Bra människor sprider lycka, dåliga sprider lärdomar

Det är viktigt att inte bara ta utan även ge. Utöver att hålla dig borta från de som bara får dig att må dåligt är det också viktigt att försöka växa som människa.
Bra människor sprider lycka, dåliga sprider lärdomar

Senaste uppdateringen: 03 december, 2019

Vi vill börja med att säga att det egentligen inte finns bra eller dåliga människor. Det finns inget konkret sätt att mäta det på. Men det som står klart är att vi vet om de omkring oss för med sig positivitet eller negativitet till våra liv.

De som ofta agerar i eget intresse och försöker manipulera situationer är de som har en negativ påverkan. Det är dessa som ger lärdomar. Men det finns även de som upprättar positiva relationer, som är ödmjuka och som aldrig gör oss illa. Det finns de som vet hur man visar respekt och hur man ger glädje.

Människor som ger lärdomar och lämnar sår bakom sig 

När du läser den här artikeln tänker du säkert på vissa som du känner eller har känt i ditt liv. Men försök också att själv reflektera om du kan ha skadat någon annan.

  • Det går självklart inte att tillfredsställa alla i hela världen, men ibland är det viktigt att fundera över om du själv kan ha skadat andra.
  • Om du måste ta ett beslut som har konsekvenser för andra är det viktigt att du har klart för dig varför du gör som du gör. Ett exempel kan vara att lämna en relation där du inte känner dig lycklig.
  • Det finns beslut man måste ta även om man vet att de kan skada andra. Ibland måste man göra det för att situationen bara blir värre om man inte gör något åt den.

Grader av negativitet

Det är klart att det alltid finns gånger då vi kan bete oss på ett sätt som andra uppfattar som negativt. Det finns dock olika grader av detta.

flicka som tittar på en bläckfisk på väg in i ett rum
  • Det finns de som aldrig slutar vara på det sättet, utan alltid fortsätter för att de vill kunna tillfredsställa sin lust att göra andra illa.
  • Dessa lämnar alltid öppna sår efter sig. Det är därför viktigt att man lär sig att utesluta dessa människor ur livet och speciellt att man inte låter dem gömma sig i ett mörkt hörn av hjärnan. Annars fortsätter man alltid att vara ett offer för deras handlingar.

Det finns de som inte är kapabla att upprätta positiva relationer. De visar ingen respekt, empati och många gånger är de inte medvetna om sina ord eller handlingar. Du bör inte se det som drama i ditt liv, som bagage, utan som en chans att lära dig något: hur du hanterar dessa situationer och undviker dessa människor för att kunna må bättre i det långa loppet.

Bra människor sprider glädje

Det finns bra människor som är fulla av ödmjukhet, och som verkar ha magi i sina fickor och inte känner till sådant som egoism och manipulation. Du har säkert även stött på dessa människor i ditt liv. Det finns inte många, men du behöver inte många – för de ger dig allt.

Värdet av att ge tillbaka

Ingen ger allt för ingenting. Om någon behandlar dig väl är det viktigt att du gör samma sak tillbaka. Försök att upprätthålla en balans så att båda kan dra nytta av relationen.

Reciprocitetsprincipen innebär att man besvarar en positiv handling med en positiv handling (och detsamma gäller negativa). Försök att alltid behandla andra som du vill bli behandlad.

Förtroende som inte sviker

De vi bör omringa oss med är de som berikar våra liv dag efter dag och hjälper oss att bli bättre på alla plan.

  • De hjälper oss att känna oss respekterade, förstådda och också starka.
  • De som bryr sig dömer dig inte, och de förråder dig därför inte heller. De tänker på dig som sig själva, känner empati och är vidare känslomässigt mogna.

Vi kommer alltid att stöta på både bra och även dåliga människor. Det går inte att komma undan och det är något vi måste acceptera och ta lärdom av.

kvinna med blomma

Undvik att bära andras bördor, det som inte gör annat än begränsar din personliga utveckling. Låt det dåliga försvinna ur ditt liv och börja söka efter nya, oupptäckta vägar. För världen är full av bra människor, och även om du av någon anledning inte stöter på någon, glöm inte att vara en av dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bigman, Y. E., & Tamir, M. (2016). The road to heaven is paved with effort: Perceived effort amplifies moral judgment. Journal of Experimental Psychology: General, 145(12), 1654.
  • Ni, P. (2004). How to successfully handle manipulative people. Preston Ni Communication.
  • Ni, P. (14). Signs of psychological and emotional manipulation. Psychology Today.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.