Allergi mot choklad: orsaker, behandling och förebyggande

Har du allergi mot mjölk eller jordnötter? Är du en kakaoälskare? Detta intresserar dig definitivt. Vi kommer att förklara allt om chokladallergi.
Allergi mot choklad: orsaker, behandling och förebyggande
María Irene Benavides Guillém

Skriven och verifierad av läkare María Irene Benavides Guillém.

Senaste uppdateringen: 03 april, 2023

Allergi mot choklad är ett kontroversiellt och komplext ämne. Vanligen uppstår allergiska symtom på grund av ingredienser som mjölk, nötter, jordnötter och nickel, och inte själva kakaon.

Kakao är grundingrediensen i choklad. I 100 gram kakao finns det 20,4 gram proteiner, 25,6 gram lipider, 11,5 gram kolhydrater och mineraler som fosfor, kalcium och järn bland andra ämnen.

Det finns dock olika typer av choklad, allt från mörk choklad, som innehåller mer än 80 % kakao, till vit choklad, utan ren kakao, och alla med varierande innehåll mjölk och socker. Alla dessa element är potentiella källor till allergi.

Hur uppstår allergi mot choklad?

Vissa livsmedel genererar ett toleranssvar. Hos en allergisk person kallar man dem för patogener, vilket utlöser ett inflammatoriskt svar.

Denna mottaglighet för att utveckla matallergi involverar faktorer som genetik och de mikrober vi har i våra tarmar. Vi talar om allergier när exponering för eller konsumtion av choklad eller dess komponenter alltid utlöser ett onormalt immunförsvar. Den mest kända formen är den där kroppen producerar antikropparna immunglobulin E.

Vid klassiska allergier binder immunglobulin E-molekyler som frigörs som svar på maten till receptorer på celler som mastceller och basofiler. Detta resulterar i frisättning av ämnen som histamin. Detta är vad som orsakar den snabba uppkomsten av allergiska manifestationer, allt från hudutslag till anafylaxi.

Allergi mot choklad
Frisättning av ämnen som histamin ligger bakom vissa snabbt uppkomna symptom, såsom hudutslag.

Symtom

Symtom på matallergier, inklusive choklad, involverar nästan alla organ i kroppen. Nässelutslag kan förekomma på huden, med klåda och rodnad i olika utsträckning.

I svårare fall kan det uppstå ödem eller generaliserad svullnad, så kallade “angioödem”. Detta kan vara livshotande när det påverkar andningsorganen.

Gastrointestinala symtom är frekventa, som börjar med illamående och mild buksmärta. Kräkningar och diarré följer.

Tecken på allergisk rinit, såsom ökat nässekret och klåda i näsan, åtföljs av hosta. Dessutom kan det finnas kardiovaskulära komplikationer, såsom ett plötsligt blodtrycksfall och cirkulationskollaps.

Allergier förknippade med choklad

Vanliga allergiframkallande livsmedel är mjölk, ägg, jordnötter, nötter, skaldjur, vete, soja och fisk. I sin tur kommer produkter som innehåller dessa ingredienser att orsaka reaktioner.

Mjölk, jordnötter och trädnötter finns i choklad.

Personer med nickelallergi kan utveckla systemiskt nickelallergisyndrom eller kronisk dermatit vid intag av choklad. Mindre väl beskrivet är kakaoallergi. Det finns rapporter om sensibilisering genom yrkesmässig exponering.

Parallellt har Lopes et al. rapporterat 3 patienter med immunglobulin E-medierat allergiskt immunsvar mot kakao. I alla tre fallen fanns ett positivt oralt provtagningstest. Patienterna uppvisade klåda, ödem och andningssymtom som krävde behandling med antihistaminer och adrenalin.

Hur man behandlar allergi mot choklad

Behandlingen av chokladallergi har flera aspekter. Mediciner som antihistaminer och kortikosteroider är effektiva för symtomlindring. Men vid anafylaxi är förstahandsbehandlingen epinefrin eller adrenalin.

På lång sikt är det viktigaste att undvika det allergiframkallande livsmedlet. Eftersom kosten kan vara problematisk är hjälp av en nutritionist alltid att rekommendera.

Ett annat alternativ är immunterapi. Patienten får då utsätta sig mot små och ökande mängder av maten som orsakar allergin, tills denna uppnår en tolerans.

Ett allergitest.
Allergitester för diagnos utförs vanligtvis på huden och mäter vävnadens reaktion på exponering för medlet.

Kan jag förebygga chokladallergi?

På grund av födoämnesallergiernas multifaktoriella natur är förebyggande ett ständigt föremål för forskning. Förebyggande åtgärder är inriktade på barndomen, eftersom det är då det finns mer vetenskapliga bevis.

År 2021 publicerades rekommendationerna från American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, American College of Allergy, Asthma and Immunology och Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology. Dessa institutioner menar att det är viktigt att introducera jordnötter och kokta ägg vid 6 månaders ålder. Tillsammans med detta måste ett litet kosten hos småbarn innehålla en stor mångfald av olika livsmedel.

Å andra sidan föreslår European Academy of Allergy and Clinical Immunology i en publikation 2021, att man undviker regelbunden användning av välling med komjölkprotein för att komplettera amningen under den första levnadsveckan.

Vad gör jag om jag redan har en allergi mot choklad?

Om du redan är allergisk mot choklad, måste du vidta ytterligare försiktighetsåtgärder för att undvika komplikationer:

 • Se till att läsa etiketterna på de produkter du äter
 • Var försiktig när du äter ett nytt livsmedel för första gången
 • Var försiktig när du äter produkter köpta på gatan
 • Prata om din allergi med människorna runt omkring dig.

Kom ihåg att det alltid är nödvändigt att konsultera sjukvård och läkare vid eventuella frågor och följa deras rekommendationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Lopes JP, Kattan J, Doppelt A, Nowak-Węgrzyn A, Bunyavanich S. Not so sweet: True chocolate and cocoa allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019;7(8):2868-2871.
 • Montagna MT, Diella G, Triggiano F, Caponio GR, De Giglio O, Caggiano G et al. Chocolate, “Food of the Gods”: History, Science, and Human Health. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(24):4960.
 • Anvari S, Miller J, Yeh CY, Davis CM. IgE-Mediated Food Allergy. Clin Rev Allergy Immunol. 2019 ;57(2):244-260.
 • Shu SA, Yuen AWT, Woo E, Chu KH, Kwan HS, Yang GX, Yang Y, Leung PSC. Microbiota and Food Allergy. Clin Rev Allergy Immunol. 2019;57(1):83-97.
 • Muthukumar J, Selvasekaran P, Lokanadham M, Chidambaram R. Food and food products associated with food allergy and food intolerance – An overview. Food Res Int. 2020;138(Pt B):109780.
 • Cianferoni A. Non-IgE Mediated Food Allergy. Curr Pediatr Rev. 2020;16(2):95-105.
 • Fleischer DM, Chan ES, Venter C, Spergel JM, Abrams EM, Stukus D et al. A Consensus Approach to the Primary Prevention of Food Allergy Through Nutrition: Guidance from the American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology; American College of Allergy, Asthma, and Immunology; and the Canadian Society for Allergy and Clinical Immunology. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(1):22-43.e4.
 • Halken S, Muraro A, de Silva D, Khaleva E, Angier E, Arasi S et al ; European Academy of Allergy and Clinical Immunology Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group. EAACI guideline: Preventing the development of food allergy in infants and young children (2020 update). Pediatr Allergy Immunol. 2021;32(5):843-858.
 • Rishor-Olney CR, Gnugnoli DM. Nickel Allergy. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557638/.
 • Jacob SE, Hamann D, Goldenberg A, Connelly EA. Easter egg hunt dermatitis: systemic allergic contact dermatitis associated with chocolate ingestion. Pediatr Dermatol. 2015;32(2):231-3.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.