Hormonella förändringar under menopausen

Att gå igenom de hormonella förändringarna som kommer under menopausen är inte lätt för många kvinnor. De nya problemen som uppstår är ofta en utmaning.
Hormonella förändringar under menopausen

Senaste uppdateringen: 02 april, 2022

Att gå igenom hormonella förändringar under menopausen är inte lätt för väldigt många kvinnor. Som alla övergångsstadier uppstår nya problem och tillstånd som är en utmaning för kropp och själ.

Vi måste förstå att när vi pratar om menopausen så är det inte det samma som att prata om klimakteriet. Under menopausen fokuserar vi på menstruationscyklerna. En kvinna är i menopausen när tolv månader i rad har gått utan menstruation.

Klimakteriet, å andra sidan, är upphörandet av menstruationscykeln plus alla andra element som följer processen. Även om menopausen sker gradvis, kan vi säga att det kommer i tre stadier:

 • Perimenopausen: Dessa är månaderna eller åren innan den slutliga förlusten av menstruation. Äggstockarna har färre ägg och hormonproduktionen sjunker kraftigt.
 • Själva menopausen: Tolv månader i följd utan menstruation.
 • Postmenopausen: Perioden efter den deklarerade menopausen.

Menopausen och hormonella förändringar

Hormonella förändringar under menopausen drivs av en nedgång i produktionen av östrogen och progesteron. De lägre nivåerna av båda dessa hormoner i kroppen är vad som leder till uppkomsten av symptomen.

Under normala menstruationscykler sker ägglossningen i mitten av fasen. Denna ägglossning, eller frisättningen av ett ägg i äggledarna för att förbereda det för befruktning, är möjlig eftersom den kvinnliga kroppen har östrogen och progesteron.

Båda hormonerna blir syntetiserade i äggstockarna. När dessa organ stoppar produktionen sker ingen ägglossning och därför ingen menstruation. Kort sagt, detta är den direkta orsaken till menopausen.

Eftersom östrogen och progesteron fyller olika funktioner i människokroppen, och inte bara verkar direkt på ägglossningen, har detta stadium många symptom. I första hand är östrogen det hormon som orsakar de mest kännbara hormonella förändringarna under menopausen.

En kvinna med huvudvärk
Hormonella förändringar som uppstår under menopausen, särskilt gällande nivåerna av östrogen och progesteron, leder till besvärande symptom.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Kost för klimakteriet: Näringsämnen som inte får saknas

Problemet med sjunkande nivåer av östrogen

Vi kan tillskriva de hormonella förändringarna under menopausen främst till östrogener. Dessa är könshormoner som bildas i äggstockarna och binjurarna. När en kvinna är gravid produceras de även av moderkakan.

Östrogener aktiverar och inaktiverar specifika gener i cellerna för att uppnå sitt syfte. Därmed kan de ge order om att producera eller inte producera vissa proteiner i kroppen, som Jorge Salvador, professor i obstetrik och gynekologi, påpekar. Och de främjar inte bara ägglossning, utan de kan också:

 • Påverka slemhinnorna i urin- och reproduktionssystemen
 • Få könshår att växa på ett karakteristiskt sätt
 • Påverka lipidmetabolismen
 • Delta i syntesen av kollagen
 • Påverka var du kommer att lagra kroppsfett
 • Upprätthålla menstruationsrytmen
 • Vara involverad i benmetabolism

Symptom i samband med hormonella förändringar under menopausen

Baserat på alla funktioner som östrogen har och som vi har tagit upp här ovan, bör vi hålla i åtanke att symptomen på hormonella förändringar under menopausen härrör sig från förändringar i dessa funktioner. När östrogener minskar händer följande:

 • Menstruationscykeln tappar sin specifika rytm och du kommer att uppleva månader utan ägglossning och menstruation.
 • Temperaturregleringen kommer att bli påverkad, med värmevallningar som följd.
 • Hur huden svettas kommer att förändras, vilket kan resultera i rikliga svettningar under natten.
 • Slemhinnorna torkar ut, särskilt i slidan, och orsakar smärta vid samlag – dyspareuni.
 • Skelettet förlorar mer kalcium än det absorberar och kan bli poröst. Om det når en viss nivå finns det en risk att den kliniska situation som man kallar osteoporos kommer att uppstå.
En patient och en läkare
Nedgången i östrogennivåerna under menopausen resulterar i ett antal förändringar som påverkar kvinnans hälsa. Därför är det viktigt att upprätthålla en sund livsstil och gå på regelbundna läkarkontroller.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Lär dig om vilken kost som rekommenderas under menopausen

Ersättningsterapi för hormonella förändringar under menopausen

För att motverka hormonella förändringar under menopausen kan läkare ordinera hormonbehandling. Detta innebär att man tar dessa läkemedel systemiskt eller lokalt för att behandla specifika symptom.

Terapin består i att förse kroppen med östrogen som den saknar på grund av minskad produktion. Detta konstgjorda och externa östrogen ersätter bristerna och minskar besvärande symptom.

Den systemiska formen av hormonbehandling består av östrogenpiller eller plåster. Vissa vetenskapliga studier, som en som publicerats 2015 i Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología, har dock associerat vissa av dessa behandlingar med en ökad risk för andra sjukdomar, varför man bör använda dem med försiktighet.

Din läkare bedömer om nyttan av behandlingen faktiskt överväger de potentiella riskerna. Hen måste överväga hur mycket symptomen påverkar din livskvalitet. För vissa kvinnor kan värmevallningar eller vaginal torrhet innebära stora obehag. För osteoporos finns andra behandlingar som stärker benen utan att du behöver använda hormoner.

Ett annat alternativ som kan vara effektivt är lokal och utvärtes behandling med östrogen, som inte tränger in i hela kroppen. Det finns preparat att använda i slidan med mycket låga doser östrogen som förbättrar till exempel torrhet i slemhinnorna i området. Ovan nämnda risk gäller inte där.

Det är mycket viktigt att du konsulterar en läkare du litar på om dina symptom och besvär. Det bästa första tillvägagångssättet är att eliminera alla tvivel och frågor som kommer sig av dina hormonella förändringar för att kunna fatta ett väl underbyggt terapeutiskt beslut. Om vi ​​förstår att menopausen är en oundviklig förändring, har vi bättre förutsättningar att möta dessa på ett så naturligt sätt som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Torres Jiménez, Ana Paola, and José María Torres Rincón. “Climaterio y menopausia.” Revista de la Facultad de Medicina (México) 61.2 (2018): 51-58.
 • Lugones Botell, Miguel, Tania Y. Quintana Riverón, and Yolanda Cruz Oviedo. “Climaterio y menopausia: importancia de su atención en el nivel primario.” Revista Cubana de Medicina General Integral 13.5 (1997): 494-503.
 • Martínez, Silvia Sanz, et al. “Prevención de la menopausia en la mujer.” Salud y cuidados durante el desarrollo (2017): 239.
 • Gómez, C. E., & Abellán, B. R. (2018). Terapia de reemplazo hormonal y riesgo cardiovascular: evidencia al 2015. Revista de la Federación Centroamericana de Obstetricia y Ginecología, 2015(20).
 • Salvador, J. (2008). Climaterio y menopausia: Epidemiología y fisiopatología. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 54(2), 71-78.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.