Vit hagtorn: Användningar, fördelar och risker

Vit hagtorn är en medicinsk växt med intressanta hälsoegenskaper. Vilka är dess huvudsakliga användningsområden? Ger den några biverkningar? Ta reda på det här.
Vit hagtorn: Användningar, fördelar och risker

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Vanlig vit hagtorn (Crataegus monogyna), även känd som trubbhagtorn, är en taggig buske som tillhör familjen Rosaceae. Den växer vilt i tempererade områden i Europa, Nordamerika och Asien. Men den växer också i vissa sydamerikanska länder, till exempel Chile och Argentina.

Växten kan bli upp till sex meter i höjd och har taggiga grenar, hårlösa och tandade blad, vita blommor och små söta bär som kan användas i olika recept, till exempel sylt, gelé, godis och viner. Dessutom innehåller alla dess delar ämnen och föreningar med medicinska egenskaper.

I synnerhet, som man kan läsa i en artikel som publicerats i den medicinska tidskriften Nutrients, innehåller den en avsevärd mängd antioxidanter, som är förknippade med en hälsosam kost och minskad risk för kardiovaskulära sjukdomar. Den anses också ha ångestdämpande och antiinflammatoriska effekter. Vilka är dess huvudsakliga användningsområden? Läs vidare!

Användning och fördelar med vit hagtorn

Bladen, blommorna och bären från trubbhagtorn innehåller fytonäringsämnen (oligomera proantocyanidiner och flavonoider), vars konsumtion är förknippad med betydande hälsofördelar för kroppen. Låt oss titta närmare på vad de används till inom traditionell naturmedicin.

Antiinflammatoriska egenskaper

Även om bevis från studier på människor är begränsade, har viss forskning funnit att hagtornsextrakt har antiinflammatorisk potential. I en studie som publicerats i Chemico-Biological Interactions, observerade forskare en minskning av inflammation hos möss med leversjukdom efter att de fick ett tillägg från hagtornsbär.

Forskning publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS One fann att växten minskade allergisk luftvägsinflammation hos möss med astma. På grund av dessa resultat tror forskare att detta växtläkemedel kan ha samma effekter hos människor. Trots detta behöver vi ytterligare forskning.

Blodtryck

En av de viktigaste tillämpningarna av vit hagtorn är att sänka högt blodtryck. Dess bär, liksom blad och andra delar, innehåller antioxidanter som främjar vasodilatation. Som ett resultat slappnar blodkärlen av och blodtrycket minskar.

Dessutom visar forskning publicerad i Cardiovascular Drugs and Therapy att ett extrakt av den växts blad och blommor kan hjälpa till att generera en vaskulär avslappningseffekt. Samtidigt fann en studie publicerad i British Journal of General Practice att 1200 milligram hagtornsextrakt kan hjälpa till att sänka högt blodtryck hos patienter med typ 2-diabetes.

läkare tar blodtrycket på patient
Vit hagtorn kan sänka blodtrycket vilket kan vara särskilt användbart för patienter med diabetes.

Vit hagtorn och kolesterol och triglycerider

Kolesterol och triglycerider är lipider som spelar en viktig roll för hormonproduktion och transport av näringsämnen. Som förklaras i en artikel publicerad i tidskriften Current Atherosclerosis Reports, kan en ackumulering av dessa i blodet leda till bildandet av plack i blodkärlen.

Det betyder att det är viktigt att lägga sig till med vanor som hjälper till att stabilisera nivåerna och minska dessa risker. I detta avseende har hagtorn positiva effekter, eftersom det hjälper till att förhindra ackumulering av fett.

Forskare har även observerat en minskning av mellan 28% och 47% i triglycerider i levern tack vare vit hagtorn. Forskning i The American Journal of Chinese Medicine stöder dessa observationer, men författarna rekommenderar fler studier på människor.

Vit hagtorn och matsmältningen

Vissa människor äter bären från hagtorn och tar hagtornsextrakt som tillskott för att lindra matsmältningsproblem. Specifikt kan detta hjälpa till att lindra matsmältningsbesvär och magont. Detta beror troligen på deras fiberinnehåll, som fungerar som ett prebiotikum.

Enligt en studie publicerad i Hospital Nutrition ger prebiotika näring till tarmbakterier och främjar en hälsosam bakteriebalans. Bland annat ska hagtornsextrakt kunna förbättra tarmtransiten och hjälpa till att lindra magsår.

Andra möjliga fördelar med vit hagtorn

Inom naturmedicin har hagtorn många användningsområden. Det har en lång historia som medel för en god hälsa och tillskrivs många olika effekter.

Men som den amerikanska webbplatsen WebMD påpekar är bevisen otillräckliga. Hur som helst visar anekdotiska bevis på att den hjälper med följande:

 • Kärlkramp eller bröstsmärtor
 • Hjärtsvikt
 • Blodcirkulationsproblem
 • Ångest
 • Hjärtarytmier
 • Muskelryckningar
 • Långsam puls
 • Minne och kognitiva funktioner

Risker och möjliga biverkningar av vit hagtorn

För de flesta friska vuxna är hagtorn och extrakt på denna växt säkra att använda. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats efter intag. Men som diskuterats i en översyn för Cochrane Library kan det orsaka lätt illamående och yrsel hos vissa personer.

Dessutom kan ett för högt intag av växten orsaka hjärtklappning och lågt blodtryck, vilket beskrivs i American Family Physician. Andra möjliga biverkningar inkluderar följande:

 • Tarmsymptom
 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Hjärtklappning
 • Slöhet
 • Näsblod
 • Svettningar

Det är också möjligt att preparatet interagerar med vissa mediciner, särskilt sådana som föreskrivs för hjärt- och kärlsjukdomar. Om du tar denna typ av mediciner är det alltså bäst att undvika hagtorn.

Utöver detta bör du inte ta det tillsammans med andra växter eller kosttillskott som påverkar hjärtat. Gravida eller ammande kvinnor också bör undvika det.

hand hålla piller i hjärta
Du bör inte ta hagtorn om du tar mediciner mot hjärtsjukdomar på grund av risken för negativa interaktioner.

Rekommendationer om hur man bäst drar nytta av vit hagtorn

Hagtornets historia som ett naturligt botemedel tyder på att det kan medföra mycket stora fördelar för matsmältningen och kardiovaskulär hälsa. Trots det bör du inte betrakta det som en förstahandsbehandling för några sjukdomar. Om du vill inkludera detta tillskott i din kost är det bäst att först diskutera det med din läkare.

Hagtorns finns som te, torkade blad, piller, vätskor och pulver. Dessutom kan du hitta dess bär som säljs som vin, sylt, desserter och vinäger. Den föreslagna dosen varierar mellan 250 och 500 milligram, 3 gånger om dagen. Slutligen, kom ihåg att se till att du följer tillverkarens instruktioner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Nabavi SF, Habtemariam S, Ahmed T, Sureda A, Daglia M, Sobarzo-Sánchez E, Nabavi SM. Polyphenolic Composition of Crataegus monogyna Jacq.: From Chemistry to Medical Applications. Nutrients. 2015 Sep 11;7(9):7708-28. doi: 10.3390/nu7095361. PMID: 26378574; PMCID: PMC4586556.
 • Han X, Li W, Huang D, Yang X. Polyphenols from hawthorn peels and fleshes differently mitigate dyslipidemia, inflammation and oxidative stress in association with modulation of liver injury in high fructose diet-fed mice. Chem Biol Interact. 2016 Sep 25;257:132-40. doi: 10.1016/j.cbi.2016.08.002. Epub 2016 Aug 13. PMID: 27531227.
 • Shin IS, Lee MY, Lim HS, Ha H, Seo CS, Kim JC, Shin HK. An extract of Crataegus pinnatifida fruit attenuates airway inflammation by modulation of matrix metalloproteinase-9 in ovalbumin induced asthma. PLoS One. 2012;7(9):e45734. doi: 10.1371/journal.pone.0045734. Epub 2012 Sep 21. PMID: 23029210; PMCID: PMC3448716.
 • Brixius K, Willms S, Napp A, Tossios P, Ladage D, Bloch W, Mehlhorn U, Schwinger RH. Crataegus special extract WS 1442 induces an endothelium-dependent, NO-mediated vasorelaxation via eNOS-phosphorylation at serine 1177. Cardiovasc Drugs Ther. 2006 Jun;20(3):177-84. doi: 10.1007/s10557-006-8723-7. PMID: 16779533.
 • Walker AF, Marakis G, Simpson E, Hope JL, Robinson PA, Hassanein M, Simpson HC. Hypotensive effects of hawthorn for patients with diabetes taking prescription drugs: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract. 2006 Jun;56(527):437-43. PMID: 16762125; PMCID: PMC1839018.
 • Dron JS, Hegele RA. Genetics of Triglycerides and the Risk of Atherosclerosis. Curr Atheroscler Rep. 2017 Jul;19(7):31. doi: 10.1007/s11883-017-0667-9. PMID: 28534127; PMCID: PMC5440481.
 • Corzo N, Alonso JL, Azpiroz F, Calvo MA, Cirici M, Leis R, Lombó F, Mateos-Aparicio I, Plou FJ, Ruas-Madiedo P, Rúperez P, Redondo-Cuenca A, Sanz ML, Clemente A. Prebiotics: concept, properties and beneficial effects [Prebiotics: concept, properties and beneficial effects]. Nutr Hosp. 2015 Feb 7;31 Suppl 1:99-118. Spanish. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup1.8715. PMID: 25659062.
 • Wang X, Zhang C, Peng Y, Zhang H, Wang Z, Gao Y, Liu Y, Zhang H. Chemical constituents, antioxidant and gastrointestinal transit accelerating activities of dried fruit of Crataegus dahurica. Food Chem. 2018 Apr 25;246:41-47. doi: 10.1016/j.foodchem.2017.11.011. Epub 2017 Nov 3. PMID: 29291866.
 • Tadić VM, Dobrić S, Marković GM, Dordević SM, Arsić IA, Menković NR, Stević T. Anti-inflammatory, gastroprotective, free-radical-scavenging, and antimicrobial activities of hawthorn berries ethanol extract. J Agric Food Chem. 2008 Sep 10;56(17):7700-9. doi: 10.1021/jf801668c. Epub 2008 Aug 13. PMID: 18698794.
 • Holubarsch CJ, Colucci WS, Meinertz T, Gaus W, Tendera M; Survival and Prognosis: Investigation of Crataegus Extract WS 1442 in CHF (SPICE) trial study group. The efficacy and safety of Crataegus extract WS 1442 in patients with heart failure: the SPICE trial. Eur J Heart Fail. 2008 Dec;10(12):1255-63. doi: 10.1016/j.ejheart.2008.10.004. Epub 2008 Nov 18. PMID: 19019730.
 • Hawthorn. (n.d.). WebMD. Retrieved on July 19, 2021 from https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-527/hawthorn
 • Pittler MH, Guo R, Ernst E. Hawthorn extract for treating chronic heart failure. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23;(1):CD005312. doi: 10.1002/14651858.CD005312.pub2. PMID: 18254076.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.