6 risker med att krossa tabletter, piller och kapslar

Det finns en del människor som modifierar sina piller för att göra det lättare att ta dem. Det finns dock vissa risker med att krossa läkemedel.
6 risker med att krossa tabletter, piller och kapslar
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Att krossa tabletter, piller och kapslar är en vanlig metod för att göra det lättare att ta dem. Detta förändrar dock läkemedlets integritet och därmed dess effektivitet. Helst bör du ta läkemedel utan att modifiera dem.

De flesta läkemedel kommer i form av tabletter, piller eller kapslar. Av den anledningen kan man vilja dela eller krossa dem, om man har för svårt att svälja dem.

Varför det inte är bra att krossa tabletter, piller eller kapslar

Många föredrar att krossa sina läkemedel för att göra det lättare att ta dem. Som nämns i en publikation i Nursing Magazine finns det dock vissa läkemedel som konstrueras med det särskilda syftet att de ska frisätta sina aktiva ingredienser under en specifik tidsperiod.

Därför kan det vara skadligt att krossa dem innan konsumtion. Finns det fler skäl att undvika att krossa tabletter, piller och kapslar? Fortsätt läsa för att lära dig mer.

1. Förlust av läkemedelsstabilitet

Sväljningssvårigheter är ett vanligt problem för äldre. Det är också vanligt hos personer med beteendestörningar.

Dessa kan vara fall då man krossar pillren alternativt öppnar kapslarna. Detta leder tyvärr till betydande förändringar i stabiliteten hos de aktiva ingredienserna.

Det leder också till en möjlig förlust av läkemedlets effektivitet. Och det kommer förmodligen inte heller att smaka särskilt bra!

Olika läkemedel på ett bord

2. Doseringsfel

Som en allmän regel kan du bara dela tabletter som har en skåra. Du kommer dock inte alltid kunna bryta av dem exakt på grund av deras form, storlek eller beläggning.

Vidare, om du vill dela upp en dos kan du inte vara säker på att fördelningen av den aktiva ingrediensen är densamma i de två halvorna. Du kan då få i dig fel dos och orsaka andra hälsoproblem.

Det finns tabletter som är mycket små, och en liten skillnad i storlek som uppstår när du bryter dem kan leda till att du går från den dos du behöver till en farlig. Ett alternativ för säkrare delning kan vara att använda ett verktyg som gör snittet mer exakt, dock innebär det fortfarande risk för att det blir fel storlek på delarna.

Något annat som är viktigt att tänka på: Vad innehåller bipacksedeln och hur läser man den?

3. Förändringar i frisättningen av den aktiva ingrediensen

Att krossa läkemedel kan leda till betydande förändringar i dosen. Detta kan påverka frisättnings- och absorptionsegenskaperna för den aktiva ingrediensen i läkemedlet. Dessutom kan det öka risken för biverkningar, alternativt så kan det försämra läkemedlets effekt.

Det finns läkemedel som har en speciell beläggning för att din kropp ska kunna absorbera dem på ett visst sätt. Denna typ av skydd reglerar frisättningshastigheten för den aktiva ingrediensen och därför läkemedlets verkan. När du bryter beläggningen det så ändrar du hur den aktiva ingrediensen frisätts.

Detta leder också till en okontrollerad tillförsel av läkemedlet. Faktum är att det kan orsaka en otillräcklig dos eller en överdos. Det kan också vara giftigt eller ge en ökad risk för skadliga biverkningar.

4. Att krossa tabletter kan modifiera absorptionen

Vissa tabletter har en så kallad enterisk beläggning. Den ser till att läkemedlet passerar genom magen intakt och sedan frisätter den aktiva ingrediensen i tarmen.

På detta sätt förhindrar man irritation i magslemhinnan och motverkar effekten av magsyrorna. Magsyror kan förstöra den aktiva substansen eller fördröja starten av dess verkan.

När du krossar ett piller påverkas den enteriska beläggningen, vilket kan innebära en negativ påverkan av dess verkan. Därtill kan det irritera magen och orsaka biverkningar.

Piller utströdda på bord

5. Förändring i läkemedlets effekt

Resoribletter är tabletter som tas sublingualt (under tungan). De är konstruerade för att lösa sig snabbt så att du absorberar dem på kort tid. Dessa läkemedel löses upp under tungan för att nå blodomloppet omgående. Att krossa en sublingual tablett förändrar dess stabilitet helt och ändrar dess effekt.

6. Risker vid hanteringen

En annan risk med att krossa läkemedel är att de kan spridas i luften och andas in av personen som hanterar dem.

Detta kan vara en riskfylld situation för personen som hanterar läkemedlet eftersom vissa mediciner kan irritera slemhinnan. Om du är gravid eller planerar att bli gravid, måste du dessutom ha i åtanke att vissa läkemedel är teratogener (som kan orsaka defekter i embryot).

Du bör helst undvika att krossa piller, kapslar och tabletter

Ett bra alternativ för att undvika att krossa läkemedel är att leta efter andra doseringsformer. Dessa alternativ kan göra behandlingen enklare och gör att du inte behöver manipulera dina piller. På så sätt kan du undvika de risker vi nämnde. Tveka inte att prata med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, F. (2009). Farmacéuticos comunitarios revista de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Farmacéuticos Comunitarios.
  • Administración de medicamentos: ¿se puede alterar la integridad de la forma farmacéutica? (2011). Farmacéuticos Comunitarios.
  • Catalán, E., Padilla, F., Hervás, F., Pérez, M. A., & Ruiz, F. (2001). Fármacos orales que no deben ser triturados1. Enfermería Intensiva. https://doi.org/10.1016/s1130-2399(01)78032-7

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.