4 homeopatiska medel mot utbrändhet

Läs följande artikel för att lära dig mer om homeopatiska medel mot utbrändhet, som är ett tillstånd av fysisk, mental och känslomässig utmattning som kommer sig av överdriven exponering för arbetsrelaterad stress.
4 homeopatiska medel mot utbrändhet

Senaste uppdateringen: 07 maj, 2022

Utbrändhet är ett tillstånd av fysisk, mental och känslomässig utmattning som kommer sig av överdriven exponering för arbetsrelaterad stress. Läs följande artikel för att lära dig mer om homeopatiska medel mot utbrändhet.

Homeopatiska medel är inte en förstahandsbehandling mot några sjukdomar. Vissa verkar dock hjälpa till att lindra symptomen på utbrändhet. Detta tillstånd erkändes nyligen som en känslomässig störning av Världshälsoorganisationen (WHO). Enligt deras rapport är det ett tillstånd av mental utmattning som har att göra med arbetsmiljön och den stress den ger upphov till. Det kan göra att den drabbade upplever försämrad produktivitet, långvarig trötthet, negativa arbetsrelaterade känslor och fysiska problem. Nedan ska vi titta närmare på fyra homeopatiska medel mot utbrändhet.

Homeopatiska medel mot utbrändhet

Innan vi berättar mer om homeopatiska medel mot utbrändhet, är det viktigt att komma ihåg vikten av att konsultera vården för att få en ordentlig utredning av ditt tillstånd. Först och främst vill du förmodligen rådfråga din läkare angående förekomsten av fysiska symptom som sömnstörningar, huvudvärk och matsmältningsproblem.

Om din läkare inte hittar några fysiologiska orsaker till dessa problem, kan han eller hon föreslå ett besök hos en annan specialist, till exempel en psykolog. Det här är en specialist på mentalvård som kan undersöka de fysiska och psykologiska symptomen för att se om de motsvarar kriterierna för utbrändhet. Dessutom kan psykologen välja att genomföra kompletterande tester för diagnos, som:

  • Maslach Burnout Inventory, som består av 22 frågor
  • En djupintervju om arbetsrelaterade beteenden och upplevelsemönster

När en specialist väl ställer diagnosen kan de föreslå flera strategier för att lära dig att hantera känslor och situationer i arbetsmiljön. Dessutom kommer de att rekommendera att du gör förbättringar i din livsstil och din fysiska träning. Din läkare kan bland annat rekommendera att du provar några homeopatiska medel för att behandla utbrändhet. Nedan ska vi titta närmare på alternativen.

En man som känner sig överväldigad av kraven på jobbet.
Utbrändhet är förknippat med arbetsförhållanden som sätter för stor press på individen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Biofeedback, en metod för att hantera och bekämpa stress

1. Homeopatiska medel mot utbrändhet: Acidum Phosphoricum 15 CH

En av de homeopatiska medel som specialisterna rekommenderar vid utbrändhetssyndrom är fosforsyra 15 CH. Enligt information i DailyMed, en av webbplatserna som drivs av U.S. National Library of Medicine, hjälper denna produkt till att tillfälligt lindra symptomen på mental trötthet.

Specifikt stärker det nervsystemets hälsa och kan därför lindra problem som sömnlöshet, dåsighet och huvudvärk. Rekommendationen är att ta 3 till 5 granulat, 3 gånger om dagen, eller den mängd som din homeopat ordinerar.

Viktigt att notera: Enligt den citerade källan har detta homeopatiska medel inte utvärderats av Food and Drug Administration (FDA) och därför finns det inga data om dess säkerhet och effekt. Därför bör du använda den med försiktighet och följa din läkares råd.

2. Ignatia Amara 15 CH

Experter på homeopati rekommenderar Ignatia Amara 15 CH för de fysiska och känslomässiga symptomen på utbrändhet. De tror att det bidrar till att minska känslomässig takykardi, rädsla, ångest och depressiva symptom. Enligt José Ignacio Torres, familjeläkare och homeopatisk specialist, hjälper detta medel även mot sömnlöshet och spänningshuvudvärk.

Den här specialisten betonar att även om detta medel kan hjälpa, behöver många patienter psykoterapi eller andra typer av medicinskt verksamma läkemedel. Att konsultera en psykolog bör därför alltid vara din första åtgärd. Dessutom, om du lider av sjukdomar eller är under behandling, är det bäst att undvika homeopatiska behandlingar och istället ta sig till en läkare.

Låt oss komma ihåg att dessa typer av produkter saknar vetenskapliga bevis och är inte fria från biverkningar. En läkare eller homeopat kan hjälpa till att bestämma den säkra dosen för varje fall.

3. Aconitum napellus 15 CH

I en artikel i Farmacia Profesional förklarar Concepción Calleja Peredo, ordförande för Sociedad Médico Homeopática de Cantabria (SMHC), att Aconitum napellus är ett användbart medel i fall där patienten upplever panikattacker, med eller utan agorafobi.

I allmänhet rekommenderar experter det för episoder av ångest och depression, som de som man inte sällan ser hos personer med utmattning. De rekommenderar det också för personer som upplever episoder av sömnlöshet eller nattliga uppvaknanden tillsammans med ångest och oro.

Den rekommenderade dosen av Aconitum napellus 15 CH kan bestå av ett enstaka till flera granulat per dag beroende på symptomen. Din läkare bör fastställa din exakta dos.

En kvinna som inte kan sova på grund av utbrändhetssyndrom.
Aconitum napellus är rekommenderat om patienten har episoder av sömnlöshet eller nattliga uppvaknanden.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Arbetsrelaterad stress förknippad med risk för hjärtinfarkt

4. Homeopatiska medel mot utbrändhet: Argentum nitricum 15 CH

I samma publikation av Calleja Peredo rekommenderar han Argentum nitricum som ett homeopatiskt medel mot ångest. I allmänhet hjälper det dem som lider av situationsbundna rädslor eller fobier, som att gå ombord på ett flygplan, skriva en examen, delta i ett möte etc.

Det är också användbart vid symptom som skakningar, diarré, yrsel och spänningshuvudvärk. För den utbrända arbetaren är det en hjälp mot stress och känslan av långvarig trötthet. Homeopaten bör fastställa rätt dosering i varje enskilt fall.

Att förbättra din arbetsmiljö är viktigt när det kommer till utbrändhet

Eftersom detta problem är direkt relaterat till stress i arbetsmiljön är det viktigt att närma sig utbrändhet på flera sätt. Förutom de kompletterande homeopatiska medlen mot utbrändhet som vi nämner ovan, är det grundläggadne att förbättra arbetsmiljön för att göra den mer human och mindre stressig.

Om förhållandena som orsakar den arbetsrelaterade stressen inte förbättras kan konsekvenserna bli allvarliga. Av denna anledning är det också lämpligt att gå till en psykolog och lära sig tekniker för att hantera dina känslor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.