Allt du behöver veta om läkemedlet prednisolon

Prednisolon används inom pediatriken på relativt regelbunden basis för att attackera luftvägsinfektioner hos barn. Komponenten är en kortikosteroid, vilket innebär att försiktighetsåtgärder måste vidtas när man har att göra med läkemedlet. Här följer mer information angående produkten och dess egenskaper.
Allt du behöver veta om läkemedlet prednisolon
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Läkemedlet Prednisolon är en kortikosteroid med antiinflammatorisk verkan och en medellång varaktighet.

Prednisolon är alltså en kortikosteroid, och kortikosteroider är hormoner. Vår kropp producerar hormoner i olika körtlar, såsom bukspottkörteln, sköldkörteln, testiklarna, äggstockarna och binjurarna. Det är i binjurarna som just kortikosteroider produceras.

Varför skriver läkare ut läkemedlet prednisolon?

Läkemedlet används ofta vid behandling av barn. Oftast ordinerar läkare det för följande hälsoproblem:

Behandlingstiden med detta läkemedel varierar beroende på hur allvarlig processen är och beror på varje enskilt fall. Samtidigt är det bäst att använda prednisolon under kortast möjliga tid för att uppnå önskat resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att detta läkemedel tar cirka 4 timmar att verka, varför man ska vänta minst 8 timmar mellan varje dos. Genom att göra det kan man nå halveringstiden för prednisolon i blodet och uppnå önskad effekt.

Hur ska man ta läkemedlet prednisolon?

Ett barn med en bakteriell infektion och feber, sover.
Att små barn får prednisolon vid luftvägssjukdomar är vanligt.

Även om läkare ordinerar behandling med prednisolon enligt varje patient, så är den maximala dagliga dosen 40 milligram per dag.

Behandlingen omfattar vanligtvis två doser om dagen, var 12:e timme, och du kan blanda dem med mjölk eller juice för att göra dem lättare att ta.

Vilka är biverkningarna av prednisolon?

När patienter tar prednisolon i mindre än 10 dagar är risken för biverkningar låg. Generellt sett är de vanligaste biverkningarna en ökad aptit och rastlöshet.

Även om det knappt finns några biverkningar när behandlingen är kort, som vid bronkit, laryngit eller atopisk dermatit, måste en läkare övervaka patienten när behandlingen sker under en längre period. Detta eftersom att de biverkningar som då kan dyka upp kan vara av större betydelse.

Dessa biverkningar inkluderar följande:

  • Ökning av blodsockernivåer
  • Vätskeretention
  • Uppkomsten av bristningar eller akne
  • Ärrbildningsproblem

När ska man inte ta läkemedlet prednisolon?

Experter varnar för att ta detta läkemedel om du är allergisk mot prednisolon. Detsamma gäller om du lider av en virussjukdom, eftersom läkemedlet då kan förvärra symtomen.

När du ska vaccinera ditt barn är det bäst att det inte genomgår behandling med prednisolon under två månader innan det får vaccinet. Om vaccinationen av någon anledning sammanfaller med prednisolonbehandlingen bör du rådfråga din barnläkare.

När det gäller kombinationen vacciner och prednisolon, är det viktigt att se till att det går minst 2 veckor mellan vaccinationsdatumet och början av behandlingen med detta läkemedel.

Ett barn som får ett vaccin.
Det är viktigt att barn inte får denna medicin vid vaccinationstider.

Du kanske också är intresserad av: Vad är en normal blodsockernivå för barn?

Hur avslutas en behandling med prednisolon?

Eftersom det är en kortikosteroid bör man aldrig sluta behandlingen plötsligt, särskilt om man har använt läkemedlet under en lång perioder. Bland anledningarna till att behandlingen inte bör stoppas abrupt finns risken för plötsliga sänkningarna av glukosnivåer och blodtryck.

Plötsligt avbrott av denna medicinering kan också påverka produktionen i binjurarna, eftersom att ta kortikosteroiden oralt konkurrerar med de hormoner som kroppen själv producerar.

När behandlingen avbryts abrupt, drabbas kroppen av en plötslig minskning av kortikosteroider, vilket kan förändra vitala funktioner. Av denna anledning måste doserna minskas gradvis så att kroppen får tid att anpassa sig gradvis till de hormonella förändringarna.

Korttidsanvändning av en kortikosteroid

Prednisolon är en kortikosteroid som bör användas endast under korta behandlingsperioder. På så sätt minskar risken för allvarliga biverkningar. Att slutföra behandlingen enligt ordination och följa de doser som är rekommenderade av en läkare är den bästa garantin för ett gott hälsotillstånd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Parker CM, Cooper MN. Prednisolone Versus Dexamethasone for Croup: a Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2019 Sep;144(3):e20183772.
  • Schwarz ES, Cohn BG. Is dexamethasone as effective as prednisone or prednisolone in the management of pediatric asthma exacerbations? Ann Emerg Med. 2015 Jan;65(1):81-2.
  • Cummins C, Wheatley K, Ives NJ. Sixteen-week versus standard eight-week prednisolone therapy for childhood nephrotic syndrome: the PREDNOS RCT. Health Technol Assess. 2019 May;23(26):1-108.
  • Gilchrist FJ, Ahmad AN, Batchelor HK, Marriott JF, Lenney W. A review of prednisolone prescribing for children with acute asthma in the UK. J Asthma. 2016 Aug;53(6):563-6.
  • Simon Taylor R. BET 1: Prednisolone for the treatment of acute gouty arthritis. Emerg Med J. 2017 Oct;34(10):687-689.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.