Kopplingen mellan kvicksilver och autism vid graviditet

Kopplingen mellan kvicksilver och autism vid graviditet

Senaste uppdateringen: 10 januari, 2020

Efter många års forskning har frågan varför så många barn drabbas av autism gått obesvarad. Anledningen är att det inte bara handlar om en faktor. I den här artikeln kommer vi ta upp kopplingen mellan kvicksilver och autism.

Vad är autism?

Autism är en neurologisk funktionsnedsättning som visar sig under de tre första åren av livet och varar livet ut.

Det finns generellt två fundamentala symptom som är relaterade till autism:

Pojke som leker med bilar.

Vissa tecken på autism hos barn är:

  • Kommunikationssvårigheter med andra barn på dagis och de tidiga skolåren.
  • Avsaknad av symbolisk lek (ta hand om dockor, leka med bilar som om de vore verkliga, etc.).
  • Lite ögonkontakt och de märker inte av förändringar i den andra personens ansikte när de båda tittar på något konstigt. Barn med autism har inte heller något socialt leende då de interagerar med andra.
  • Om det pratar så är deras språk bokstavligt (de förstår därför inte skämt, sarkasm, dubbelmeningar eller metaforer).

Många forskare tenderar att hålla med om att genetik spelar en roll.

Vad är kopplingen mellan kvicksilver och autism?

Studier har visat att det finns en koppling mellan kvicksilver och autism om kvinnor får i sig det under graviditeten.

Kvicksilver är ett kemiskt ämne med symbolen Hg och atomnumret 80. Inom den antika litteraturen kallades det ofta för flytande silver. Det är en tungmetall med ett silverliknande utseende och tillhör D-blocket på det periodiska systemet.

I en studie som utfördes av universitetet i Bristol analyserade forskare data från fler än 4,000 graviditeter. De upptäckte då en koppling mellan kvicksilvret i mammornas blod och uppkomsten av autism hos barn under 11 år.

De tror därför att de har hittat en korrelation mellan autism hos barn och intag av fisk med höga kvicksilverhalter.

Slutsatser från studien

Studien koncentrerade sig på nyfödda barn i Avon, England, under 1991 och 1992. Den leds för närvarande av George Davey Smith och inkluderar 15,247 gravida kvinnor som födde mellan april 1991 och december 1992.

Föräldrarna, syskonen och barnen till deltagarna har också deltagit i studien.

Röda fiskar.

Studien indikerade att 4,484 kvinnor hade höga nivåer av kvicksilver i blodet. Dessa kvinnor uppgav att fisk var den mest förekommande källan till kött under graviditeten.

177 av dessa gravida kvinnor fick ett autistiskt barn. Av de nyfödda hade endast 45 kvicksilver i blodet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att många av de andra barnen tillhörde lägre socioekonomiska klasser. Deras mammor åt därför inte fisk under graviditeten, vilket ledde till att de löpte lägre risk.

Forskarna menade även att tillståndet var vanliga hos kvinnor som hade en hög nivå av kvicksilver i blodet under den första halvan av graviditeten.

Studien slog därför fast att ett högt intag av fisk under den första halvan av graviditeten ökar riskerna för att barnet ska drabbas av autism.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kakita A, Inenaga C, Sakamoto M, et al. Neuronal migration disturbance and consequent cytoarchitecture in the cerebral cortex following transplacental administration of methylmercury. Acta Neuropathol (Berl) 2002;104:409–417.
  • Harada M. Minamata disease: methylmercury poisoning in Japan caused by environmental pollution. Crit Rev Toxicol. 1995;25:1–24
  • Amin-Zaki L, Elhassani S, Majeed MA, et al. Intra-uterine methylmercury poisoning in Iraq. 1974;54:587–595.
  • Kraepiel AM, Keller K, Chin HB, et al. Sources and variations of mercury in tuna. Environ Sci Technol. 2003;37:5551–5558.
  • Grandjean P, Weihe P, White RF, et al. Cognitive deficit in 7-year-old children with prenatal exposure to methylmercury. Neurotoxicol Teratol. 1997;19:417–428.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.