost, tillräcklig medvetenhet för att tidigt kunna boka en konsultation och genomföra screeningtester är de verktyg vi har för att bekämpa våra vanligaste matsmältningssjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dalby-Payne JR, Elliott EJ. Gastroenteritis in children. BMJ Clin Evid. 2011;2011:0314. Published 2011 Jul 26.
  • Rivera-Dominguez G, Castano G, Ekanayake LS, et al. Pediatric Gastroenteritis. [Updated 2019 Sep 21]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499939/
  • Anigilaje EA. Management of Diarrhoeal Dehydration in Childhood: A Review for Clinicians in Developing Countries. Front Pediatr. 2018;6:28. Published 2018 Feb 23. doi:10.3389/fped.2018.00028
  • Oliveira, Rhaiany Kelly Lopes de, et al. “Influencia de condiciones socioeconómicas y conocimientos maternos en la auto-eficacia para prevención de la diarrea infantil.” Escola Anna Nery 21.4 (2017).
  • Manes G, Pieramico O, Uomo G, Mosca S, de Nucci C, Balzano A. Relationship of sliding hiatus hernia to gastroesophageal reflux disease: a possible role for Helicobacter pylori infection?. Dig Dis Sci. 2003;48(2):303-307. doi:10.1023/a:1021927526790
  • Badillo R, Francis D. Diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2014;5(3):105-112. doi:10.4292/wjgpt.v5.i3.105
  • Rodríguez Hernández, Niurka, et al. “Percepción sobre factores de riesgo del cáncer de colon.” Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río 22.4 (2018): 34-44.
  • Marley AR, Nan H. Epidemiology of colorectal cancer. Int J Mol Epidemiol Genet. 2016;7(3):105-114. Published 2016 Sep 30.
  • Murúa, Alejandro. “Hemorroides. Conceptos actuales.” Cuadernos de Cirugía 14.1 (2018): 55-58.
  • Vega, Jean Marcel Castelo, et al. “Reflujo gastroesofágico: características clínicas y endoscópicas, y factores de riesgo asociados.” Revista de Gastroenterología del Perú 23.1 (2017).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.