Allergi mot skaldjur: Symptom och behandling

Om du eller ditt barn har en allergi mot skaldjur finns det några saker du bör tänka på för att minimera risken för allergiska reaktioner. I den här artikeln ger vi dig några tips.
Allergi mot skaldjur: Symptom och behandling
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Allergi mot skaldjur är en av de vanligaste typerna av allergier. Blötdjur och kräftdjur kan enkelt få immunsystemet att reagera för att bekämpa allergener. Det kan resultera i milda eller svåra reaktioner.

Allvarliga allergiska reaktioner kan vara extremt farliga. Därför är det viktigt att känna till symptomen för att undvika allvarligare komplikationer.

När ett ämne kommer in i kroppen bestämmer immunsystemet om det måste bekämpa det eller ska släppa in det. Vid allergi mot skaldjur identifierar immunsystemet proteinet som skadligt och reagerar för att skydda kroppen. Ibland kan dessa reaktioner utvecklas på ett så allvarligt sätt att de potentiellt är livshotande.

Vad är en allergi mot skaldjur?

Som beskrivs i en studie i Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, orsakas allergier mot skaldjur av specifika proteiner som finns i vissa typer av marina djur. De vanligaste typerna av marina djur som producerar dessa allergiska reaktioner är blötdjur och kräftdjur.
När kroppen detekterar en allergiframkallande substans aktiverar den en försvarsmekanism som kan leda till milda symptom, som nässelfeber och mild svullnad, eller allvarligare symptom, som anafylaxi.

En familjehistoria med allergi mot skaldjur är en av de största riskfaktorerna för en person att utveckla denna typ av allergi. Dessutom är denna typ av allergi vanligare hos vuxna än hos barn, även om det kan förekomma i alla skeden av livet. Vidare är överkänslighet mot skaldjur vanligare hos kvinnor än hos män.

skaldjur
Anafylaxi är det allvarligaste stadiet av allergi mot skaldjur och kan vara livshotande.

Vilka är symptomen på allergi mot skaldjur?

Som vi nämner ovan kan allergisymptomen vara lindriga eller svåra. Generellt visar sig de första tecknen på en allergisk reaktion ungefär en timme efter att man har ätit skaldjur. Typiska tecken är svullnad och klåda på läppar och/eller tunga.

I allvarligare fall kan man få andningssvårigheter. Man kan också uppleva problem med tarmarna. Det kan vara diarré, buksmärta och kräkningar. Denna typ av reaktion kräver vanligtvis läkemedel och det kan vara bra att ta probiotika, vilket har visat sig kunna kontrollera kronisk diarré.

Andra symptom som yrsel och svimning eller medvetslöshet kan också uppstå. Om något av dessa tecken dyker upp bör man uppsöka läkarvård. På det sättet kan man hålla koll på utvecklingen och ta mediciner om det behövs.

Anafylaktisk chock

Skaldjursallergi kan leda till en anafylaktisk chock, vilket är en livshotande biverkning som kräver omedelbar läkarvård. Injektioner av adrenalin i form av en EpiPen är i själva verket den första och grundläggande behandlingen, vilket bekräftas av en studie publicerad i Jornal de Pediatria .

Symptom på anafylaktisk chock inkluderar andningssvårigheter på grund av svullnad i halsen, blodtrycksfall, förvirring, yrsel, svimning och medvetslöshet.

Vilka är de möjliga komplikationerna av allergi mot skaldjur?

En person kan ha vissa redan existerande förhållanden som kan förvärra dennas sannolikhet att uppleva anafylaxi. Till exempel, om en person har astma, anafylaxi i familjen orsakad av matallergier eller en personlig medicinsk historia med allergiska reaktioner mot skaldjur, är det stor sannolikhet att reaktionen kan bli allvarlig.

På grund av detta är det oerhört viktigt att läsa innehållsförteckningarna noggrant på alla livsmedel man köper. På det sättet kan man se till att det inte finns någon korskontaminering eller spår av ämnen man är allergisk mot. Detta är ett första steg till att förebygga att man drabbas av en allergisk reaktion.

Om du har en allvarlig allergi mot skaldjur kan du till och med behöva hålla dig borta från platser där skaldjur tillagas. Lukten och ångan från skaldjur kan utlösa oönskade reaktioner.

Du kanske också gillar den här artikeln: Lindra dina allergibesvär med naturliga medel

Hur man behandlar allergi mot skaldjur

För närvarande finns det inget garanterat botemedel mot skaldjursallergi. Denna matallergi är en process som sannolikt kommer att pågå under hela livet när den väl har inträffat.

Det enda man kan göra är därför att försöka undvika att äta och komma i kontakt med fisk och skaldjur. Som vi nämnde tidigare inkluderar detta att andas in ångorna från dem. Naturligtvis gäller detta bara om en allergi mot skaldjur redan har blivit bekräftad.

Om du går på restaurang, kontrollera att menyn har en översikt över allergier. Genom att titta på den kan du se vilka rätter som innehåller skaldjur, och vilka som inte gör det.

Läs noga innehållsförteckningar över ingredienser för att bekräfta att de inte har förpackats eller tillagats i en anläggning som även hanterar skaldjur. Det är mycket troligt att om de har det, kommer maten att innehålla spår av skaldjur, vilket kan vara farligt.

Allergi mot skaldjur hos barn

Som vi redan har nämnt är det vanligare att utveckla skaldjursallergier i vuxenlivet än under barndomen, även om det senare också är mycket möjligt.

Om du märker en oönskad reaktion hos ett barn efter att han eller hon har ätit skaldjur rekommenderar vi att du använder en EpiPen i nödfall. Det kan hjälpa till att rädda barnets liv genom att förhindra en allergisk chock.

Föräldrar och vårdnadshavare bör vara mycket försiktiga. De måste se till att barnet inte äter skaldjur eller mat som har varit i kontakt med detta allergiframkallande ämne. Men om barnet uppvisar symptom på överkänslighet som svullnad, klåda eller inflammation i munnen för första gången, är det bäst att ta en tur till akutmottagningen.

Hur man förhindrar allergiska reaktioner

Om du eller ditt barn har en allergi mot skaldjur kan du följa dessa användbara tips. På så sätt kan du förhindra potentiell exponering.

Läs etiketterna på livsmedel

Du måste se till att all mat du köper i mataffären är fri från allergener genom att läsa på etiketterna. På så sätt kan du undvika problem.

Var försiktig när du äter ute

Numera har menyer på restauranger vanligtvis ett avsnitt som betonar de potentiella allergiframkallande ämnena i de olika rätterna. Det är dock fortfarande en bra idé att berätta för servitören att du har en allergi så att de kan vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att undvika korskontaminering av mat.

allergi mot skaldjur på fat
När du äter ute på restaurang är det viktigt att vara uppmärksam på information om allergener i restaurangmenyerna.

Korskontaminering

Personer med en matallergi kan få en reaktion genom att äta mat tillagad i en kontaminerad skål eller med samma redskap. Med andra ord behöver man inte faktiskt äta skaldjur för att få en reaktion eller allergisk chock. Det kan i vissa fall räcka att äta mat som har berört samma yta som skaldjur. Därför är hygien extremt viktigt.

Allergi mot skaldjur är ett livsmedelsrelaterat problem

Som du har läst här kan allergi mot skaldjur vara livshotande om en person inte vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder. På grund av detta är det alltid viktigt att läsa alla innehållsetiketter och omedelbart uppsöka läkarvård om du tror att du har en allergisk reaktion.

Om du blir bekräftad i din misstankar, kom ihåg att alltid ha en EpiPen med dig, om du skulle behöva använda den en dag. Detta är också viktigt för föräldrar och vårdnadshavare till barn med allergi mot skaldjur. De måste vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att säkerställa att barnet håller sig borta från eventuella allergiframkallande ämnen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Szajewska H., Canani RB., Guarino A., Hosjak I., et al., Probiotics for the prevention of antibiotic associated diarrhea in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2016. 62 (3): 495-506.
  • Sarinho E., Moura MG., Severe forms of food allergy. J Pediatr, 2017. 1: 53-59.
  • Wong L., Tham EH., Lee BW., An update on shellfish allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol, 2019. 19 (3): 236-242.
  • Velazco-Benítez, C. “Epidemiología de la alergia alimentaria en la edad pediátrica.” Rev Gastrohnup 14.2 (2012): 62-5.
  • García Falcón, Manuel Enrique. “Papel de los probióticos en el tratamiento de alergias e intolerancias alimentarias.”
  • Borrego, J. Torres, JF Martínez Cuevas, and J. Tejero García. “Reactividad cruzada entre pescados y mariscos.” Allergologia et immunopathologia 31.3 (2003): 146-151.
  • Fernández Morales, Isidora, and María Ignacia Von Jentschykmakuc. “Abordaje nutricional en alergias alimentarias más prevalentes.” (2016).
  • Binaghi, María Julieta, et al. “Declaración de alérgenos y detección de trazas de leche, soja y huevo en alimentos de consumo frecuente por niños.” Actual. nutr (2017): 72-83.
  • Plaza-Martin, Ana María. “Alergia alimentaria en la edad pediátrica, conceptos actuales.” Anales de pediatría. Vol. 85. No. 1. Elsevier Doyma, 2016.
  • Blasco, Jaime Lozano, Sergio José Quevedo Teruel, and Mónica Piquer Gibert. “Alergia a frutos secos. Alergia a legumbres y frutas. Alergia a pescados y mariscos.”

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.