7 intressanta fakta om pupillerna - kände du till dem?

7 intressanta fakta om pupillerna - kände du till dem?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

Pupillerna speglar vår själ och kan vidga sig som blommor. Har du någon gång frågat dig själv vad de kan berätta för dig?

Vi bjuder idag in dig till att lära dig mer om dina ögons inre – om den magiska, mörka punkten som kallas pupill. Som du vet är det den del av ögat som reglerar hur mycket ljus ögat tar in, men den döljer även många andra hemligheter.

1. Optografi

Optografi, från engelskans “optography”, är idag inte en känd terminologi. Det fanns dock en tid då detta uttryck användes. Fysiologen Willhelm Friedrich Kuhne utvecklade 1881 en vetenskapsgren för att analysera pupiller hos personer som blivit mördade.

På den tiden trodde de att mördarens bild kunde ha “fastnat” på offrets pupiller som ett fotografi, och många mikroskopundersökningar genomfördes för att undersöka ifall detta var fallet.

Dessa undersökningar utfördes även på Jack Uppskärarens (“Jack the Ripper”) offer, men tyvärr kom ingen fram till någon slutsats. Optografin klassas idag inte som en vetenskap.

2. Relationen mellan pupillerna och våra känslor

Lust kan få pupillerna att öka i storlek

Vi vet att starka känslor som glädje, entusiasm och även sexuell lust kan få pupillerna att öka i storlek. Det kan tyckas märkvärdigt men det var något som visade sig i ett berömt experiment år 1977 vid University of California.

I studien fick 150 deltagare en erotisk bok att läsa. Forskarna observerade hur pupillerna vidgade sig under vissa passager i boken.

3. Pupillerna vidgas vid svåra problem

Pupillerna vidgar sig vid koncentration

När du stöter på ett problem som tar mycket tankekraft och koncentration är det vanligt att pupillerna vidgar sig, speciellt om problemet orsakar stress och ångest.

4. Avsky

Avsky skapar en reaktion i dina pupiller

Det är en naturlig och instinktiv reaktion. Människor känner en direkt avsky mot vissa saker: äckliga lukter, dött material och även stimuli som våld. Alla dessa påverkar även pupillerna. De vidgas för att hjärnan signalerar att du vill fly, och då måste din syn förbättras för att du inte ska springa rakt in i saker. Märkligt, eller hur?

5. Smärta och dina pupiller

Smärta syns i dina pupiller

Precis som i punkten ovan reagerar vårt autonoma nervsystem på starka smärtor genom att få oss att vilja fly, och en av de första av kroppens reaktioner är att pupillerna vidgas.

6. Dina pupiller och kemiska ämnen

Gifter kan skapa en reaktion

Våra ögon är väldigt känsliga för kemiska ämnen i atmosfären. Om du någon dag vaknar och märker att dina pupiller är mer vidgade än vanligt bör du uppsöka en läkare.

Utöver att det kan bero på ett problem med hjärnan kan pupillerna även vidgas p.g.a. följande:

  • Gifter och andra kemiska ämnen för personer som är allergiska
  • Kloroform och vissa typer av droger

7. Neurologiska sjukdomar

Pupiller som inte minskar vid direkt solljus kan vara ett tecken på en skada eller sjukdom

Den här punkten är mycket viktig. Om du efter att du har fått ett slag får vidgade pupiller är det viktigt att du direkt söker läkarhjälp. Du kan ha fått en inre blödning eller något neurologiskt problem som kräver snabb tillsyn.

Om pupillerna vidgas, och inte minskar vid direkt solljus, kan det även vara ett tecken på en hjärntumör.

Som du nu vet är pupillerna inte bara en reflektion av våra känslor, utan även en indikator på vår hälsa. Därför är det bra att lära sig mer om pupillerna för att skydda ditt välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.