Orsakerna och symptomen vid laryngit

Laryngit är en sjukdom som kan uppstå på grund av flera orsaker. I den här artikeln berättar vi mer om dessa samt vilka som är de vanliga symptomen.
Orsakerna och symptomen vid laryngit

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Laryngit är en inflammation i struphuvudet, det organ som är ansvarigt för att låta inandad och utandad luft passera i kroppen. Det är det viktigaste området för fonetik eftersom det är här stämbanden finns. Läs vidare för att lära dig om symptomen vid laryngit.

Enligt experter från Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL) (Spanska sällskapet för öron-, näs- och halssjukdomar) anses denna patologi vara akut om patienten återhämtar sig efter en kort tid (timmar eller dagar). Om symptomen varar i mer än tre veckor är fallet kroniskt.

Som du ska få läsa i den här artikeln är laryngit en mycket vanlig sjukdom som vanligtvis orsakas av ett virus. Det är därför viktigt att känna till orsakerna och symptomen vid laryngit. Nedan berättar vi allt du behöver veta.

Förekomst av laryngit i den allmänna populationen

Det är viktigt att känna till epidemiologin av laryngit, det vill säga vem sjukdomen påverkar och dess förekomst (antal infekterade personer i en viss befolkning), för att hantera den. Epidemiologiska studier ger några mycket intressanta fakta:

 • Akut laryngit står för 15-20% av sjukdomar i andningsvägarna.
 • Förekomsten hos små barn är 3 till 6%. Således lider cirka 6 av 100 barn under sex år av denna sjukdom under någon period.
 • Den drabbade personens typiska profil är en tvåårig pojke som lider av sjukdomen på hösten och vintern.
 • Akut laryngit har en distinkt familjerelaterad komponent. Enligt barnläkare är det tre gånger större risk att barn med släktingar som har drabbats av denna sjukdom också drabbas av den.

Som du ser så är detta en sjukdom som företrädesvis drabbar barn. Detta beror på att små barn, upp till sex år, har högre röstspringa (glottis) och lösare och mindre fibrös submukös vävnad, faktorer som predisponerar dem för infektion.

man med symptom på laryngit
Halsont och dysfoni är de karakteristiska symptomen på laryngit.

Den här artikeln kan kanske intressera dig: Fyra naturläkemedel mot strupkatarr

Orsaker till laryngit

Vetenskaplig forskning säger att olika orsaker kan orsaka laryngit i en population. De är som följer:

 • Smitta. På grund av virus (förkylning, influensa eller herpes), bakterier (mykoplasma eller difteri) eller svamp (candidiasis eller aspergillos).
 • Ej smittsam. På grund av allergier, trauma, mediciner eller autoimmuna störningar.

Symptomen vid viral laryngit

Enligt flera studier orsakar parainfluensavirus 1, 2 och 3, 65% av alla fall. Influensa A- och B-virus (som orsakar influensa) och flera typer av adenovirus är också vanliga orsaker.

Dessa patogener är associerade med infektioner i övre luftvägarna, vilket leder till typiska kliniska manifestationer av influensa. Några av dem är:

 • Feber
 • Torr hals och ont i halsen
 • Dysfagi (svårigheter att svälja)
 • Andningssvårigheter och ihållande hosta
 • Svullna lymfkörtlar i nacken/halsen
 • Ont i öronen

Dessa symptom härrör sig från inflammation i slemhinnan i svalget, som blir röd och svullen. Den är med andra ord uppsvälld med ackumulerad extracellulär vätska. När det gäller behandling ska patienten vila sin röst och använda febernedsättande och smärtstillande medel.

I akuta fall läker denna sjukdom ut av sig själv. Symptomen försvinner för det mesta efter bara några dagar. Immunsystemet bekämpar den bakomliggande orsaken och det har ingen bestående effekt.

Symptomen vid bakteriell laryngit

Denna variant är mindre vanlig än viral laryngit. Enligt olika bibliografiska källor läker även denna variant ut av sig själv och har ett relativt snabbt förlopp.

En av de vanligaste orsakerna är mycoplasmabakterier, av vilka det finns fler än 100 olika arter. Symptomen liknar de som vi nämnde ovan: feber, icke-produktiv hosta, smärtsam sväljning och dysfoni (förändring av vissa av röstens akustiska egenskaper).

I dessa fall baserar man behandlingen på antibiotika. Erytromycin, klaritromycin eller azithromycin är effektiva för att döda bakterier i detta område i kroppen.

Icke-smittsam laryngit

Vissa fall av denna sjukdom är inte smittsam, vilket innebär att sjukdomen inte beror på mikroorganismer, utan överdriven användning av dessa organ och miljön som omger personen:

 • Allergier. Akut inflammation i stämbanden och resten av struphuvudet efter inandning av allergener. Det orsakar olika symptom på laryngit, från väsande andning till svår luftvägsobstruktion.
 • Inhalation. Direkt kontakt mellan halsvävnaden och skadliga ämnen, såsom rök eller mycket varm luft. Detta är vanligt hos överlevande från en brand eller hos brandmän.
 • Trauma eller överansträngning av stämbanden. Irritation i struphuvudet orsakat av ett slag eller ständig överansträngning av stämbanden.
kvinna med symptom på laryngit
Sjukdomen kan vara smittsam eller icke-smittsam.

För att lära dig mer, läs den här artikeln: Hur man botar halsont med varmt vatten och honung

Var uppmärksam på symptomen på laryngit

I den här artikeln har vi förklarat att laryngit är en mångfacetterad sjukdom eftersom den har olika orsaker, allt från smittsamma ämnen till direkta skador. Ändå orsakar de alla liknande symptom, såsom dysfoni och icke-produktiv hosta.

Smittsamma varianter är de vanligaste och de överförs mellan befolkningssektorerna genom direktkontakt eller genom inandning. Därför manifesterar de sig med vissa epidemiologiska mönster och når sin topp på vintern och hösten.

Dessa sjukdomar i andningsvägarna är ganska vanliga hos små barn. Det finns dock ingen anledning att oroa sig, eftersom de vanligtvis läker ut av sig själva. Men om symptomen varar i mer än två veckor är det viktigt att du konsulterar en läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Laringitis agudas de adulto, Hospital de Mérida. Recogido a día 12 de agosto en https://seorl.net/PDF/Laringe%20arbor%20traqueo-bronquial/102%20-%20LARINGITIS%20AGUDAS%20DEL%20ADULTO.pdf
 • Tapiainen, Terhi, et al. “Finnish guidelines for the treatment of laryngitis, wheezing bronchitis and bronchiolitis in children.” Acta Paediatrica 105.1 (2016): 44-49.
 • Basanta, M. A. (2003). Laringitis aguda (crup). An pediatría [Internet]1(S1), 55-61.
 • Alvo, Andrés, et al. “Conceptos básicos para el uso racional de antibióticos en otorrinolaringología.” Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 76.1 (2016): 136-147.
 • Stachler, Robert J., and James P. Dworkin-Valenti. “Allergic laryngitis: unraveling the myths.” Current opinion in otolaryngology & head and neck surgery 25.3 (2017): 242-246.
 • Temprano, M. M., & Hinojal, M. T. (2017). Laringitis, crup y estridor. Pediatr Integr21(7), 458-64.
 • Bustos, M. F., Guzmán, M., & Galeno, C. (2014). Laringitis aguda obstructiva o crup viral. Rev. Hosp. Clin. Univ. Chile25(3), 253-257.
 • Adetona, Olorunfemi, et al. “Review of the health effects of wildland fire smoke on wildland firefighters and the public.” Inhalation Toxicology 28.3 (2016): 95-139.
 • Garate, A., Valenzuela, P., & Casar, C. (1987). Laringotraqueobronquitis aguda bacteriana. Revista chilena de pediatría58(6), 472-478.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.