Vad händer i hjärnan när du lider?

Livet är en process av kontinuerligt lärande. Du måste ta lärdom av dina misstag för att växa som människa.

Ett ordspråk säger: ”Trädets rötter växer djupare under stormar.” Det vill säga att vi, i någon mening, ibland måste lida för att växa som människor, lära av våra misstag och få visdom från våra misslyckanden. Låt oss idag lära dig lite mer om denna dimension av känslor, och vad som faktiskt händer i hjärnan när du lider.

1. Lidandet, hjärnans skulptör

Tårar
Du har med all sannolikhet redan en viss medvetenhet om detta. Men under loppet av ditt liv, och under kontinuerligt lidande, genomgår din hjärna djupgående förändringar som oundvikligen kommer att påverka din personlighet.

Se på barn till exempel. Vissa barn utsätts för övergrepp vid en mycket tidig ålder. Det finns inget mer destruktivt än smärtsamma barndomshändelser som dessa. Läkare och psykiatriker säger att lidandet i dessa fall påminner mycket om det som en soldat i strid upplever.

Kontinuerlig rädsla, hög vaksamhet och långvarig sorg kan leda till störningar i hjärnan och frisläppandet av vissa signalsubstanser. Områden i hjärnan som amygdala och insula, som är förknippade med känslorna smärta och rädsla, stimuleras. Denna stimulering kan generera långsiktiga konsekvenser hos vår personlighet: misstro och ilska samt en benägenhet att bli deprimerad eller till och med begå våldshandlingar.

Resultaten varierar naturligtvis mellan olika delar av världen, men gemensamt för samtliga fall är att risken är hög att hjärnan kommer att påverkas på något sätt.

Föreställ dig till exempel ett äktenskap där den ena parten misshandlas. I slutändan når detta stora lidande en cerebral nivå och personen faller ner i ett tillstånd av hjälplöshet från vilket denne utvecklar depression, ilska och frustration… Det är viktigt att vara medveten om dessa risker.

2. Lidande, ett mästerligt verktyg för lärande

Fångad
Livet är inte menat att vara en dans på rosor med ständig glädje, eller en rak väg utan hinder. Inte på något sätt. Det finns många trevliga upplevelser som vi kan lära av, men lidande är utan tvekan en vis guide. Det kan vara den bästa, men det är också den mest hänsynslösa.

Somliga hävdar att den som inte har lidit inte riktigt har levt. Kanske är det lite av en överdrift, men det är värt att fundera över. Vi lär av våra misslyckanden och förluster. Den som vägrar att lära av sina misstag förstår inte vad livet är: en kontinuerlig lärandeprocess. Om du inte accepterar dina förluster kommer det att bli omöjligt för dig att ta dig framåt och övervinna dem, och så småningom bli starkare.

Lidandet är inte trevligt, det vet vi, men det får inte bli ett hinder för resten av ditt liv, eller en ursäkt för att stänga alla dina dörrar. Ditt inre jag, din styrka och din vilja kommer att vara de motorer som aktiverar din förmåga att övervinna lidandet. Glöm inte det.

3. Lidandet söker frisättning

Ensamhet
Låt inte ditt lidande byggas upp utan att du lär dig att hantera det. Att försöka leva med den smärtan kan generera alltför många problem i din hjärna: höga kortisolnivåer, stress, oförmåga att lära dig nya saker, minnesförlust… Så småningom kommer du att försvagas, och din hälsa och känslomässiga balans försvagas på samma gång.

Om du har styrkan att frigöra dig, bara göra det! Om någon sårar dig, ställ personen till svars. Om något tynger ner dig, finn en plats där du kan andas eller en du kan fly till. Låt dina ögon fyllas med tårar och gråt när du behöver. Finn din röst och riv de murar som skadar dig, och som du inte förtjänar. För ingen förtjänar lidande, särskilt inte den sorten som inte har något slut.

Leta alltid efter lösningar på dina problem om det är i din makt att göra det. All ansträngning kommer att vara värt det för dig och för din hälsa, och du förtjänar det.

MER FÖR DIG