Tur och otur: vissa saker händer av en anledning

När saker händer oväntat eller inte i enlighet med ödet är det många gånger för att du försökte tvinga fram dem, att du försökte för intensivt eller att du inte väntade på rätt ögonblick.
Tur och otur: vissa saker händer av en anledning
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

Man kan ha tur och otur i livet. Ibland händer saker av en anledning. För att du har strävat efter dem, för att du har gett hela ditt liv för den efterlängtade prestationen, och ödet har äntligen lett mot dig genom att låta dig nå drömmen. På andra sidan myntet finns sakerna som inte skedde eftersom det inte var rätt tid, situationen var inte mogen, eller för att tur – eller kanske otur – hindrade dig från att få vad du ville.

Det är intressant hur livet alltid upprätthåller denna märkliga balans där allt ibland går som planerat och det andra gånger verkar som om raka motsatsen råder. Du hoppas på så mycket varje dag att du ibland kan känna som om ingenting går framåt, ingenting kommer din väg och ödet har glömt dig. Det är dags att se saker ur ett annat perspektiv.

Du ansvarar för din egen existens, och om du vill ha något ska du gå ut och leta efter det. Ödet och turen kan följa med dig ibland, men det är du själv, din attityd och din egen beslutsamhet som banar vägar i ditt liv. Vi bjuder in dig för att reflektera över det.

Saker händer “av en anledning”

Du har utan tvekan varit i den här situationen någon gång: en medarbetare, en granne eller en vän fäller en kommentar till dig om hur lycklig du är i livet och hur bra det går för dig. Du svarar helt enkelt att det istället för att handla om “tur” faktiskt är “dagliga ansträngningar och vilja” som är hemligheten. För i de flesta fall är det du som får saker att hända tack vare ditt eget engagemang.

Träd i vinden

Tur och otur

Finns det något som tur och otur? Liksom allt i världen är vi alla mottagliga för slumpmässiga eller okontrollerbara saker. Man kan inte undvika vissa sjukdomar eller att hamna i en olycka… ej heller kan man “styra” reaktionerna eller önskemålen hos människorna som omger en.

 • Tur och otur existerar verkligen, men i små doser som du måste acceptera och förstå. Allt annat som händer omkring dig är något du kan kontrollera.
 • Vad som händer vid många tillfällen är att du inte är fullt medveten om din förmåga att kontrollera och välja.
 • Psykologer talar om “intern och extern kontroll”. Människor med extern kontroll är de som tillskriver slumpen eller andras vilja det som händer dem.
 • De känner sig hjälplösa när något går fel eller de misslyckas. Det är alltid på grund av yttre faktorer och aldrig deras eget fel.
 • Det duger inte. Dessa människor måste lära sig att utveckla intern kontroll, där de ser sig själva som ansvariga för sina egna liv.

Först då kan du lära av dina misstag och förstå att det finns massor av bra saker som kommer till dig för att du förtjänar dem.

Kvinna inuti blomma

Saker händer som inte är “av en anledning”

Alla vill finna lycka, men vad händer om de inte kan? Finns det någon osynlig, negativ kraft som förhindrar det? Om något inte händer finns det alltid en anledning. Kanske finns det vissa saker du måste lära dig att möta och omvandla till något som kan vara till din fördel.

Rädsla

Rädsla är den primära roten till missnöje och den största anledningen till att du missar chansen att få “något att hända” som är nytt, bra eller berikande.

 • Rädsla klipper dina vingar och hindrar dig från att svara. Kom ihåg att en person som är rädd för något lämnar det i händerna på andra. Det är vad som utlöser extern kontroll.

Obeslutsamhet

 • Alla har upplevt obeslutsamhet vid något tillfälle. Det är den rädda attityd som hindrar dig från att agera och hindrar saker från att hända omkring dig.
 • Livet blir, lite i taget, bara en film som spelas utanför fönstret, där du aldrig kommer bli huvudpersonen.

Om du har nått en punkt i ditt liv där det känns som om ingenting har hänt, ingenting förändras och ingenting kommer att hända är det dags att komma ut och “få saker att hända”.

Kvinna och fjärilar

Faran med att vänta för länge

När du väntar på något för länge kan du förlora dina förhoppningar och drömmar. Tåget går ifrån dig och du upptäcker att du har förlorat allt. Lycka är inte något du ska vänta på. Lycka skapas och känns, och du måste ge den form inifrån dig själv. Det är dags att sluta vänta.

Gör dig av med dina rädslor, din osäkerhet och håll dig borta från människor som vill att du ska uppfylla deras vilja och vara passiv. Låt inte tron på tur och otur hålla dig på en plats. Hälsa kräver att du håller dig i rörelse, att du kommer ur din rutin och komfortzon. Våga förverkliga dina drömmar.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Domínguez V. El miedo en Aristóteles. Psicothema. 2003.
 • Hui C-CH. Locus of control. Int J Intercult Relations. 1982.
 • Visdómine-Lozano JC, Luciano C. Locus de control y autorregulación conductual: Revisiones conceptual y experimental. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2006.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.